05:19:28   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”

Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акту - проекту рішення Одеської міської ради
«Про нову редакцію Правил установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»
Проектом регулюється укладання договорів оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, для установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, та видача дозволу на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі
Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою: 65045 м. Одеса, вул. Преображенськая. 60, управління розвитку споживчого ринку Одеської міської ради і на e-mail: zolotay_roza@eurocom.od.ua.,
на адресу юридичного управління Одеської міської ради: 65004,г. Одеса, Думська пл.1,
а також на e-mail: media4@omr.gov.ua

Про нову редакцію Правил
установки та експлуатації некапітальних пунктів
дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”
З метою забезпечення єдиного порядку установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі, більш ефективного використання комунального майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 4,10 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, Наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996р. N369 "Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі", Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 р. N 273 "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити що некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташовані без улаштування фундаментів, встановлюються в місті Одесі без оформлення на них правовстановлюючих документів на землекористування.
2. Затвердити Правила установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі (додається).
3. Рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1713-IV „Про єдиний порядок установки і експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі” вважати таким, що втратило чинність.
4. По закінченню одного року з дня набуття чинності цього рішення управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради провести заходи з відстеження результативності Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі.
5.Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити тиражування 200 екземплярів Єдиного порядку установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
6. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому законом порядку.
7. Рішення про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі набуває чинності через місяць з дня його затвердження Одеською міською радою, але не раніше його офіційного оприлюднення.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з підприємництва та торгівлі Одеської міської ради.

Міський голова Е.Гурвіц

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від „____”_________2007 р.
№ ____________

Правила
установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі
І.Загальні положення.
1.1. Правила установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі (далі – Правила) регулюють відносини між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності, які виникають у процесі установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі та визначають порядок надання дозволу на експлуатацію таких об'єктів.
1.2. У зазначених Правилах, нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:
- дрібно-роздрібна торговельна мережа – форма позамагазинного продажу товарів;
- некапітальний пункт дрібно-роздрібної торговельної мережі - кіоски, ларі, ларки, палатки, торговельні автомати, об'єкти розташовані на зупинках автотранспорту, сезонні об’єкти, тимчасові об’єкти, торговельні ряди, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів;
- торговельні майданчики - замощені чи заасфальтовані ділянки територій ринків чи автономних територій, які призначені для торгівлі чи надання послуг, відведених у встановленому порядку;
- торговельні ряди - криті або відкриті прилавки (столи) або об'єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі (кіоски, палатки, ларки, павільйони тощо), розташовані на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, відведених у встановленому порядку;
- паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі - документ, що містить фотографічний знімок місця, де планується установка некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі, ситуаційний план, план прив'язки на топографо-геодезичній основі (М 1:500), графічні матеріали з його естетичного та кольорового рішення, площу некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі - документ, встановленої виконавчим комітетом Одеської міської ради форми, який дає право суб'єкту господарювання на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- місцевий дозвільний орган – виконавчий орган Одеської міської ради, уповноважений видавати дозволи на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі, проводити обстеження, що необхідні для видачі дозволу;
- оцінка майна – процес визначення вартості майна на дату оцінки який є результатом професійної оціночної діяльності;
- адміністратор – посадова особа органу місцевого самоврядування, яка організовує видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів з видачі документів дозвільного характеру.
1.3. Дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі видається управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (далі – Управління) і підписується першим заступником міського голови.

2. Порядок оформлення паспорту, укладення договору оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі
2.1. Для оформлення паспорту некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі суб’єкт господарювання звертається до Управління з заявою, погодженою районною адміністрацію Одеської міської ради, в який зазначена адреса некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.
2.2. На підставі заяви, зазначеної у п. 2.1 цих Правил, Управління у 5-денний строк замовляє паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.
2.3. На підставі паспорта некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі та експертної оцінки майна, що передається в оренду, Управління в 5-денний термін укладає договір оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі (далі - Договір).
Об'єктом оренди є окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади м. Одеси - тверде покриття, розміром, рівним площі некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі, яке не розташовано на земельних ділянках, відведених у встановленому порядку у власність чи користування юридичним особам, фізичним особам підприємцям, громадянам.
На підставі Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” договір на проведення оцінки майна, що передається в оренду, укладається між Управлінням (замовником оцінки майна), суб’єктом оціночної діяльності та суб’єктом господарювання.
Договір укладається на строк зазначений в заяві, але не більше трьох років.
Плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, стягується відповідно до чинного законодавства.
2.4. Суб'єкт господарювання погоджує паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі з:
- управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- органами санітарного нагляду;
- ДАІ ОМУ УМВС України в Одеській області у випадках, передбачених чинним законодавством;
- органами пожежного нагляду.
2.5. У випадку відсутності в складі сезонних, тимчасових об’єктів, торговельних рядів, торговельних майданчиків, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, будівель та споруд, суб’єкт господарювання погоджує паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі з органами санітарного та пожежного нагляду.

3. Правила оформлення та видачі дозволу на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.
3.1. Дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі (далі – Дозвіл) надається Управлінням безкоштовно.
3.2. Для отримання дозволу на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі суб'єкт господарювання звертається до Управління або до адміністратора з наступними документами:
- заява, погоджена з районною адміністрацією Одеської міської ради, в якій зазначена адреса установки некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
- паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі, погоджений відповідно до пунктів 2.4. та 2.5. цих Правил;
- договір оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.
3.3. Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або рекомендованим листом.
3.4. У разі надання документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
3.5. Заявник несе відповідальність за достовірність погоджень, зазначених в пунктах 2.4., 3.2. цих Правил.
3.6. Місцевий дозвільний орган після надходження заяви та документів, що додаються до неї формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи.
3.7. Управління протягом 5-ти робочих днів з дати отримання заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову в видачі Дозволу на підставі обстеження.
3.8. Забороняється вимагати від заявника документи, що не передбачені цим Порядком.
3.9. Строк дії дозволу на експлуатацію встановлюється згідно зі строком дії Договору.

4. Скасування дозволу на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.
4.1. Дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі скасовується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради за поданням Управління у випадках:
- порушення заявником умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності, встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства;
- порушення умов договору;
- порушення вимог даних Правил;
- порушення законодавства України про захист прав споживачів;
- закінчення строку дії договору;
- закінчення строку дії погоджень організацій, вказаних у п.2.4. Порядку;
- надання суб’єктом господарювання недостовірної інформації для отримання документів дозвільного характеру;
4.2. Строк дії Дозволу може бути продовжено у випадку продовження договору оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси та наявності погоджень, передбачених п.2.4 цього Правил.
4.3. Після закінчення строку дії Дозволу та договору некапітальний пункт дрібно-роздрібної торговельної мережі підлягає демонтажу.

5. Контроль.
5.1. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та договорів оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси, для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі, здійснює Управління.
5.2. Некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, встановлені з порушенням цих Правил, вважаються самовільно встановленими.
5.3. У випадку самовільної установки некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі Управління надає суб'єкту господарювання припис про його демонтаж.
5.4. У випадку невиконання припису на демонтаж самовільно встановленого некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради за рахунок власника.
5.5. Демонтований некапітальний пункт дрібно-роздрібної торговельної мережі зберігається на спеціальному штрафному майданчику, що охороняється, та може бути повернутий власнику після відшкодування вартості його зберігання, демонтажу, транспортування.
5.6. Контроль за виконанням Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі покладається на постійну комісію Одеської міської ради з підприємництва та торгівлі.

Секретар ради Прокопенко О.А.
 
АНАЛІЗ
впливу регуляторного акту - проекту рішення Одеської міської ради
«Про нову редакцію Правил установки і експлуатації некапітальних пунктів  дрібно-роздрібної торговельної мережі»
 
            1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачено розвязати  шляхом державного регулювання.
             На теперішній час договори оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, що використовується для установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі укладаються на підставі рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1713-IV „Про єдиний порядок установки і експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в м.Одесі”. Цим же рішенням регулюється видача дозволу на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.
             06.09.2005 р. Верховною Радою був прийнятий Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який визначає правові і організаційні способи функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.
             Відповідно до п.7 ст.11 Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» органам місцевого самоврядування доручено привести свої нормативно правові акти відповідно до цього Закону.
                   За своїми ознаками проект рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Правил установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі” належить до кола  регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між юридичними і фізичними особами-підприємцями, територіальною громадою м. Одеси і органами місцевого самоврядування.
             З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення Одеської міської ради розроблений  управлінням розвитку споживчого ринку та  захисту прав споживачів Одеської міської ради для  проведення процедури оприлюднення та обговорення. 
      
2. Цілі державного регулювання.
                   2.1. Приведення у відповідність проекту рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Правил установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”   відповідно до вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та „Про оренду державного та комунального майна”.
                  2.2. Спрощення процедури видачі дозволу на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, визначення  терміну його дії, підстави для відмови у видачі дозволу і його анулювання (скасування).
    
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
 
         Альтернативою прийняття запропонованого рішення Одеської міської ради  є:
-       залишення рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1713-IV „Про єдиний порядок установки і експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”  без змін;
-    відміна рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1713-IV „Про єдиний порядок установки і експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”;
Залишення рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1713-IV „Про єдиний порядок установки і експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі  без змін суперечить нормам Закону України „Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності”
Відміна рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1713-IV „Про єдиний порядок установки і експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі  суперечить Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.
          
4. Механізм реалізації мети.
                  4.1.Суб’єкт господарювання звертається з заявою для отримання дозволу на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі до управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, або до адміністратора відповідно до Закону України „Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності” до якої додається вичерпний перелік документів, передбачений пунктом 3.2. проекту рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Правил установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”.
                  4.2. За результатами розгляду заяви в терміни, передбачені пунктом 3.7. проекту  рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Правил установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”    управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради,  приймає рішення про видачу або відмову в видачі дозволу на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі ухвалення запропонованого регуляторного акту і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акту. 
 5.1. Управління розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів Одеської міської ради укладає договори оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та  здійснює видачу дозволів або документу про відмову  в видачі дозволів заявникові або його представнику безпосередньо в час, встановлений для прийому, який проводиться кожного робочого дня спеціалістами відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
5.2.   У складі  місцевих дозвільних органів діють відповідні структурні підрозділи (відділи), які безпосередньо здійснюють видачу дозволів на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі або документів про відмову в видачі дозволів заявникові або його представнику.
     
 6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту, зокрема розрахунку очікуваних витрат і вигод суб'єктів господарювання, громадян і органів місцевого самоврядування  в результаті дії регуляторного акту.  
 6.1.Ухвалення проекту рішення  Одеської міської ради «Про нову редакцію Єдиного порядку установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”    має наступні вигоди:
- щорічні надходження до міського бюджету від оренди окремого, індивідуально визначеного майна  складають приблизно 2 600 000 гривень.
- забезпечення єдиного порядку та прозорості процедури отримання дозволу на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі;
-  зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності.
6.2. Ухвалення проекту рішення  Одеської міської ради «Про нову редакцію Єдиного порядку установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі” має наступні витрати:
- витрати з місцевого бюджету на покриття видатків, пов’язаних з видачею дозволу на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі  відсутні;
-  громадяни, що не є суб’єктами господарювання не мають витрат, пов’язаних з отриманням дозволу  на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі відсутні;
-  для суб’єктів господарювання при отриманні дозволу витрати складають приблизно у розмірі 75 гривень за кожну видачу дозволу, до суми дозволу входить витрати суб’єкта господарювання, що пов’язані з поданням заявки на отримання дозволу та його отриманням (видатки на транспорт, тиражування документів, канцелярські вироби).
 
        7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.  
        Термін дії запропонованого проекту рішення  Одеської міської ради «Про нову редакцію Правил установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”    необмежений, тому що пов’язаний з регулярною та систематичною діяльністю місцевих дозвільних органів з укладення договорів оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та надання дозволу на експлуатацію.
 
          8. Визначення показників результативності регуляторного акту. 
          Показниками результативності запропонованого проекту рішення Одеської міської ради є:
         -  надходження орендної плати від окремого, індивідуального визначеного майна, що є власністю територіальної громади до міського бюджету;
         - кількість звернень та скарг суб'єктів господарювання, пов'язаних з видачею дозволів на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та укладенням договорів оренди окремого, індивідуального визначеного майна, що є власністю територіальної громади;
          -  кількість виданих дозволів на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі  та кількість відмов у видачі дозволу;
           - кількість укладених договорів оренди окремого, індивідуального визначеного майна, що є власністю територіальної громади;
          - середній термін оформлення дозволу чи відмови у видачу дозволу.
   
            9. Визначення  способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту у разі його ухвалення.
           Відстеження результативності  проекту рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Правил установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі” шляхом аналізу статистичної інформації.
              Повторне проведення аналізу результативності регуляторного акту буде проведене через рік після набуття чинності.
             Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою:
65045 м. Одеса, вул. Преображенськая. 60, управління розвитку споживчого ринку  Одеської міської ради і на e-mail: zolotay_roza@eurocom.od.ua.,  
на адресу юридичного управління Одеської міської ради: 65004,г. Одеса, Думська пл.1,
а також на e-mail: media4@omr.gov.ua
 
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More