04:09:04   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

ПРОЕКТ Об упорядочении работы по отработке схемы инженерной инфраструктуры г. Одессы

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Про впорядкування роботи з відпрацювання схеми інженерної інфраструктури м. Одеси

У відповідності до підпункту 2 пункту «б» частини 1 статті 31, пункту 6 статті 59 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», статті 23 Закону України «Про основи містобудування», а також з метою створення схеми інженерної інфраструктури м. Одеси для забезпечення здійснення моніторингу надземних та підземних інженерних мереж міста з подальшим наданням суб'єктам господарювання необхідної інформації з цього питання, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Службам експлуатації ВАТ «Одесагаз», ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Одесобленерго», ТОВ «Інфоксводоканал» та іншим організаціям, що експлуатують надземні та підземні інженерні мережі у двомісячний строк з моменту набуття чинності цього рішення, надати до інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради паспорта, схеми та інші експлуатаційні документи на зазначені мережі в текстовому, графічному або електронному вигляді.
Надавати до інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради зазначені експлуатаційні документи разом з актами відновлення об’єктів благоустрою.

2. Службам експлуатації ВАТ «Одесагаз», ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Одесобленерго», ТОВ «Інфоксводоканал» та іншим організаціям, що експлуатують наземні та підземні інженерні мережі, приймати на баланс збудовані та реконструйовані мережі, а інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради (Захарченко В.І.) здійснювати закриття робіт з будівництва та реконструкції інженерних підземних мереж, за наявності відмітки геодезичної служби КП «Одеспроект» про здійснення виконавчої зйомки.

3. Суб’єктам господарювання, що здійснюють землевпорядні роботи у межах території міста Одеси, замовляти топографо-геодезичні вишукувальні роботи в геодезичної службі міста КП «Одеспроект» або в іншому спеціалізованому підприємстві, що має відповідну ліцензію. Довідку про здійснення виконавчої зйомки надавати у триденний термін з моменту звернення заявника.


4. Управлінню дорожнього господарства Одеської міської ради (Підгайний С.Г.):
4.1. Внести окремим пунктом у проектно-кошторисну документацію з будівництва, реконструкції міських вулиць, доріг, майданів витрати на виконавчі зйомки закінчених будівництвом об’єктів.
4.2. Акти прийому-передачі робіт з проектування підписувати за наявності відмітки геодезичної служби КП «Одеспроект» про здійснення виконавчої зйомки.

5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому порядку.

6. Це рішення набуває чинності через 15 днів із дня його прийняття.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Одеського міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова Е. Гурвіц
Проект рішення внесений інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради
Керуюча справами Т. Єршова


Аналіз впливу регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про впорядкування роботи з відпрацювання схеми інженерної інфраструктури м. Одеси»


Цей аналіз підготовлено згідно зі ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
Стаття 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлює, що виконавчим органам міських рад делеговано повноваження в галузі будівництва відносно організації роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів.
Статті 23 Закону України «Про основи містобудування» встановлює необхідність створення в населених пунктах України Містобудівного кадастру населених пунктів, що призначений для забезпечення здійснення моніторингу забудови та іншого використання територій і надання суб'єктам містобудування необхідної інформації у порядку, встановленому законодавством.
Містобудівний кадастр населених пунктів повинен містити дані плану зонування або генерального плану чи детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з державними будівельними нормами.
Положення про містобудівний кадастр населених пунктів, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 224 встановлює, що данні містобудівного кадастру використовуються суб’єктами містобудування при вирішенні питань зокрема, створення інженерної інфраструктури.
На даний час розвиток інженерної інфраструктури міста йде дуже величезними темпами, що пов’язано перш за все із зростом будівництва об’єктів соціально-побутового, торгівельного, виробничого та іншого призначення. Склалася ситуація, коли в більшості, під час підготовки проектних завдань, при вирішенні питань узгоджень проектів з власниками або користувачами інженерних комунікацій, що мають бути розташовані на шляхах запроектованих, виникає певна плутанина у визначенні існуючих мереж, що безумовно призводить до аварій під час проведення робіт. Така ситуація є наслідком відсутності у проектних та будівельних організацій схем інженерної інфраструктури міст, що визначені для проведення робіт.
Вказані проблеми, в першу чергу, негативним чином впливають на мешканців міста, тому як перешкоджають забезпеченню сприятливого для життєдіяльності людини середовища, порушують принципи безперебійності постачання електричної, теплової енергії, газу, води, послуг зв’язку тощо, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою, а також і на суб’єктів господарювання, тому як ці проблеми прямо чи опосередковано впливатиме на ефективність здійснення ними господарської діяльності.
Дана проблема не може бути вирішена шляхом застосування ринкових механізмів, тому як пункт 7 зазначеної постанови Кабміну прямо встановлює необхідність надання підприємствами, установи і організації певної інформації необхідної для ведення містобудівного кадастру в порядку та обсягах, установлених Мінбудархітектури.
Регуляторним актом пропонується встановити порядок, які будуть загальнообов'язкові для виконання на території міста всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, за порушення яких передбачена відповідальність згідно норм чинного законодавства.

2. Визначення цілей регулювання.
Цілями запропонованого регулювання є:
- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України сфери містобудування;
- встановлення єдиних прав та обов’язків для всіх учасників правовідносин у сфері містобудування;
- створення умов щодо захисту, відновлення та дотримання сприятливого для життєдіяльності людини середовища;
- створення умов безперебійного постачання до споживача електричної, теплової енергії, газу, води, послуг зв’язку тощо;
- економія коштів забудовників через непередбачені витрати пов’язані з ремонтом пошкоджених існуючих інженерних мереж в наслідок будівництва нових та реконструкції й ремонту існуючих;
- зменшення обсягів звернень до судових органів підприємств, що є власниками, балансоутримувачами або користувачами існуючих інженерних мереж з позовами про відшкодування матеріальної шкоди;
- скорочення часу на будівництво нових, ремонт існуючих інженерних мереж;
- покращення санітарно-естетичного стану міста.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
В якості альтернативи запропонованого регулювання може розглядатися варіант вирішення проблеми шляхом залишення існуючого становища без змін.
Однак вказаний спосіб не може бути прийнятним оскільки, по-перше, як свідчить практика, такий спосіб не забезпечує необхідного ставлення суб’єктів господарювання в сфері будівництва зокрема, будівництва нових та ремонту існуючих інженерних мереж, та, по-друге, не врегульовує тих питань стосовно благоустрою, які з’явилися вже після прийняття Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) в основі яких, стосовно проведення робіт з будівництва та ремонту інженерних підземних комунікацій, закладений принцип скорочення часу та підвищення якості робіт з відновлення об’єктів благоустрою.
Натомість, такий варіант унеможливлює уповноважені виконавчі органи місцевого самоврядування здійснювати контроль за правильністю, с точки зору додержання будівельних норм і стандартів під час проведення зазначених робіт, та якістю виконання - під час прийняття збудованих об’єктів в експлуатацію.
До того ж, статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчим органам міських рад делеговано повноваження в галузі будівництва відносно організації роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів, тому неприйняття мір стосовно відпрацювання схеми інженерної інфраструктури м. Одеси, є свідомим порушенням вимог чинного законодавства.

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Для розв'язання проблем визначених в розділі 1 цього Аналізу, пропонується застосувати наступні механізми та заходи.
За загальним положенням, встановленим Законом України «Про основи містобудування», Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.
Головними напрямами містобудівної діяльності є:
- планування, забудова та інше використання територій;
- розробка і реалізація містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій;
- визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб;
- здійснення архітектурної діяльності;
- розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;
- створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій та населених пунктів;
- створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів;
- захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ;
- збереження пам'яток культурної спадщини;
- розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і містобудуванні;
- забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних і конструктивних якостей об'єктів містобудування, формування і реконструкція містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів;
- розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил, пов'язаних з містобудуванням;
- контроль за дотриманням містобудівного законодавства;
- підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації;
- ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законодавством.
Таким чином, створення інженерної інфраструктури територій населених пунктів є складовою містобудівної діяльності та одним з головних її напрямків.
Правильний порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами, організаціями, фізичними-особами підприємцями в частині своєчасності та повноти надання певної інформації та її узагальнення, зберігання та розповсюдження зацікавленим особам органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами є основою створення інженерної інфраструктури міста Одеси.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Враховуючи зазначене у 4 пункті цього аналізу вважаємо, що саме регуляторним актом можливо впорядкувати роботу вищезазначених органів в сфері містобудування, зменшити ризик випадкових аварій на інженерних мережах, більш ретельно здійснювати контроль за їх технічним станом, поліпшити стан роботи з упередження аварійності, оперативно реагувати на можливі прояви безхазяйності в сфері містобудування.
До ймовірних факторів, які можуть вплинути на дію акта та призвести до невиконання окремих його положень можна віднести невідповідальність та ігнорування регуляторного акту або його окремих положень особами на якого поширюється його дія. Також до ймовірного фактору впливу частково можна віднести і питання фінансування робіт по утриманню та відновленню об’єктів інженерної інфраструктури міста.
Але ж ймовірність такого негативного впливу, прямо залежить від виконання посадовими особами органів місцевого самоврядування своїх зобов’язань в частині прийняття в експлуатацію замовником робіт відбудованого, реконструйованого або відремонтованого об’єкту інженерної інфраструктури міста, яка не можлива без утворення відповідної комісії до складу якої вони надходять. А у разі прояв недбалості або зловживання службовим становищем під час виконання обов’язків покладених на них цим регуляторним актом, посадові особи, які знаходяться на службі в органах місцевого самоврядування, можуть бути притягнуті до адміністративної, а в окремих випадках, і до кримінальної відповідальності.
Але ж в цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей, може бути досягнуто тільки у разі його дотримання всіма суб’єктами, на яких поширюється його дія.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта 

Вигоди
Витрати
Сфера інтересів місцевої влади
Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами
Витрати на утримання в належному стані об’єктів інженерної інфраструктури комунальної форми власності
Ефективне використання та збереження об’єктів інженерної інфраструктури
Витрати на оплату послуг суб’єктам господарювання, які обслуговують об’єкти загального користування комунальної форми власності
Удосконалена робота комунальних служб міста
 
Приведення інформації стосовно інженерної інфраструктури міста у відповідність до вимог Закону України «Про основи містобудування», інших законодавчих актів в сфері містобудування
 
Підвищення відповідальності посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадян, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, що знаходяться на території міста Одеси за вжиття заходів з будівництва, реконструкції та ремонту інженерних підземних мереж з урахуванням особливостей їх використання.
 
Концентрація інформації про інженерну інфраструктуру міста в одному органі місцевого самоврядування, її розповсюджування серед зацікавлених осіб.
Витрати пов’язані зі збором,  обробкою, збереженням отриманої інформації.
Витрати пов’язані з наданням недостовірної інформації, в наслідок якої було завдано матеріальних збитків суб’єктам господарювання.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Зменшення витрат через зменшення аварійності на об’єктах будівництва, ремонту чи реконструкції та можливі, у зв’язку з цим, відшкодування матеріальної шкоди, зменшення часу на простої, що є наслідком зазначених подій.
Витрати на оплату з отримання інформації про існуючи інженерні мережі
Сфера інтересів громадян
Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами
 
Користування суспільними благами за рахунок покращення технічного стану об’єктів інженерної інфраструктури
 
Удосконалена робота комунальних служб міста, більш уваги приділено питанню повернення боргів за послуги, що надаються через інженерні підземні мережі міста.
Можливо стягнення боргів у судовому порядку.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акту вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та при виникненні змін у чинному законодавстві.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Наслідки дії регуляторного акту можливо відстежити за наступними показниками:
- кількість поданих заяв на внесення закінчених будівництвом, реконструкцією об’єктів інженерної інфраструктури міста;
- кількість отриманих заяв про надання витягів із схеми інженерної інфраструктури міста;
- обсяги отриманих надходжень за видачу витягів із схеми інженерної інфраструктури міста;
- кількість аварійних ситуацій, що сталися під час будівництва, реконструкції та ремонтів об’єктів інженерної інфраструктури міста по рівнянню з попереднім періодом;
- порівняння стану благоустрою міста з попередніми роками.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта у разі його прийняття.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності.
Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, розробником цього проекту.
Повторне відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено через два роки з дня набрання ним чинності.
Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адресу інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради:
65007, м. Одеса, вул. М’ясоєдовська, 13
e-mail: sterlyadov@meta.ua

 

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More