04:59:04   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion / ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою:
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-а
та на е-mail: territory@ukb.odessa.ua
 
 
 
 
 
 
  ПРОЕКТ
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
 
Про застосування штрафних санкцій при порушенні строку завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі
  З метою належного виконання розробленої та затвердженої, в установленому порядку, проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі, відповідно до ДБН Д.1.1-7-2000 “Правила визначення вартості будівництва”, керуючись ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Правилами забудови міста Одеси”, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV, виконавчий комітет Одеської міської ради
 ВИРІШИВ:
 1. Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради (Стас І.І.):
1.1. При підготовці проектів рішення виконавчого комітету Одеської міської ради із затвердженням договорів (договори на право забудови) передбачити у вказаних договорах пункт щодо застосування штрафних санкцій за порушення строку завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі
(далі – штрафні санкції).
1.2. Розмір штрафних санкцій встановлювати в грошовому виразі стосовно загальної площі об’єкта забудови:
п/п
Характеристика об’єкта
Категорія об’єкта
за 1 м2,
грн
1.
Архітектурно та технічно нескладні
I
80
2.
Архітектурно нескладні, але технічно складні або технічно нескладні, але архітектурно складні 
II
75
3.
Архітектурно та технічно складні 
III
40
4.
Архітектурно складні, але технічно особливо складні або технічно складні, але архітектурно особливо складні
IV
35
5.
Архітектурно та технічно особливо складні
 
40
2. Застосування штрафних санкцій є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання (далі – замовників), незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, крім замовників які порушили строк завершення будівництва (реконструкції) об’єктів не з їх вини (з наявності документального підтвердження). У випадку спірного питанні, наявності провини замовника, вина встановлюється за висновком юридичного управління Одеської міської ради.
3. Штрафні санкції сплачуються замовниками при підготовці проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про продовження строку будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі. Грошові кошті, отримані в якості штрафних санкцій, зараховуються до бюджету м. Одеси.
4. Розрахунок розміру штрафних санкції здійснюється управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
5. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.03.2006 р. № 223 “Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси”:
5.1. Розділи 3 додатків 2, 3 рішення доповнити пунктом наступного змісту:
“У випадку порушення строку завершення будівництва (реконструкції) об’єкта сплатити штрафні санкції, відповідно до затвердженого рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від _____________ № _________ ”.
5.2. У тексті рішення та додатках до нього слова “договори пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси” вважати як “договори на право забудови”.
6. Заходи з відстеження результативності впливу цього рішення покласти на управління капітального будівництва Одеської міської ради.
7. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
8. Це рішення набирає чинність з моменту його офіційного оприлюднення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.
 
Міський голова                                                                             Е. Гурвіц
Керуюча справами                                                                      Т. Єршова
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
“Про застосування штрафних санкцій при порушенні строку завершення будівництва (реконструкції)
об’єктів житлового та нежитлового призначення,
що будуються в м. Одесі”  
Опис проблеми
Суб’єкти господарювання (далі – Замовники), які здійснюють будівництво (реконструкцію) об'єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі, отримають вихідні дані на проектування та будівництво (реконструкцію) цих об'єктів. Надання вихідних даних Замовникам у повному обсязі забезпечується виконавчими органами Одеської міської ради. Підготування та комплектування вихідних даних здійснюється підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому чинним законодавством.
Вихідними даними може визначатися також строк здійснення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі.
На рівні України дане питання находить вирішення. Закон України "Про планування і забудову територій в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ДБН Д.1.1-7-2000 “Правила визначення вартості будівництва”, містять данні питання.
 Цілі регулювання
Розробка і запровадження даного документа має такі цілі:
-           удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування та Замовників;
-         оптимізація розміру залучення коштів Замовників з урахуванням  інтересів територіальної громади м. Одеси та інтересів Замовників;
-         введення об’єктів містобудування в експлуатацію в нормативний строк, встановлений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради та рішенням Одеської міської ради.
 Механізм регулювання
Запропонований проект рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради спрямований на вирішення питання врегулювання відносин між Замовниками та органами місцевого самоврядування.
Ознаками даного регулювання є:
1. Визначення розміру штрафних санкцій встановлюється в грошовому виразі стосовно корисної площі об’єкту забудови (п.п. 1.2 проекту рішення).
2. При здійснені розрахунку штрафних санкцій, береться до уваги:
-       характеристика об’єкта (п.п. 1.2 проекту рішення);
-       причина не введення об’єкта містобудування в експлуатацію в нормативний строк (п. 2 проекту рішення).
 
 Схема орендованих штрафних санкцій, що може бути застосована до замовників у випадку порушення порушенні строку завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі:
 
Категорія об’єкта 
Найменування об’єкта
Адреса об’єкта
Загальна площа об’єкта
розмір штрафу (грн.)
1.
2.
3.
4.
5.
II
Туристичний комплекс
8 ст. Великого
Фонтану
199,4 м2
199,4 х 80 =
15952,0
III
Торговий павільйон
вул. Ак. Вільямса, 14/16
67,5 м2
67,5 х 50 =
3375,0
IV
10-ти поверховий
житловий будинок
Овідіопольська дорога, 3
3645,0 м2
3645,0 х 20 =
72900,0
III
Житловий будинок
вул. Піонерська, 20-б
1969,10 м2
1969,10 х 50 = 98455,0
III
Кафе з літнім
майданчиком
пер. Ванний, 9
334,0 м2
334,0 х 50 =
16700,0
III
Автосалон
вул. Балківська, 77/79
409,5 м2
409,5 х 50 =
20475,0
 
3. Отримання від Замовників штрафних санкцій дає територіальній громаді та органам місцевого самоврядування можливість поповнити міський бюджет (п. 3 проекту рішення).
 Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Альтернативами даному регулюванню є збереження чинного регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та Замовниками.
 Аналіз вигод та витрат
 Цільовими групами даного документа є:
-         Замовники;
-         місцева влада – органи місцевого самоврядування м. Одеси;
-         територіальна громада міста.
 
Замовники
Вигоди
Витрати
Можливість отримання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про надання земельної ділянки для здійснення містобудівної діяльності та розвитку бізнесу.
Грошові витрати
Зменшення ризику на реалізацію бізнес-ідеї у зв’язку з позитивними відносинами з органами місцевого самоврядування.
Немає
 
Органи місцевого самоврядування
Вигоди
Витрати
Можливість здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу міста.
Немає
 
Територіальна громада міста
Вигоди
Витрати
Розуміння між владою та бізнесом.
Немає
 Показники результативності
1. Кількість Замовників, які порушили строк завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі (статистичні дані).
2. Кількість пропозицій, які надійшли до виконавчого комітету Одеської міської ради від Замовників стосовно даного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради (статистичні дані).
3. Витрати часу на виконання Замовниками розрахунку з органами місцевого самоврядування по штрафним санкціям (статистичні дані).
Цільові групи: повторне дослідження - Замовники, що діють у м. Одесі на час проведення дослідження.
Рекомендований термін повторного опитування: 1 рік від дня впровадження в експлуатацію рішення виконавчого комітету Одеської міської ради “Про застосування штрафних санкцій при порушенні строку завершення будівництва (реконструкції) об’єктів житлового та нежитлового призначення, що будуються в м. Одесі”.
 
Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою:
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-а
та на е-mail: territory@ukb.odessa.ua
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More