03:38:48   |   27 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

Зауваження и пропозиції до проекту „Про спеціальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд на підроблених підземними виробками, підтоплених та зсувонебезпечних територіях узбережжя приймаються у письмовому або електронному вигляді на протязі одного календар-ного місяця з дня публікації проекту за адресою: 65007, м. Одеса,
вул. Б. Хмельницького, 18 управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради,
е-mail: engeneer@cityhall.odessa.ua
 
 
ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
Про спеціальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд
на підроблених підземними виробками, підтоплених та зсувонебезпечних територіях узбережжя
           Відповідно до ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 22, 24 Закону України „Про планування та забудову територій”, ст.ст. 4, 5 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, ДБН В. 1.1-5-2000 „Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах”, ДБН В.1.1-3-97 „Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення” та рішення Одеської міської ради від 29.09.2006 року
№ 313-V „Про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні”, враховуючи складні інженерно-геологічні умови міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради
           ВИРІШИВ:
 1. Управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради (Соколов В.О.), як спеціально створеному виконавчому органу Одеської міської ради з контролю за експлуатацією будинків та споруд на територіях розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів та морському узбережжі доручається:
1.1. Здійснювати контроль на стадії проектування нового будівництва й реконструкції об’єктів щодо виконання вимог ДБН В. 1.1-5-2000 „Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах” та ДБН В.1.1-3-97 „Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення”, шляхом видання технічних умов до інженерного захисту об’єкта розміщеного на територіях зі складними інженерно-геологічними умовами та зсувонебезпечних ділянках на узбережжі, обов’язкових для виконання усіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та відомчої належності, юридичними і фізичними особами, які проектують, будують та експлуатують будинки і споруди на територіях міста зі складними інженерно-геологічними умовами.
1.2. Проводити дослідження з пошуку підземних виробок (визначення їх стану, необхідності кріплення), визначення геологічних типів схилів, вимагати включення до складу проекту гірничих заходів, які забезпечують зменшення шкідливого впливу деформації земної поверхні на будинки та споруди, захисту від підтоплення з урахуванням можливих змін гідрогеологічного режиму територій та заходів інженерного захисту об’єктів від зсувів та обвалів. Термін проведення досліджень, у залежності від складності робіт, до 20 днів.
З урахуванням проведених досліджень надавати дозвільні документи „Узгодження” проектної документації на об’єкти нового будівництва та об’єкти побудовані без належно оформлених проектів (або з відступами від проектів) будівель та споруд та при узаконенні самовільно зведених будівель (додається).
 
          2. Підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності та відомчої належності, юридичним і фізичним особам, які проектують та будують будинки і споруди на підроблюваних, підтоплених та зсувонебезпечних територіях міста:
2.1. Під час розробки проектної документації враховувати вимоги технічних умов, виданих управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
2.2. Залучати до виконання робіт з ліквідації провалів та кріплення підземних гірничих виробок (шахт, катакомб), виключно, спеціалізовані підприємства, які мають ліцензію на виконання цих робіт, необхідний досвід, матеріальну базу та узгодження на виконання робіт, яке видається управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
2.3. У разі виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних з провалами ґрунту земної поверхні, зсувами та обвалами, забезпечувати термінове вжиття заходів у вигляді огородження для уникнення доступу сторонніх осіб з обов’язковим інформуванням управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
2.4. При здачі в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта передати управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради копії виконавчої документації інженерного захисту, а саме дренажних, протизсувних, схилостримуючих споруд, укріплених виробок, порожнин, маркшейдерських зйомок.
 
3. Управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради затверджувати проектну документацію на об’єкти, які проектуються, будуються та експлуатуються на підроблених, підтоплених територіях та зсувонебезпечних ділянках узбережжя за наявністю технічних умов та позитивного висновку управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
4. Попередити посадових осіб, громадян про персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення вимог нормативних актів щодо проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд на підроблених, підтоплених та зсувонебезпечних територіях міста.
 
5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) протягом 15 днів опублікувати це рішення в засобах масової інформації.
 
6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.06.1999 року № 513 „Про спеціальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд на підроблених підземними виробками та підтоплених територіях”.
 
7. Протягом року з набуття чинності цього рішення провести заходи з відстеження його результативності.
 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.
 
 Міський голова                                                                        Е.Гурвіц
 Керуюча справами                                                                  Т.Єршова
  
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
ПЕРЕЛІК
документів, які необхідно надати для отримання узгодження при новому будівництві, реконструкції та експлуатації жилих будинків та інженерних комунікацій на підроблюваних, підтоплених територіях міста та зсувонебезпечних ділянках узбережжя
 
1. Оформлення побудованих без належно оформлених проектів (або з відступами від проектів) будівель та споруд, узаконення самовільно зведених будівель:
- запит, написаний у вільній формі, на ім’я начальника управління;
- правовстановлюючі документи на землекористування;
- документи, що підтверджують право власності (свідоцтво про право на спадок, свідоцтво на право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування – копії);
- технічний паспорт будинку, споруди (копія);
- технічний висновок про стан будівельних конструкцій;
- ліцензія організації, що надала технічний висновок (копія);
- висновок органів СЕС (копія);
- висновок органів пожежного нагляду (копія);
- заява суміжних землекористувачів – співвласників або сусідів про те, що вони не заперечують залишити в користуванні замовника самовільно зведені будівлі.
          Вартість досліджень, згідно з калькуляцією.
 
2. Узгодження проектної документації на об’єкти нового будівництва:
- запит на ім’я начальника управління;
- дозвіл на проектування, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради, або управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) на проектування, видане управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради (для юридичних осіб);
- звіт по матеріалам інженерно-геологічних вишукувань на будівельному майданчику, виконаних у обсязі СНіП 1.01.07-87;
- проектна документація, розроблена ліцензійною установою, відповідно до державних нормативних документів та технічних умов управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;
- копія ліцензії установи на виконання проектних робіт;
- висновок санітарних, пожежних органів.
          Вартість досліджень визначається, в залежності від складності інженерно-геологічних умов будівельного майданчика, складності вишукування та площі забудови об’єкта, згідно з калькуляцією.
 
3. Технічні умови на проектування:
- запит управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- дозвіл на проектування, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради, або управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- топогеодезична зйомка ділянки будівництва або реконструкції (М 1-2000, М 1-500).
Вартість досліджень визначається, в залежності від складності інженерно-геологічних умов будівельного майданчика, обсягу, складності вишукування та площі забудови об’єкта, згідно з належним чином оформленою калькуляцією.
Для одержання Дозвільних документів, перелічених у підпункті 1.2. цього рішення суб’єкт господарювання звертається до представника управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради або до адміністратора управління дозвільних та погоджувальних процедур, які ведуть прийом у приміщенні дозвільних та погоджувальних процедур.
Термін погодження документів, після проведення досліджень та складання висновку, – до 5 днів.
 
 
Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
„Про спеціальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації
будівель і споруд на підроблених підземними виробками, підтоплених
та зсувонебезпечних територіях узбережжя”
Географічне положення міста Одеси характеризується складними інженерно-геологічними умовами. Історична частина міста побудована з природного
будівельного матеріалу – „вапняку”, який добувався на території міста, що створи-ло наявність штучних підземних порожнин – катакомб.
Територія міста та одеського регіону в цілому схильна до такого природного явища, як підтоплення.
Узбережжя Чорного моря протягом всієї історії існування міста Одеси
страждало від зсувів та обвалів. У результаті зсувів руйнуються будови, комуніка-ції, на схилах створюються антисанітарні умови, порушується біологічна рівновага прибережної зони, погіршується екологія моря - все це обмежує можливості
рекреаційного використання узбережжя.
Всі перелічені вище негативні фактори створюють специфічні умови на
території міста та вимагають, з метою створення безпечних умов проживання лю-дей, дуже уважного підходу до будівництва ще на стадії проектування.
З цих підстав будівництво на території міста та ділянках узбережжя у
зсувонебезпечній зоні потребує додаткових вишукувань ґрунтів та особливих ме-тодів будівництва.
Історична довідка:
Протягом всієї історії будівництва міста, зсуви на одеському узбережжі були завжди стримуючим фактором в освоєнні й забудові прибережної зони. На одеському узбережжі офіційно до 1947 р. зареєстровано 53 випадків зсувів та об-валів (у т.ч.:в районі Ланжерону 1797, 1799 роки, 1824 рік – карантинна гавань, 1828 рік Приморський бульвар та інших ділянках ), коли місто втрачало до 850,0 метрів території. Зсуви руйнували будови, порушували транспортне повідомлення в прибережній зоні. Зсуви в районі Ланжерона, Отради, Малого Фонтану, Аркадії, 8 і 13 станціях В.Фонтану - стали головним аргументом в ухваленні рішення про необхідність будівництва берегозахисних протизсувних споруджень на одеському узбережжі у 1955-1984 р.
У 1984 році почалися роботи з будівництва 3-ї черги: від мису Великий Фон-тан до селища Чорноморка. Роботи були виконані на ділянці довжиною 1 км і припинені у зв'язку із припиненням фінансування будівництва.
Довжина неукріпленої ділянки узбережжя становить 5,5 км.
У цей час неукріплена ділянка узбережжя випробовує активний вплив небез-печних геологічних процесів: зсувів і абразій.
Знамениті одеські катакомби, довжина яких становить орієнтовно 1500 км, у тому числі розвідувана частина - 50-70 км.
На території м. Одеси «міни» – погреба, виходи з яких вели в каменоломні, споруджувались мешканцями для збереження продуктів харчування та вин. Але частіше всього в них ховались контрабандні товари. У катакомбах знаходились грабіжники, будучи на „откупі” у поліції. В таких умовах боротися з «мінами» не представлялось можливим. Однак, уже в першій половині XIX ст. через хижацьку розробку вапняку та безконтрольне обладнання «мін» в Південній Пальмірі спо-стерігалась осадка ґрунтів, яка нерідко призводила до руйнування будівель та людських жертв.
На сьогоднішній день несумлінні господарі зливають в катакомби каналіза-ційні відходи, мазут та інше (фотоматеріали – додаються).

1. Опис проблеми
В результаті неконтрольованого будівництва, будівництва з відступами від затверджених проектів, перебудови (добудови) будинків та споруджень на терито-ріях зі складними геологічними умовами зростає ризик загибелі не тільки майна, але і людей. В першу чергу це стосується неукріпленого узбережжя в районі сел. Чорноморка, де зареєстровано біля 10 випадків зсувів території. Захист Одеського узбережжя від зсувів та обвалів - це частина роботи управління інженерного захис-ту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, яка знаходиться на поверхні, але друга важлива частина пов’язана з кріпленням катакомб, ліквіда-цією „мін” та провалів земної поверхні.
Розповсюдження штучних підземних порожнин, тобто, «мін» на глибині 2-8м (погреба, підвали. «водяні цистерни») в теперішній час недоступні із-за ліквіда-ції входів, а також затоплення їх ґрунтовими водами.
Найбільш небезпечними є процеси руйнування вказаних пустот в межах ос-нов та фундаментів будівель в результаті техногенного водонасищення ґрунтів.
Згідно даних управління ІЗТМ та РУ під житловими будинками в місті відо-мо 546 штучних пустот, по кожній із яких необхідно зробити обстеження і прийня-ти рішення по її кріпленню (ліквідації) для виключення негативного впливу на експлуатаційні характеристики будівель.
Виробки глибокого закладення – «катакомби» у вапняках мають розповсю-дження на глибині до 30-35 м.
Одеські катакомби, переважно складаються з каменоломень по
видобутку вапняку та штолень і галерей, або шахтних стволів.
Загальна протяжність виробок, що обстежені, складає приблизно 2120 п.м в центральній частині міста, і до 2780 п.м в приморській смузі (Французьський буль-вар, пров. Пироговський, Цегляний, вул. Азарова та ін.) Всі зазначені виробки по-требують постійного нагляду для встановлення їх сучасного горно-геологічного стану та своєчасного прийняття рішення про їх закріплення (ліквідацію).
Геологічне середовище м. Одеси характеризується широким розвитком льо-сових ґрунтів, фільтраційні особистості яких сприяють швидкому підвищенню рі-вня підземних вод за рахунок течій з водонесучих мереж.
Підтоплення територій є основною причиною деформації старих споруд, фундаменти яких , не були розраховані на зміну ґрунтових умов.
За результатами багаторічних режимних спостережень за рівнем підземних вод встановлено формування «куполів» - ділянок міської території, які по
гідрогеологічним умовам сприяють накопиченню ґрунтових вод, що є причиною тривалого підтоплення підвальних приміщень та фундаментів житлових будинків та споруд.

2. Мета регулювання
Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя пропонується зазначений проект з метою поліпшення інженерного захисту терито-рії міста Одеси та Чорноморського узбережжя, запобігання виникненню небезпеч-них інженерно-геологічних процесів при будівництві, реконструкції та експлуата-ції будівель та інженерних комунікацій.
Запропоновані заходи розроблялись відповідно до ст.ст. 31, 40 Закону Украї-ни „Про планування та забудову територій”, ДБН В.1.1.-2000 „Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах”, ДБН В.1.1-3-97 „Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення”, „Правил забудови міста Одеси” затвердженими рішенням Одеської міської ради №1716–XXIV від 26.09.2003р., та „Положення про управління інженерного захис-ту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради”, затверженного рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006 р № 20-V.

3. Механізм для реалізації цілі
Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради проводиться постійний моніторинг небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ на всій території міста.
Управління контролює технічний стан існуючих берегозахисних
гідротехничних споруд, стан зсувонебезпечних ділянок узбережжя, рівень підтоп-лення території міста з використанням міської мережі гідрогеологічних свердло-вин.
Збереження будівель, на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, потребує проведення водозахисних, водознижуючих заходів (будівництво дренажних спо-руд), збереження будівель та споруджень на зсувонебезпечних ділянках потребує невідкладного будівництва берегозахисних споруд.
Враховуючи наявність великих територій зі складними інженерно-геологічними умовами в межах міста Одеси підприємства, установи, організації, юридичні і фізичні особи, які проектують та будують будинки і споруди на
підроблюваних, підтоплених та зсувонебезпечних територіях міста, повинні приді-ляти увагу до якості та достовірності даних, що стосуються проведення досліджень з пошуку підземних виробок (визначення їх стану, необхідності кріплення), визна-чення геологічних типів схилів та включати до складу проекту заходив, які забез-печують зменшення шкідливого впливу деформації земної поверхні на будинки та споруди, захисту від підтоплення з урахуванням можливих змін гідрогеологічного режиму територій та заходів інженерного захисту об’єктів від зсувів та обвалів :
Для нового будівництва на зсувонебезпечних та підтоплених територіях вка-зані заходи повинні включатись до проекту, згідно технічних умов, які надає управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя та контро-лює їх виконання.
На цій підставі управління своєчасно інформує відповідні служби у випадку очікуваного (прогнозного) небезпечного розвитку геологічних процесів. Видає приписи на усунення встановлених порушень.

4. Вигоди та затрати
Проектом не передбачаються будь - які грошові витрати місцевого бюджету та суб’єктів підприємницької діяльності.
Проведення якісних своєчасних досліджень та включення до проектної до-кументації на об’єкти нового будівництва (реконструкції) на зсувонебезпечних та підтоплених територіях, особливого розділу з рекомендаціями заходів гірничого захисту, повинні забезпечити уникнення пошкодження та руйнування будинків та споруд в ході будівництва та експлуатації.

5. Прогноз результатів прийняття проекту
Реалізація проекту дасть можливість запобігання виникненню небезпечних інженерно-геологічних процесів при будівництві, реконструкції та експлуатації будівель та інженерних комунікацій, виключення не цільового використання бю-джетних коштів, та уникнення аварійних ситуацій через непрофесійні дії при лік-відації виробок.
Проект рішення та виконкому Одеської міської ради розроблений управлін-ням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради відповідно доручення заступника міського голови Кучука М.И. у взаємодії з юридичним управлінням Одеської міської ради.
Проект рішення „Про спеціальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд на підроблених підземними виробками, підтоплених та зсувонебезпечних територіях узбережжя” розробляється за процедурою регуля-торного акту, згідно вимог ст.8 Закону України „Про основи державної регулятор-ної політики у сфері господарської діяльності”.

 
Зауваження и пропозиції до надрукованого проекту „Про спеціальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд на підроблених підземними виробками, підтоплених та зсувонебезпечних територіях узбережжя приймаються у письмовому або електронному вигляді на протязі одного календар-ного місяця з дня публікації проекту за адресою: 65007, м. Одеса,
вул. Б. Хмельницького, 18 управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради,
е-mail: engeneer@cityhall.odessa.ua

Начальник управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя
Одеської міської ради В.О. Соколов
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More