04:33:06   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion / Проект решения Одесского городского совета

Проект решения Одесского городского совета

О Положении  и регламенте работы оценочной комиссии исполкома Одесского горсовета по определению стоимости жилых и нежилых помещений в г. Одессе

  Принято решением исполкома  № 614 от 26.10.2006

Зауваження і пропозиції до проекту рішення
приймаються в письмовому або електронному вигляді
протягом одного календарного місяця з дня його публікації 
 
до Управління капітального будівництва Одеської міської ради
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-а
 

 

Розміщено: 28.08.2006

 

Проект рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради

Про Положення про оцінювальну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі та регламент роботи оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі

Відповідно до статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання п. 3 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.05.2006р. № 82 «Про створення оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі», з метою залучення інвестицій на будівництво жилих та нежилих приміщень у м.Одесі від фізичних та юридичних осіб, визначення вартості житла, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради Замовниками згідно договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про оцінювальну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м.Одесі (додаток 1).

2. Затвердити регламент роботи оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м.Одесі (додаток 2).

3. Заходи з відстеження результативності цього рішення покласти на управління капітального будівництва Одеської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

 

Додаток № 1


ПОЛОЖЕННЯ
про оцінювальну комісію виконавчого комітету
Одеської міської ради з визначення вартості
жилих та нежилих приміщень у м. Одесі


1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.05.06р. № 82 «Про створення оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі».

2. Оцінювальна комісія виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі (надалі - Комісія) створена для колегіального розгляду та прийняття рішень стосовно визначення вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень у новобудовах м. Одеси для можливості залучення інвестицій на будівництво жилих та нежилих приміщень у м. Одесі від фізичних та юридичних осіб та визначення вартості житла, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради замовниками згідно договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами та постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

4. Комісія в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з комісіями Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями у сфері містобудування та капітального будівництва, фізичними особами.

5. Основним завданням Комісії є визначення вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень у новобудовах м. Одеси.

6. Основними критеріями визначення вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень в новобудовах у м. Одесі у випадку:

а) визначення вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень в новобудовах у м. Одесі для можливості залучення інвестицій на будівництво жилих та нежилих приміщень від фізичних та юридичних осіб є:
- район забудови об’єкту, його функціональне та соціальне призначення;
- будівельні характеристики об’єкту (матеріали будівництва, кількість поверхів, кількість секції, загальна площа квартир, наявність вбудовано-прибудованих приміщень, гаражів або автостоянок);
- орієнтовна вартість будівництва;
- стадія (етап) будівництва (у відсотковому відношенні);
- експертна ринкова оцінка об’єкту будівництва.
б) визначення вартості 1 кв.м житла в новобудовах у м. Одесі, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради замовниками згідно договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси є:
- рішення комісії з визначення розміру залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, згідно якого замовник має право розрахуватись з містом за необхідну кількість житла, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради, у грошовому виразі;
- експертна ринкова оцінка об’єкту будівництва, яка замовляється у і додається до матеріалів замовником;
- район забудови об’єкту, його функціональне та соціальне призначення;
- будівельні характеристики об’єкту (матеріали будівництва, кількість поверхів, кількість секції, загальна площа квартир, наявність вбудовано-прибудованих приміщень, гаражів або автостоянок);
- стадія (етап) будівництва (у відсотковому відношенні);

7. Комісія координує свою діяльність з виконавчими органами Одеської міської ради, її підприємствами та комісіями.

8. Голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар Комісії та члени Комісії призначаються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

9. Комісія приймає рішення на основі колегіального розгляду матеріалів та документів. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії. Рішення Комісії оформлюються відповідно до регламенту Комісії.

10. Контроль за діяльністю Комісії покладається на міського голову.

Додаток № 2

 

РЕГЛАМЕНТ
роботи оцінювальної комісії виконавчого комітету
Одеської міської ради з визначенню вартості
жилих та нежилих приміщень у м. Одесі1. Комісія складається з голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії та членів комісії.

2. Відповідальним за роботу Комісії є управління капітального будівництва Одеської міської ради .

3. Підготовку матеріалів, стосовно розгляду або перегляду вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень в новобудовах м. Одеси, для можливості залучення інвестицій на будівництво жилих та нежилих приміщень у м. Одесі від фізичних та юридичних осіб, здійснює управління капітального будівництва Одеської міської ради.

4. Визначення вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень в новобудовах м. Одеси, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради замовниками, згідно договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, здійснюється на підставі рішень комісії з визначення розміру залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, згідно яких замовник має право розрахуватись з містом за необхідну кількість житла, у грошовому виразі та експертної ринкової оцінки об’єкту будівництва.

5. Комісія працює шляхом проведення засідань. Дата проведення засідання призначається головою комісії. Засідання проводяться за потребою, по мірі накопичення питань, які виносяться на розгляд, але не менш ніж один раз у квартал.

6. Секретар Комісії повідомляє всіх членів комісії про час та місце проведення засідання Комісії. З матеріалами, які виносяться на засідання Комісії, всі члени Комісії ознайомлюються в робочому порядку

7. Робота Комісії оформляються протоколом засідання Комісії (у двох примірниках). Протокол підписується головою Комісії, заступником голови Комісії, секретарем Комісії та членами Комісії.

8. Протоколи засідань Комісії зберігаються:
- в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради;
- у секретаря Комісії.

9. Рішення Комісії готує управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, підписує заступник голови Комісії.

10. На засіданні Комісії мають право бути присутніми особи, яких стосуються прийняття рішення. 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ


проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Положення про оцінювальну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі та регламент роботи оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі»


1. Визначення проблем

1. Суб’єкти господарювання та юридичні особи (далі – Забудовники), які здійснюють будівництво об'єктів жилого та нежилого призначення у м. Одесі, отримують вихідні данні з визначеним розміром пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
Враховуючи інтереси територіальної громади м. Одеси та інтереси Забудовників, пайова участь замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси може бути визначена не лише у кількості квадратних метрів житла, яке має бути передане виконавчому комітету Одеської міської ради, а і у кількості грошових коштів, які Забудовник перераховує до бюджету м. Одеси на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
При визначенні кількості грошових коштів, які мають бути перераховані Забудовником у міський бюджет, виникає необхідність у визначенні вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень у м. Одесі.
2. З метою оновлення жилого та нежилого фонду м. Одеси, а також задоволення потреб фізичних осіб та суб’єктів господарювання у жилих та нежилих приміщеннях у м. Одесі здійснюється будівництво об’єктів жилого та нежилого призначення за замовленням управління капітального будівництва Одеської міської ради.
Важливість нормативного регулювання взаємовідносин виконавчого комітету, суб’єктів господарювання та фізичних осіб полягає у чіткому порядку визначення вартості 1 кв. м жилих та нежилих приміщень у м. Одесі.


2. Цілі регулювання
Розробка і запровадження цього документу має такі цілі:
- удосконалення взаємовідносин у сфері будівництва органів місцевого самоврядування та Забудовників;
- оптимізація участі Забудовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси з урахуванням інтересів територіальної громади м. Одеси та інтересів Забудовників;
- створення сприятливих умов для інвесторів та Забудовників у м. Одесі для вкладення грошових коштів у будівництво жилих та нежилих приміщень та оновлення жилого фонду м. Одеси;
- відстеження змін вартості будівництва.


3.Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Альтернативами даному регулюванню може бути:
- збереження чинного регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та Забудовниками;
- експертна ринкова оцінка об’єкту будівництва, яка не дає можливості обговорювання проблеми та індивідуального підходу до кожного Забудовника.


4. Механізм регулювання
Запропонований проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради спрямований на вирішення основних завдань, пов’язаних з регулюванням відносин між Забудовниками та органами місцевого самоврядування, а також між фізичними особами, суб’єктами господарювання та виконавчим комітетом Одеської міської ради у сфері будівництва жилих та нежилих приміщень у м. Одесі.
Процедура, яка проводитиметься для реалізації цілей визначених регуляторним актом.

1. Визначення вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень для можливості пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у грошовому виразі та можливості участі фізичних осіб та суб’єктів господарювання у будівництві жилих та нежилих приміщень у м. Одесі.

2. При визначенні вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень береться до уваги:
- рішення комісії з визначення розміру залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, згідно якого замовник має право розрахуватись з містом за необхідну кількість житла, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради, у грошовому виразі;
- експертна ринкова оцінка об’єкту будівництва, яка замовляється і додається до матеріалів замовником;
- район забудови об’єкту, його функціональне та соціальне призначення;
- будівельні характеристики об’єкту (матеріали будівництва, кількість поверхів, кількість секції, загальна площа квартир, наявність вбудовано-прибудованих приміщень, гаражів або автостоянок);
- стадія (етап) будівництва (у відсотковому відношенні).

3. Отримання від Забудовників внеску за право забудови у грошовому виразі дає територіальній громаді та органам місцевого самоврядування можливість поповнити міський бюджет та виділяти залучені кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.


5.Обгрунтовані можливості досягнення цілей у разі прийняття цього регуляторного акту.

Впровадження цього регуляторного акту надає:
- можливість територіальній громаді та органам місцевого самоврядування за рахунок внесків Забудовників поповнювати міський бюджет та направляти залучені кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси;
- можливість обґрунтованого встановлення вартості 1 кв.м жилих та нежилих приміщень у м. Одесі при залученні грошових коштів на будівництво та врегулювання відносин між фізичними особами, суб’єктами господарювання та виконавчим комітетом одеської міської ради.

6. Показники результативності


ТАБЛИЦЯ ВИГОД ТА ВИТРАТ

 

ВИГОДИ
ВИТРАТИ
Сфера інтересів держави
Збільшення надходжень грошових коштів у міський бюджет
Зменшення кількості квадратних метрів, призначених передачі виконавчому комітету
Збільшення інвестицій у житлове будівництво
 
Оновлення жилого фонду м. Одеси
 
Сфера інтересів суб’єктів господарювання 
Можливість проведення розрахунку у грошовому виразі внесків за участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
Зменшення кількості квадратних метрів, призначених передачі виконавчому комітету
Можливість внесення грошових коштів у житлове будівництво.
 
Сфера інтересів фізичних осіб
Можливість внесення грошових коштів у житлове будівництво.
Зменшення обсягу житла, яке підлягає безкоштовному  наданню громадянам

 

7. Строк чинності регуляторного акту.
Цей регуляторний акт запроваджується на необмежений термін і набирається чинності через 10 днів з прийняття рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради «Про Положення про оцінювальну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі та регламент роботи оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі».

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.
1. Кількість розглянутих матеріалів на засіданні оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі.
2. Кількість часу необхідного з дня прийняття рішення комісії з визначення розміру залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, згідно якого замовник має право розрахуватись з містом за необхідну кількість житла, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради у грошовому виразі до засідання оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі.
3. Кількість позитивних рішень прийнятих оцінювальною комісією.

 

Зауваження і пропозиції до проекту рішення

приймаються в письмовому або електронному вигляді

протягом одного календарного місяця з дня його публікації 

 

до Управління капітального будівництва Одеської міської ради
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-а

 

e:mail: uks_realizacia@mail.ru

 

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More