18:20:01   |   27 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Проект решения Одесского городского совета "Об определении исполнителей жилищно-коммунальных услуг в г. Одессы" и анализ его регуляторного влияния

 
Зауваження та пропозиції  до проекту
приймаються до управління житлово-комунального господарства
протягом одного місяця
 
на паперових носіях за адресою: м. Одеса, вул. І. Буніна, 25,
 
та на електронну адресу: UZKH@TE.NET.UA
 
 
ПРОЕКТ
Про визначення виконавцiв
житлово-комунальних
послуг у м. Одеса

Вiдповiдно до статтi 26 Закону України ,, Про мiсцеве самоврядування в Українi”, ст. 7 Закону УкраЇни ,,Про житлово-комунальнi послуги”, з метою пiдвищення якостi надання житлово-комунальних послуг населению м. Одеси з водо,- теплопостачання та водовiдведення, посилення вiдповiдальностi виконавцiв цих послуг перед споживачами Одеська мiська ради
ВIРIШИЛА:
1. Визначити виконавцями послуг у житловому фондi комунально власностi територiальної громади м. Одеси з водо-, теплопостачання та водовiдведення — пiдприсмства та органiзацiї, незалежно вiд форм власностi та їх пiдпорядкування, що виробляють чи постачають комунальнi послуги для потреб споживачiв, а саме: 
- з постачання холодної води та водовiдведення — фiлiю ,,Iнфоксводоканал” ТОВ ,,Їнфокс”;
- з постачання теплової енергiї на опалення та гарячої води — КП ,,Одесатаплоенерго”, КП ,,Одестеплокомуненерго”, ВАТ ,,Одеська ТЕЦ” та iнших виробникiв теплової енергії в м. Одесi.
- з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй — пiдприсмства, незалежно вiд форм власностi, якi надають послуги з утримання будинкiв, споруд та прибудинкових територiй;
- з газопостачання — ВАТ ,,Одесагаз”;
- з енергопостачання — ВАТ ,,ЕК ,,Одесаобленерго”;
- з повiрки квартирних засобiв облiку споживання холодного та гарячого водопостачання — пiдприсмства, якi надають зазначену послугу;
- з разпломбування та опломбування засобiв облiку споживання холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках комунальної власностi — комунальне пiдприсмство «Сервiсний центр».
2. Доручити Одеському мiському головi укласти вiдповiднi договори з виконавцями послуг визначеними у п. 1 рiшення.
З. Заходи з вiдстеження результативностi цього рiшення покласти на управлiння житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської мiської ради.
4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з житлово-комунального господарства. 

Мiський голова                                        Е.Гурвiц
Проект рiшення внесений виконанчим комiтетом Одесько мiської ради  
 

Аналіз впливу регуляторного акта
проекту рішення Одеської міської ради
„Про визначення виконавців у наданні житлово-комунальних послуг”
 
1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
 
В місті Одесі на теперішній час не визначено коло усіх учасників житлово-комунальних правовідносин, адже без цього неможливо й визначитися чітко з їх правами та обов’язками. Невизначеність  виконавця житлово-комунальних послуг суперечить чинному законодавству. Вирішення цього питання є компетенцією органів місцевого самоврядування, а саме, норма Закону України „Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. № 1875-IV, встановлює, що до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить визначення виконавця житлово-комунальних послуг. В інших випадках визначення виконавця житлово-комунальних послуг є компетенцією власника житлового будинку, об'єднання співвласників будинків тощо. У нашому місті Одеській міській раді необхідно визначити виконавців послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, утримання житлових будинків та прибудинкових територій, постачання газу, електроенергії та підприємство що буде здійснювати повірку приладів обліку гарячого та холодного водопостачання.
Виконавець житлово-комунальних послуг – суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг споживачу відповідно до умов договору. Тобто виконавцем житлово-комунальних послуг мають бути житлово-експлуатаційні або водо-, теплопостачальні, каналізаційні або інші підприємства та організації, які безпосередньо надають споживачеві житлово-комунальні послуги. При цьому в кожному окремому будинку може бути визначений лише один виконавець окремої послуги.
Фактично на протязі останніх років в місті функції виконавців послуг виконують:
– з постачання гарячої води та теплопостачання – КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго», ВАТ «Одеська ТЕЦ» та інші виробники теплової енергії;
– з постачання холодної води та водовідведення для мешканців приватного сектору – філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»;
– постачання холодної води та водовідведення для мешканців багатоквартирних будинків – КП «ДЕЗ», ЖБК, ОСББ та інші власники багатоквартирних будинків або уповноважені ними суб’єкти.
  з утримання житлових будинків та прибудинкових територій – КП «ДЕЗ», ЖБК, ОСББ та інші власники багатоквартирних будинків або уповноважені ними суб’єкти.
Зазначені підприємства укладають договори зі споживачами, приймають на свої рахунки оплату за послуги, здійснюють контроль за наданням якісних послуг, здійснюють перерахунки та стягнення по платежам.
Але існуюча система взаємин не дозволяє споживачу вимагати від виконавця послуг якісної послуги, а виконавець не має можливості надати якісну послугу. Крім цього система відносин між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг, яка діє на сьогоднішній день не стимулює виробників послуг знижувати втрати на мережах як магістральних, так і на внутрішньобудинкових, відсутній незалежний контроль за якістю послуг.
 
2. Мета регулювання регуляторного акта:
 
-  посилення відповідальності підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню міста і підвищення якості надання послуг;
-  врегулювання відносин, що виникають у зв'язку з наданням та споживанням житлово-комунальних послуг між виконавцями та споживачами цих послуг;
-  врегулювання відносин між житловими та комунальними підприємствами щодо користування та обслуговування внутрішньобудинкових мереж;
-  забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо визначення виконавця у наданні житлово-комунальних послуг.
         
3. Альтернативні способи досягнення мети:
         
В якості альтернативи до запропонованого регулювання ми розглянемо можливість залишення усього без змін. Це, на нашу думку, лише буде заглиблювати проблему і жодним шляхом не сприятиме її рішенню, а саме призведе до:
 – збільшення кількості скарг споживачів житлово-комунальних послуг на якість надання житлово-комунальних послуг;
 – збільшення кількості звернень до суду з метою врегулювання житлово-комунальних відносин;
 – звернення споживачів житлово-комунальних послуг до невідповідної інстанції за вирішенням питання по наданню житлово-комунальних послуг.
 
          Перевагами обраного регулювання є те, що:
 – будуть врегулюванні відносини між підприємством, яке надає житлово-комунальні послуги, та споживачем цих послуг;
 – буде визначено чітке коло осіб у житлово-комунальній сфері, що надасть можливість даним відносинам відповідати нормам чинного законодавства.
 
4. Механізм вирішення проблеми:
         
Головними завданнями запропонованого проекту рішення – є забезпечення прозорого процесу просування суспільних інтересів, їх взаємне балансування а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість.
Для реалізації поставленої мети пропонується:
 – визначити виконавця житлово-комунальних послуг;
 – укласти договори між комунальними підприємствами-надавачами послуг та споживачами;
 – ввести в дію регуляторний акт – рішення Одеської міської ради „Про визначення виконавців у наданні житлово-комунальних послуг”.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення цілі за умови прийняття регуляторного акта:
 
Визначення виконавця житлово-комунальних послуг призведе до врегулювання відносин між підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги та їх споживачами.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту:
 
6.1. Передбачається наступний результат від введення регулювання:
 – посилення відповідальності підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню міста, і підвищення якості наданих послуг;
 – врегулювання відносин, що виникають у зв'язку з наданням та споживанням житлово-комунальних послуг між виконавцями та споживачами цих послуг;
– врегулювання відносин між підприємствами житлового та комунального господарства у сфері використання та обслуговування внутрішньобудинкових мереж.
6.2. Таблиця вигод та витрат:
 
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
Підвищення позитивного іміджу місцевої влади за рахунок врегулювання взаємовідносин між комунальними підприємствами та їх споживачами.
 
Підвищення відповідальності за надання житлово-комунальних послуг
 
Суб’єкти господарювання
Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.
 
Розв’язання спорів у порядку досудового урегулювання зі споживачами житлово-комунальних послуг
Необхідність укласти договори з населенням про надання житлово-комунальних послуг протягом 3-х місяців з дати прийняття регуляторного акту
Споживачі житлово-комунальних послуг
Можливість контролю за наданими житлово-комунальними послугами
 
Розв’язання спорів у порядку досудового урегулювання з суб’єктами господарювання
 
 
7. Строк дії регуляторного акта
 
Передбачається строк дії регуляторного акта не обмежувати. Рішення повинно набути чинності після спливу одного місяця з його прийняття міською радою.
 
8. Показники результативності акта
 
1. Кількість укладених договорів між суб’єктами господарювання та споживачами житлово-комунальних послуг.
2. Кількість скарг споживачів на надання житлово-комунальних послуг до органів невідповідної інстанції.
3. Рівень оплати послуг споживачами.
 
9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта
 
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних:
 
Захід
Відповідальний за виконанням
1.
Аналіз інформації щодо кількості укладених договорів між суб’єктами господарювання та споживачами житлово-комунальних послуг.
Управління ЖКГ та ПЕК ОМР
2.
Аналіз інформації щодо кількості скарг споживачів на надання житлово-комунальних.
Управління ЖКГ та ПЕК ОМР
3.
Аналіз рівеня оплати послуг споживачами
Управління ЖКГ та ПЕК ОМР
 
Строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта – буде проведено до набрання чинності регуляторного акта. Повторне відстеження результативності регуляторного акта – через рік після набрання чинності регуляторного акта.
 
Начальник управління житлово-
комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу
Одеської міської ради                                                                М.В. Рубля
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More