01:42:56   |   27 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету "Про скасування рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.10.2002 р. № 332 «Про затвердження правил виконання робіт при будівництві, реконструкції та ремонті підземних інженерних мереж, споруд дорожніх покриттів і благоустрою в м. Одесі»

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
Про скасування рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.10.2002 р. № 332
«Про затвердження правил виконання робіт при будівництві, реконструкції та ремонті підземних
інженерних мереж, споруд дорожніх покриттів і благоустрою в м. Одесі»
 
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з тим, що Порядок виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті підземних інженерних мереж, споруджень дорожніх покриттів і благоустрою в місті Одесі є розділом 8 Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини), затверджених рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V, виконавчий комітет Одеської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Скасувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.10.2002 р. № 332 «Про затвердження правил виконання робіт при будівництві, реконструкції та ремонті підземних інженерних мереж, споруд дорожніх покриттів і благоустрою в м. Одесі».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тельвка М.М.
 
Міський голова                                                                Е. Гурвіц  
Проект рішення внесений інспекцією з благоустрою Одеської міської ради
Керуюча справами                                                              Т. Єршова  
 
Аналіз впливу регуляторного акта -
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про скасування рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.10.2002 р. № 332 «Про затвердження правил виконання робіт при будівництві, реконструкції та ремонті підземних інженерних мереж, споруд дорожніх покриттів і благоустрою в м. Одесі»
 
  Цей аналіз підготовлено згідно зі ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
         
1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
Під час розробки Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини), затверджених рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р.            № 2153-V було прийнято рішення про внесення правил виконання робіт при будівництві, реконструкції та ремонті підземних інженерних мереж, споруд дорожніх покриттів і благоустрою в м. Одесі окремим розділом. Такий підхід був обумовлений перш за все, вимогами статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відносно обмежень при використанні об’єктів благоустрою, зокрема, заборони виконання земляних, будівельних та інших робіт без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку.
Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт встановлено положенням, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 р. № 273. Причому, пунктом 1.1 Положення визначено, що Дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення є документом, що посвідчує право забудовника (замовника) та генерального підрядника на виконання будівельних робіт, у відповідності до затвердженої проектної документації, підключення до інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам на видачу ордера на проведення земляних робіт.
Порядок надання документу дозвільного характеру на виконання земляних робіт чинним законодавством України не врегульований, потому актуальність у визначені порядку проведення земельних робіт у м. Одесі не втрачено, а навпаки зростає, у зв’язку з поширенням масштабів і обсягів будівництва по зведенню новобудов, реконструкції існуючих, будівництва нових, реконструкції та ремонту існуючих інженерних комунікацій.
 
          2.Визначення цілей регулювання.
Цілями запропонованого регулювання є:
- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою, відносно порядку проведення земельних робіт в м. Одесі;
- недопущення існування двох нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування, що регулюватиме правовідносини в одній і тій ж сфері;
- встановлення єдиних прав та обов’язків для всіх учасників правовідносин у сфері благоустрою;
- упорядкування правовідносин між суб’єктами господарювання, громадянами та органами місцевої влади, через однозначність їх тлумачення;
 
          3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
В якості альтернативи запропонованого регулювання може розглядатися варіант вирішення проблеми шляхом залишення існуючого становища без змін.
Однак вказаний спосіб не може бути прийнятним, оскільки існування двох нормативно-правових актів з одного ж того питання може внести непорозуміння та плутанину у відносини між суб’єктами господарювання, громадянами та органами місцевого самоврядування та можуть спровокувати соціальну напруженість у місті. Окрім того, норми нормативного акту, що підлягає скасуванню, морально застаріли і не враховують сучасних технологій в галузі будівництва інженерних підземних мереж, а окремі його положення мають посилення на вже не існуючи органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства, які безпосередньо задіяні в сфері містобудування та здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у цієї сфері. Також слід зазначити, що цей нормативний акт не співвідноситься з нормами Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини), затверджених рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V.
Таким чином, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення поставлених цілей.
 
          4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Для розв'язання проблем визначених в розділі 1 цього Аналізу, пропонується застосувати наступні механізми та заходи.
Правила виконання робіт при будівництві, реконструкції та ремонті підземних інженерних мереж, споруд дорожніх покриттів і благоустрою в м. Одесі увійшли розділом 8 згаданих Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини), а діючі Правила виконання робіт, з метою недопущення існування двох нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування, що регулюватиме правовідносини в одній і тій ж сфері, пропонується скасувати рішенням того виконавчого органу, яким вони були прийняті.
 
          5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Даний регуляторний встановлює заборону на використання норм, що визначені Правилами виконання робіт при будівництві, реконструкції та ремонті підземних інженерних мереж, споруд дорожніх покриттів і благоустрою в м. Одесі, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.10.2002 р. № 332 та посилання на нього під час підготовки та проведення земельних робіт у м. Одесі, після затвердження відповідного рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради, є незаконним.
 
          6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта. 
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів місцевої влади
Встановлення єдиного порядку проведення земельних робіт у м. Одесі
для всіх суб’єктів господарювання та громадян.
Не має.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання та громадян
Упорядкування правовідносин між суб’єктами господарювання,
громадянами та органами місцевої влади, через однозначність їх тлумачення
Не має.
          7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акту не вноситимуться.
 
          8. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта у разі його прийняття.
Оскільки регуляторним актом скасується рішення, що увійшло окремим розділом до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини), затверджених рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V, визначення показників його результативності та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися його відстеження, є недоцільним.
 
Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адресу Інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради:
65007, м. Одеса, вул. М’ясоєдовська, 13
тел. 725-03-23
 
Начальник інспекції з
благоустрою міста
Одеської міської ради                                               В.І. Захарченко
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More