03:36:48   |   27 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion / ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

ПРОЕКТ 
Про затвердження Концепції міського дизайну «Міське середовище»

Відповідно до п.п 7, 13 п. «а» ч.1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення заходів по організації благоустрою в місті та впорядкування розміщення, уніфікації і поліпшення зовнішнього вигляду Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Концепцію міського дизайну «Міське середовище» (додаток 1).
2. Створити Раду з питань міського дизайну та затвердити її склад (додаток 2).
3. Затвердити Положення про Раду з питань міського дизайну (додаток 3).
4. Затвердити запропоновані ескізи елементів міського дизайну для центральної частини міста (додаток 4).
5. Це рішення набирає чинності через місяць з дня його затвердження.
6. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської
міської ради:
6.1. здійснювати заходи по відстеженню результативності цього акту;
6.2 Здійснювати тиражування цього рішення для безкоштовного розповсюдження серед зацікавлених осіб.
7. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення в установленому законодавством порядку.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від _____________
№ _____________


Концепція
міського дизайну «Міське середовище»

Концепція міського дизайну «Міське середовище» (далі – Концепція) розроблена і прийнята з метою покращення зовнішнього вигляду міста та забезпечення загальнодоступних та комфортних умов для життєдіяльності одеситів включаючи рішення комплексного, системного підходу до питань проектування, виробництва, установки та експлуатації елементів міського дизайну, поліпшення їхнього зовнішнього вигляду.
Концепція розрахована на період до 31.12.2008 року. Після закінчення вказаного терміну до неї вносяться доповнення та зміни з урахуванням напрацьованої практики.

До елементів міського дизайну відносяться конструкції:

• вуличних меблів (лави, огорожі, комплекси зупинок транспорту загального користування, телефонні будки і т.д.);
• інформаційні (покажчики, стенди, афішні тумби, вивіски);
• комунального призначення (ліхтарі, огорожі балконів, покажчики назв вулиць, ворота, урни, турнікети, рабатки і т.д.);
• зовнішньої реклами (сіті-лайти, стели, бек-лайти і т.д.);
• торгового призначення (павільйони, кіоски, ларьки, літні майданчики, лотки і т.д.);
• нестандартні та індивідуальні.

Ця Концепція не міняє існуючого порядку оформлення дозволів і узгоджень на установку елементів міського дизайну.

Концепція міського дизайну «Міське середовище» включає наступні етапи:
1. Вибір міського простору для комплексного розміщення елементів дизайну.
2. Проектування елементів міського дизайну, розробка комплексного проекту їх розміщення.
3. Затвердження комплексного проекту.
4. Виробництво та установка елементів міського дизайну.
5. Експлуатація та їх обслуговування.


1. Вибір міського простору для комплексного розміщення елементів дизайну
З метою рішення питань щодо визначення територій на яких розробляється комплексний план розміщення елементів міського дизайну, його затвердження, з подальшим їх виробництвом та установкою, створюється Рада з питань міського дизайну.
Вибір міського простору для комплексного розміщення елементів міського дизайну здійснюється, виходячи із індивідуальності щодо поліпшення зовнішнього вигляду міста, можливостей по проведенню проектних робіт, виробництву та їх установці.
Враховуючи архітектурні особливості міста Одеси, його історичну спадщину, туристичну привабливість, пріоритетною при виборі території є центральна частина міста для якої мінімальним простором для комплексного розміщення елементів міського дизайну є квартал.

2. Проектування елементів міського дизайну, розробка комплексного проекту їх розміщення
Завдання на проектування складових міського дизайну надає управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
Проектуванням елементів міського дизайну, складанням комплексних проектів територій для їх розміщення здійснюється творчими колективами, групами, особами, організаціями, що мають необхідні умови для роботи, досвід та відповідають кваліфікаційним вимогам. При цьому обов’язково враховується архітектура частини міста на якій планується їх розміщення.
Всі складові міського дизайну об'єднані між собою загальною ідеєю, складають цілісний архітектурно-дизайнерський ансамбль.
Метою створення єдиної системи, яка об'єднує в собі всі елементи міського дизайну, є уніфікація їх виробництва, що сприятиме поліпшенню естетичного вигляду міста.
Бюро естетики міського середовища і зовнішньої реклами, управління розвитку торгівлі і побутового обслуговування проводять підготовку дозволів на розміщення об'єктів міського дизайну відповідно до затверджених Радою з питань міського дизайну видів елементів міського дизайну.

3. Затвердження комплексного проекту
Комплексні проекти розміщення елементів міського дизайну, погодження ескізів їх зовнішнього вигляду, матеріалів виготовлення, креслень затверджуються на засіданнях Ради з питань міського дизайну.

4. Виробництво й установка елементів міського дизайну
Нові елементи міського дизайну на територіях, де планується їх розміщення, встановлюються тільки після їх затвердження Радою з питань міського дизайну та отримання відповідного дозволу виконавчого комітету Одеської міської ради, якщо таке передбачене.
Виробництво та установка елементів міського дизайну контролюється організацією, особою, що розробила проект і Радою з питань міського дизайну.
Подальше обслуговування й утримання складових міського дизайну покладається на комунальні служби й управління, що їх експлуатують (балансоутримувачі):
- КПЕМЗО «Одесміськсвітло»,
- КП «Міськзелентрест»,
- управління житлово-комунального господарства,
- управління дорожнього господарства та благоустрою міста,
- управління транспортного комплексу міста,
а також інші особи і організації, що експлуатують елементи міського дизайну (балансоутримувачі).
Виробництво елементів міського дизайну здійснюється в строгій відповідності із затвердженими Радою з питань міського дизайну кресленнями, розробленими підприємствами, що мають відповідні ліцензії.
Виробництво елементів міського дизайну може здійснюватися на будь-якому підприємстві, незалежно від форм власності, якщо воно має необхідну виробничу базу та працівники підприємства мають кваліфікацію достатню для виробництва елементів міського дизайну відповідно до затверджених креслень.
При установці елементів міського дизайну за затвердженими комплексними проектами береться до уваги наявність на даній території елементів міського дизайну. При цьому проводиться заміна визнаних непридатними до розміщення на даній території складових на нові.
Елементи міського дизайну, ті, що використовуються в комерційних цілях (зовнішня реклама, торгові конструкції) встановлюються заново з відома власників, якщо у них є чинні дозволи на розміщення, в іншому випадку власнику може бути надана можливість встановити свою конструкцію за межами території, на якій вироблятимуться роботи по комплексному розміщенню елементів міського дизайну.
Установка й обслуговування елементів міського дизайну, що використовуються для комерційних цілей, таких як торгові конструкції, зовнішня реклама здійснюється за рахунок експлуатуючих їх організацій і осіб.
Ті з елементів міського дизайну, установка яких вимагає рішення виконавчого комітету, виносяться на розгляд виконавчого комітету тільки після їх затвердження та узгодження Радою з питань міського дизайну.
Елементи міського дизайну, розміщення яких планується за межами територій, затверджених до установки нових елементів міського дизайну, встановлюються відповідно до чинних правил.
Передбачити фінансування Концепції міського дизайну за рахунок коштів організацій, осіб, експлуатуючих елементи міського середовища. З січня 2007 року передбачити також фінансування за рахунок коштів міського бюджету, в розмірах, що надходять від розміщення об'єктів зовнішньої реклами, а також за рахунок власників елементів міського дизайну, що використовуються в комерційних цілях (рекламні та торгові конструкції).
Установка елементів міського дизайну за межами територій, на яких проводяться роботи по комплексному розміщенню елементів міського дизайну, здійснюється на існуючих умовах.

5. Експлуатація, обслуговування елементів міського дизайну
За експлуатацію (утримання) елементів міського дизайну відповідають особи, організації, на чиєму балансі зазначені елементи знаходяться.
Будь-які зміни, встановлення заново, модернізації та інші дії з елементами міського дизайну можуть здійснюватись тільки за узгодженням із Радою з питань міського дизайну.


Додаток 2
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від _______________
№ _______________

Склад Ради з питань міського дизайну
1. Колокольников В.І. - голова Ради з питань міського дизайну, начальник управління архітектури і містобудування Одеської міської ради;
2. Рева М. В. - заступник голови Ради з питань міського дизайну, член виконавчого комітету Одеської міської ради, заслужений художник України;
3. Міхайленко Е.В. - секретар Ради з питань міського дизайну, головний спеціаліст – помічник начальника управління архітектури і містобудування
Одеської міської ради.
Члени Ради:
4. Чепелєв В.М. - Головний художник м. Одеси;
5. Хотін І. І. - начальник Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами;
6. Мещеряков В.М. - начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
7. Клименко І.Б. - Асоціація рекламістів м. Одеси;
8. Малін О.Л. - начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
9. Санін В.А. - депутат Одеської міської ради, член постійної комісії по будівництву і архітектурі;
10. Брук Л.Л. - голова Одеського обласного відділення Національного союзу дизайнерів України;
11. Шкарупа В.Я. - член Національного союзу архітекторів України.


Додаток 3
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від _______________
№ ________________


Положення
про Раду з питань міського дизайну

1. Загальні положення
1.1. Рада з питань міського дизайну при управлінні архітектури і містобудування Одеської міської ради (далі – Рада з питань міського дизайну) створена з метою професійного та колегіального розгляду по обговорюванню архітектурних, художніх, інженерних проектних, дизайнерських рішень об’єктів міського дизайну містобудування.
1.2. Рада з питань міського дизайну створена за рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради і постійно діє як дорадчий орган при управлінні архітектури і містобудування Одеської міської ради (далі – УАМ)
1.3. Рада з питань міського дизайну здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та чинним Положенням.
1.4. Рада з питань міського дизайну розглядає архітектурні та дизайнерські рішення щодо елементів міського дизайну, проектну документацію, яка розробляється на замовлення виконавчого комітету Одеської міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету та його управлінь, а також комунальних підприємств.
2. Основні завдання Ради з питань міського дизайну
2.1. Рада з питань міського дизайну розглядає і дає рекомендації УАМ, іншим органам Одеської міської ради, замовникам і розробникам проектної документації щодо її доопрацювання та затвердження:
2.1.1. – архітектурних, художніх, інженерних та дизайнерських рішень проектів елементів міського дизайну;
2.1.2. – проектних пропозицій на розміщення складових міського дизайну у охоронних зонах, прилеглих територій до пам’ятників історії, культури та природи;
2.1.3. – проектів міського дизайну (реклама, малі архітектурні форми, тощо);
На розгляд містобудівної ради можуть виноситись архітектурні і дизайнерські рішення з метою їхнього попереднього узгодження щодо подальшого проектування.
3. Склад і структура Ради з питань міського дизайну
3.1. Рада з питань міського дизайну створюється в складі голови Ради, його заступника, членів ради та секретаря.
3.2. Головою Ради з питань міського дизайну є начальник УАМ.
3.3. Склад Ради з питань міського дизайну формується з найбільш авторитетних і висококваліфікованих фахівців – архітекторів, дизайнерів, працівників виконавчих органів та депутатів Одеської міської ради, які складають загальну кількість членів ради, а також інженерів, будівельників, представників міських органів державного контролю, творчих спілок та інших громадських професійних організацій.
3.4. На засіданні Ради з питань міського дизайну, у разі потреби, крім замовників та розробників проекту можуть бути запрошені, без права голосування, представники зацікавлених державних і недержавних установ, проектних, науково-дослідних і громадських організацій, експерти, преса. Також на засіданнях Ради мають право бути присутніми інші зацікавлені громадяни.
3.5. Для попереднього рецензування проектів, що розглядаються Радою з питань міського дизайну, можуть залучатися фахівці, що не входять до складу Ради.
4. Права Ради з питань міського дизайну
4.1. Рада з питань міського дизайну має право:
- розглядати і схвалювати архітектурні, інженерні та дизайнерські проекті рішення, благоустрою, художнього оформлення міста;
- надавати рекомендації та висновки місцевому органу містобудування та архітектури, іншим органам виконавчої влади та виконавчому комітету Одеської міської ради, замовникам і розробникам проектів благоустрою міста, проектів міського дизайну щодо її узгодження, доопрацювання або затвердження;
- готувати і передавати для публікації в пресі матеріали, що розглянуті на засіданнях містобудівної ради;
- надавати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування і замовникам рекомендації щодо здійснення у необхідних випадках проектних робіт і інших заходів по охороні пам’яток історії та культури, у тому числі містобудування, архітектури та історичної забудови.
4.2. Члени Ради з питань міського дизайну повинні бути присутніми на її засіданнях, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються, сприяти виконанню рекомендацій і висновків Ради, якісно і вчасно виконувати доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданнях.
4.3. Члени містобудівної ради мають право широкого та вільного обміну думками з кола питань, що розглядаються на засіданнях, ознайомлюватися з усіма матеріалами, що обговорюються, висловлювати свою точку зору щодо рішень Ради з питань міського дизайну та брати участь у голосуванні.
4.4. Члени Ради з питань міського дизайну беруть участь у її роботі на громадських засадах.
4.5. Рада з питань міського дизайну проводить свою діяльність на основі принципу гласності з урахуванням громадської думки, відповідно до пункту 5.8 цього Положення.
Голова Ради з питань міського дизайну (заступник), якщо він є автором проекту, право на розробку якого здобуте в результаті конкурсу і який розглядається на засіданні, не має права вести це засідання. В аналогічному порядку, члени Ради не мають права голосувати за свій авторський проект та виступати з рецензіями по цим проектам.
5. Організація роботи Ради з питань міського дизайну
5.1. Формою роботи Ради з питань міського дизайну є засідання, які проводяться за планами та з порядком денним, що складаються її секретарем на основі подання замовниками (інвесторами) або (за їх дорученням) розробниками.
Чергові засідання Ради з питань міського дизайну скликаються за потребою, але не менше одного разу на 3 місяці. Позачергові засідання Ради з питань міського дизайну скликаються за рішенням її голови або за пропозиціями більшості членів Ради.
Включення проекту до плану розгляду Ради з питань міського дизайну може бути здійснене за рішенням голови Ради і його заступників, на пропозицію більшості членів Ради, відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади або виконавчого комітету Одеської міської ради, громадських організацій або за ініціативою замовника.
5.2. Плани робіт обговорюються на засіданнях Ради, затверджуються її головою та мають бути оприлюднені в доступних для населення приміщеннях УАМ.
5.3. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи Ради з питань міського дизайну покладається на УАМ.
5.4. Засідання Ради з питань міського дизайну вважаються правомочними при наявності не менше ніж 2/3 її складу.
5.5. Висновки та рекомендації Ради з питань міського дизайну приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. З окремих питань, на вимогу членів Ради або її голови, може бути проведене таємне голосування.
5.6. Проектні та інші матеріали на розгляд Ради надаються замовником або, за його дорученням, проектувальником у термін, що необхідний для попереднього ознайомлення з матеріалами членів Ради, рецензентів та громадськості. Термін розгляду і дата кожного засідання Ради з питань міського дизайну визначаються головою Ради або його заступниками.
5.7. На засіданні Ради з питань міського дизайну доповідачем є автор проекту, рецензент надає свої висновки або висновки групи рецензентів.
5.8. Вся діяльність Ради з питань міського дизайну має бути відкритою для представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
У разі потреби, за дорученням виконавчого комітету Одеської міської ради або голови Ради з питань міського дизайну, для врахування громадської думки перед засіданням можуть проводитись громадські обговорення окремих проектів.
5.9. Висновки, зауваження і рекомендації Ради з питань міського дизайну оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні і секретарем Ради.
На бажання членів Ради з питань міського дизайну, які не згодні з прийнятим рішенням, у протоколі засідання зазначається їх особиста думка.
5.10. Термін розгляду поданої до Ради з питань міського дизайну проектної документації встановлюється в залежності від складності та обсягів проектованого об’єкта, але не може бути більшим одного місяця.
5.11. До протоколу Ради з питань міського дизайну не можуть бути включені зауваження і рекомендації, якщо вони не випливають з положень актів законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил тощо.
Зауваження, що стосуються права автора на вибір художньо-естетичних засобів вирішення творчих питань при проектуванні, повинні носити характер рекомендацій.
6. Упровадження рішень Ради з питань міського дизайну
6.1. Протокол засідання Ради з питань міського дизайну не є документом, що засвідчує остаточне погодження архітектурних, інженерних, дизайнерських і інших проектних рішень розглянутого проекту.
6.2. Висновки, зауваження та рекомендації, викладені у протоколі Ради з питань міського дизайну, повинні бути враховані у висновках про погодження або відхилення проекту, які складаються на основі протоколу Ради з питань міського дизайну і підписуються начальником УАМ або його заступником.
6.3. Лист про погодження може бути наданий:
- без зауважень, якщо таким є висновок Ради з питань міського дизайну;
- із зауваженнями щодо доопрацювання проекту на наступних стадіях проектування.
При погодженні проекту УАМ може вимагати від замовника і проектувальника внести до проекту не всі зауваження та рекомендації Ради з питань міського дизайну, а лише ті, що стосуються потреби дотримання положень, актів законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови.

 

Додаток 4
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від _______________
№ ________________

 


Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

“Про затвердження Концепції міського дизайну “Міське середовище”


Аналіз регуляторного впливу проведений відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” від 11.09.2003р. №1160-ІV з урахуванням методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308. Указаний документ визначає правові та організаційні основи реалізації проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради “Про затвердження Концепції міського дизайну “Міське середовище”.
Останні роки в місті Одесі асоціюються з втратою історичного силуету міста, його колоритності та неповторності. Безконтрольне використання міського простору, пониження естетичних вимог до архітектури новобудов завдало значної шкоди зовнішньому вигляду “перлини у моря”. Аналіз існуючих на сьогоднішній день нормативних актів органів місцевого самоврядування в області будівництва, зовнішньої реклами, торгівлі та побутового обслуговування істотно впливають на зміну міського середовища, при цьому не вирішуючи питання щодо формування та створення міського дизайну як єдиної комплексної схеми благоустрою території. Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа, яка б відповідала реаліям життя та враховувала б вимоги часу. Виправити становище може тільки системне усунення недоліків та сучасні методики покращання міської естетики.
Для вирішення даної проблеми Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами розробило проект Концепції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради “Про затвердження Концепції міського дизайну “Міське середовище”, який є початковою спробою створити комплекс заходів щодо перетворення території м. Одеси в гармонічне та естетичне середовище. Вказаний документ передбачає спільні заходи усіх управлінь, служб та комунальних підприємств міста по відродженню самобутності м. Одеси та приведення сфер обслуговування і користування до європейських стандартів. Однією з основних задач Концепції є пошук такого балансу інтересів, який допоможе місту жити та розвиватися, не загублюючи своєї особливості. Вказаний проект дозволить створити єдину цілісну впорядковану та прозору систему в галузі розвитку інфраструктури міста з врахуванням його зовнішнього обліку. Обличчя міста - це все, що існує в повсякденному житті одеситів – фасади з рекламою, міське обладнання, автобусні зупинки, показники вулиць, інформаційні вивіски, торгові павільйони та інше. Необхідно враховувати, що м. Одеса володіє унікальною, тільки їй притаманною гармонічною цілісністю, яку необхідно покращати, зберегти та передати нащадкам.
З метою реалізації вищевказаного будуть поетапно здійснюватись ряд заходів: це – проектування елементів міського дизайну; розроблення схем комплексного благоустрою міста та затвердження регламентів проведення необхідних для цього робіт. Одночасно, особлива увага приділяється історичній частині міста як зоні особливої естетики. Це у свою чергу стосується елементів дизайну виконаних у різних стилях без урахування архітектури міста. Також, одним із важливих аспектів Концепції є створення особливого дизайну центральної частини м. Одеси. Примітивне оформлення вітрин, безмірне розміщення рекламних конструкцій та різнокольорове оформлення фасадів потребує проведення ефективної політики розвитку художньо-технічної діяльності з урахуванням механізмів статистичних та моніторингових досліджень.
Особливе географічне розміщення нашого міста вимагає творчого підходу до програм розвитку дизайну прибережних та портових зон. Цей етап включає розроблення програм заходів на регіональному рівні, що забезпечить ефективну участь органів виконавчої влади та органів місцевого самоуправління для пошуку потенціальних партнерів в області інновацій міської естетики. З цією метою в межах Концепції “Міське середовище” здійснюється сприяння з проведення виставок, конференцій, семінарів та фестивалів дизайну, переможці яких зможуть реалізувати свої проекти на практиці. Одночасно, запропонований проект рішення передбачає надання належної уваги ландшафтному дизайну як складовому при формуванні рекреаційної, туристичної та курортної привабливості Одеси.
Вказана програма передбачає розроблення методичних рекомендацій та стандартів дизайну міського середовища та будівель, включаючи розгляд вимог з освітлення вулиць та територій, прилеглих до громадських і жилих будівель. Запланована належна увага проектуванню зупинок транспорту, міських двориків, парків, автомобільних паркувань та дитячих навчальних закладів. Всі елементи міського дизайну будуть об’єднані в єдиний архітектурно-дизайнерський ансамбль, що дозволить значно поліпшити естетичний вигляд міста.
Можливість досягнення вказаних цілей, передбачених цим аналізом у разі прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою створення проекту є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем. Реалізація заходів, передбачених Концепцією, дозволить отримати очікуваний результат – покращання зовнішнього вигляду м. Одеси та забезпечить наявність загальнодоступних та комфортних умов для життєдіяльності одеситів.

Надаємо, у вигляді таблиці прогнозні результати дії Концепції у разі її прийняття:

          Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади
Можливі вигоди
   Можливі витрати
1.     Досягнення цілей передбачених Концепцією
2.     Виконання обов’язків покладених на органи місцевого самоврядування, згідно з п.п.13 п.”а” ст.30 ЗУ “Про місцеве самоврядування”
3.     Виключення ситуацій, пов’язаннях з можливими корупційними діями, неофіційними витратами
4.     Створення прозорої системи прийняття рішень про проектування елементів міського дизайну їх затвердження, виробництво, установка та експлуатація
5.     Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних повноважень
6.     Збільшення надходжень до місцевого бюджету
1.     Витрати пов’язані з прийняттям регуляторного акта
2.     Витрати пов’язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акта
3.     Витрати пов’язані з благоустроєм міста передбачених Концепцією безпосередньо за кошти територіальної громади
4.     Витрати пов’язанні з функціонування Ради з питань міського дизайну
Населення
Можливі вигоди
Можливі витрати
1.            Підвищення рівня добробуту 
2.            Покращання зовнішнього вигляду м. Одеси
      3.        Збільшення фінансування місцевих                 
                 бюджетних програм
1. Витрати відсутні
Суб’єкти господарювання 
Можливі вигоди
Можливі витрати
1.     Досягнення цілей передбачених Концепцією
2.     Виключення ситуацій пов’язаних з можливими корупційними діями , неофіційними витратами
3.     Створення прозорої системи прийняття рішень про проектування елементів міського дизайну їх затвердження, виробництва та установки
4.   Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних заходів.
1.     Витрати пов’язані з проектуванням елементів міського дизайну, виробництва та установки, експлуатації та обслуговування
2.     Витрати пов’язанні з погоджуванням проектів з дорадчим органом - Радою з питань міського дизайну


Впровадження в дію запропонованого рішення не включає додаткових витрат на його контроль, тому, що не передбачає збільшення кадрового складу органів місцевого самоврядування та відповідних структур. Також, необхідно зазначити, що положення проекту рішення стосовно витрати коштів не поширюється на громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю пов’язаною з реалізацією цієї Концепції.
Однак, у даному аналізі потрібно також враховувати негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог рішення виконавчого комітету до яких можна віднести: недотримання послідовності та етапності Концепції; виробництво та установка міського дизайну без затвердження та погодження його комплексного проекту; неефективна експлуатація та недостатність обслуговування компонентів міського дизайну, а також відсутність у органів місцевого самоврядування реальних та ефективних важелів впливу у випадках порушення зазначеного рішення.
Механізми та заходи, що пропонуються для вирішення вказаних проблем у першу чергу зводяться до приведення у відповідність різноманітних інструкцій, методик та правил, що регулюють відносини в галузі дизайну та інженерно-технічних проектувань до вимог цієї Концепції, в межах, що не суперечить законодавству України. Так, як приклад розміщення рекламних конструкцій здійснюється згідно з Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067. Одночасно, під час розробки проекту рішення враховувалися основні принципи та задачі передбачені в Законах України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про планування і забудову території”, “Про архітектурну діяльність”, “Про охорону і використання пам’яток історії та культури” та інші нормативні акти які направлені на покращання міського середовища. Враховуючи, що подібного документу на місцевому рівні до сьогоднішнього дня ще не прийнято, вказаний проект рішення є початковим і основним етапом з відродження самобутності м. Одеси та приведення сфер обслуговування й користування до європейських стандартів. Зокрема, інша альтернатива відкинута у зв’язку з погіршенням стану міського середовища через занепад та руйнування унікальності історичної забудови міста.
Термін дії Концепції розрахований до кінця 2008 року і є першим етапом з введення нових технологій зміни непридатних та неестетичних складових міського простору. Вказаний період враховує те, що оформлення міста – це живий еволюційний процес, який потребує часу, тому зазначений строк визначений з врахуванням можливих внесень та змін до законодавчих актів, що також, дозволить відстежити та відкоригувати результативність запропонованого документа. Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради “Про затвердження концепції міського дизайну “Міське середовище” є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, являється загальнообов’язковим для застосування на території міста Одеси.
Враховуючи всі позитивні та негативні сторони вказаного проекту, вважається, що прогнозні показники результативності дії рішення виконавчого комітету Одеської міської ради “Про затвердження Концепції міського дизайну “Міське середовище” наступні:
- у відповідності до ч.5 ст.12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” рівень поінформованості населення та суб’єктів господарювання по основним положенням рішення визначається кількістю осіб, що прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації – газеті “Одесский вестник” за результатами оприлюднення, або отримають вказаний регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування для належного реагування;
- рішення „Про затвердження Концепції міського дизайну „Міське середовище” поширюється на територію міста Одеси, на невизначене коло суб’єктів господарювання;
- розміри надходжень від розміщення елементів міського дизайну не можуть бути 100% прогнозованими, оскільки залежать від великої кількості факторів, до яких входять кон’юнктура ринку, склад учасників, пори року тощо;
- розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язані з виконаннями вимог Концепції будуть залежати від конкретної ситуації: врахування вибору кращого простору, строк розміщення елементів дизайну; їх експлуатації й обслуговування та інших показників.
Для узгодженої реалізації цілей, передбачених Концепцією, створюється Рада з питань міського дизайну як дорадчий орган при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради. Вказаний орган розглядає архітектурні та дизайнерські рішення відносно елементів міської естетики, проектну документацію, яка розробляється на замовлення виконавчого комітету Одеської міської ради, його структурних підрозділів та управлінь, включаючи комунальні підприємства.
До роботи Ради з питань міського дизайну залучені досвідчені і висококваліфіковані спеціалісти. На засідання Ради з питань міського дизайну можуть запрошуватися представники проектних і науково-дослідних організацій, експерти, представники преси. Це дозволить проводити роботу дорадчого органу на принципах прозорості та гласності, з урахуванням кваліфікованої оцінки фахівців і громадської думки.
Протягом одного року після прийняття рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради здійснюється повторне відстеження результативності дії акта. За результатами зазначеного строку встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта. Відстеження його результативності здійснюється за результатами опитування, аналіз яких проводяться із залученням найбільш авторитетних і висококваліфікованих фахівців - архітекторів, дизайнерів, працівників виконавчих органів та депутатів Одеської міської ради, а також інженерів, будівельників, представників міських органів державного контролю, творчих спілок та інших громадських професійних організацій. Зокрема, до уваги буде прийматись аналіз статистичних відстежень, де також входять соціологічні та інші показники.
Контроль за розробленням та втіленням концептуальних рішень “Міського середовища” відносно напрямків упровадження нових елементів міського дизайну та інженерних технологій, включаючи комплексний та загальний стан міської естетики, здійснює виконавчий комітет Одеської міської ради.

Зауваження і пропозиції до проекту

приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування

 

Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами

за адресою:
65082, м. Одеса, вул. Некрасова,1
Тел. 715-03-93.  
 

 

 

 

 

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More