04:48:20   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

ПРОЕКТ Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

Про затвердження Правил розміщення
зовнішньої реклами в місті Одесі
у новій редакції


Відповідно до пп. 7 п „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст.16 Закону України „Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, з метою формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного міського середовища та впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами у місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції (додаток 1).

2. Затвердити тарифи за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Одеси під розміщення зовнішньої реклами (додаток 2).

3. Затвердити форму договору на право тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами (додаток 3).

4. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (Хотін І.І.):
4.1. Здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта.
4.2. Забезпечити тиражування цього рішення у необхідній кількості для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

5. Це рішення набуває чинності через два місяці з дня його прийняття.

6. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

7. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.06.2004 р. № 326 „Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі”.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова


Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від


Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі

1. Загальні положення

1.1. Дані Правила розроблені відповідно до Законів України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів» «Про захист прав споживачів» «Про місцеве самоврядування»; „Про дорожній рух”, на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 30.11.2004 року № 1604 „Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки”.
1.2. Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі (далі - Правила) регулюють правові відносини між виконавчим органом Одеської міської ради та фізичними і юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розташування елементів зовнішньої реклами в межах території міста.
Документ визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, їх переоформлення та скасування. Вказує вимоги до технічного стану рекламних засобів, їх установки, експлуатації та демонтажу, а також вказує органи, що здійснюють контроль за дотриманням цих Правил.
1.3. Дія документа поширюється на територію міста Одеси, а саме розташування рекламних засобів на будинках і спорудах, міських вулицях, у тому числі на відкритих майданчиках, площах, у зелених зонах (окрім пішохідних доріжок, алей та парків) на елементах вуличного обладнання, зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, а також інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості.
1.4. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:
алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
виконавчий орган ради - виконавчий комітет Одеської міської ради;
демонтаж - заходи із розбирання рекламного засобу, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання. При цьому вказані дії не передбачають переходу права власності на рекламний засіб. Демонтаж незаконно розміщених та технічно несправних рекламоносіїв, підпадає під ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;
дозвіл на розміщення зовнішньої реклами - документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
договір на право тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами - двохстороння угода, між розповсюджувачем зовнішньої реклами та робочим органом. Підставою для його укладення є прийняття рішення:
а) робочим органом про встановлення пріоритету;
б) виконавчим комітетом Одеської міської ради про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Договір на право тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами реєструється робочим органом;
„Єдиний офіс” - управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради;
зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
рекламні засоби (рекламоносії) - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
робочий орган - Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради, який уповноважений Одеською міською радою регулювати діяльність пов’язану з розміщенням зовнішньої реклами в місті;
розповсюджувач зовнішньої реклами - фізична або юридична особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;
спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;
соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.
1.5. Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні наведеному в Законі України „Про рекламу” та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України.

2. Типи рекламних засобів

2.1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться:
стаціонарні рекламні засоби - рекламоносії, які характеризуються незмінним місцем розміщення і конструктивним рішенням у типовому або індивідуальному виконанні. Підрозділяються на наземні, навісні та розташовані на будинках і спорудах;
тимчасові рекламні засоби - рекламоносії зі змінним місцем розміщення, до яких відносяться виносні конструкції або ті, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій.
2.2. Типи рекламних засобів:
Брендмауери - навісні рекламоносії, які виконуються у вигляді банерів, панно, будівельних декоративно-сітчатих огороджень, плакатів гіперформату в жорсткому каркасі, розташовуються на фасадах будинків, споруд або закріплюються на будівельних конструкціях лісів та прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.
Виносні щитові конструкції (мимоходи) - тимчасові рекламні засоби, які розташовуються фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час їх роботи та встановлюються тільки на тротуарах вздовж фасаду будинків, споруд або в одну лінію з деревами, «зеленою зоною».
Дахові конструкції - різноманітні об’ємні або плоскі установки, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху.
Об’ємно-просторові рекламні конструкції - рекламоносії, виконані виключно за індивідуальним проектом, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища.
Пілар, тумба - кругла чи багатогранна рекламна конструкція, що стоїть окремо, з плоскими, вигнутими або випуклими рекламними поверхнями.
Прапорні композиції, парасолі, навіси - рекламні засоби, що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ.
Рекламна акція - захід, направлений на збільшення об’ємів продаж та щоб притягнути увагу споживачів до продукції і зміцнити положення юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку.


Реклама на зупинкових комплексах, елементах благоустрою - рекламні засоби, розміщені на павільйонах громадського транспорту, конструкціях інженерних споруд, інших елементах благоустрою, які використовуються як рекламоносії, в тому числі на урнах, лавах, телефонних кабінах, малих архітектурних формах, нестаціонарних об’єктах торгівлі (наметах), вуличних меблях тощо.
Реклама на повітряних кулях - реклама, що розташовується у повітряному просторі, являє собою тимчасове рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних заходів.
Рекламні засоби, що переміщуються фізичними особами - тимчасові засоби зовнішньої реклами, у вигляді спеціального вбрання або одягнених на людину елементів зовнішньої реклами, що носяться фізичними особами з ціллю реклами товарів чи послуг.
Світлодіодні екрани (електронні табло) - призначені для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла.
Скроллери - динамічний окремо стоячий рекламний засіб із зміною зображень. Дозволяє послідовно демонструвати від 3-х до 12-ти зображень на одній поверхні.
Транспаранти - перетяжки, троли, флаї розміщуються над проїжджою частиною дороги за умови, що нижній край рекламоносіїв повинен знаходитися на висоті не менше 5 м від поверхні проїжджої частини дороги.
Тривіжин (призматрон) - вдосконалений варіант біл-борду, з трьохгранними призмами, що повертаються та дозволяють розмістити три рекламних зображення.


3. Повноваження робочого органу

3.1. З метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території м. Одеси створено робочий орган. Функції вказаного органу покладені на Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради.
3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.
3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники об'єднань, підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
3.4. До повноважень робочого органу належить:
• впровадження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі;
• розгляд заяв юридичних фізичних осіб - підприємців на отримання дозволу, внесення змін, переоформлення та продовження строку його дії;
• надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно - планових завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування рекламних засобів;
• прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, його продовження, або відмову у встановленні такого пріоритету;
• підготовка проекту рішення виконавчого органу Одеської міської ради та подання його на затвердження в установленому порядку щодо надання дозволу, відмови в наданні, або скасуванні його дії;
• підписання та видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради;
• ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;
• підготовка подання Головному Одеському обласному управлінню в справах по захисту прав споживачів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
• виготовлення та розміщення соціальної реклами, як замовник від виконавчого органу Одеської міської ради;
• укладення та реєстрація договорів на право тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами з розповсюджувачами зовнішньої реклами та здійснення контролю за своєчасним надходженням плати за укладеними угодами;
• проведення інвентаризації та обстеження рекламних засобів; здійснення перевірок дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами згідно з вимогами Законів України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів” та складання актів та приписів про усунення порушень розповсюджувачем реклами;
Робочий орган здійснює інші повноваження передбачені Положенням про Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради та даними Правилами відповідно до чинного законодавства.
3.5. Робочий орган може надавати наступні платні послуги:
• виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М1:500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;
• технічне обстеження рекламоносія та складення акта установки, де підтверджується ідентичність місця розташування, площі, виду і розміру характеристикам вказаним у його дозволі на розміщення згідно з п. 11.5 цих Правил;
• надання допомоги при установці рекламного засобу згідно з топогеодезичними матеріалами;
• послуги, пов’язані з внесенням змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
• погодження питання щодо надання дозволу із зацікавленими органами (особами) за принципом „Єдиного вікна”;
• інші платні послуги, які відносяться до предмету діяльності робочого органу, що не заборонені чинним законодавством України.
Перелічені у цьому пункті послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може за власним бажанням одержувати і в інших органах, установах та організаціях.
3.6. Стягнення плати за видачу дозволів забороняється.

4. Загальні вимоги до розміщення зовнішньої реклами

4.1. Розміщення зовнішньої реклами провадиться на підставі дозволів, які видаються робочим органом згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
4.2. Дозвіл надається строком не менше п’яти років, якщо:
• менший строк не вказаний у заяві юридичної - фізичної особи - підприємця;
• другий термін не встановлений погодженням власника місця розташування рекламоносія або уповноваженим органом (особою), з урахуванням висновків утримувачів інженерних комунікацій та інших уповноважених осіб.
4.3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу. Після закінчення терміну дії дозволу, у разі не подання розповсюджувачем зовнішньої реклами заяви на його продовження - рекламний засіб у триденний термін демонтується.
4.4. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.
4.5. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за триста метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
4.6. Використання реклами, яка повністю або частково містить об’єкти авторського права та/або суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право та суміжні права.
4.7. Установка навісних повітряних спеціальних рекламних конструкцій (тролів, флай-боксів та ін.) будь-яких форм та розмірів, а також наземних спеціальних рекламних конструкцій, розміром поверхні більше ніж 9 кв.м заборонено на території першої зони зазначеної у п. 5.1 цього Порядку окрім Привокзальної та Старосінної площі. В інших зонах навісні рекламоносії, повинні бути розміром не більше ніж 7,5 кв.м.
4.8. Для забезпечення історичного архітектурного середовища та самобутності міста шляхом скорочення кількості великоформатних спеціальних рекламних конструкцій у районах історичного ареалу міста заборонено встановлення об’єктів зовнішньої реклами, загальної площі, більше ніж 4,5 кв.м.
4.9. Розміщення вивісок на території міста регулюються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради у затвердженому порядку.
4.10. Зовнішня реклама повинна відповідати вимогам встановленим Законами України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів”.

5. Зонування території міста

5.1. У цих Правилах застосовується рекламне зонування території міста по ступеню містобудівної, історичної та візуальної значимості, а саме:
- перша зона включає центральну частину міста в межах: вул. Бєлінського, вул. Успенської, вул. Маразліївської, пров. Нахімова, вул. Карантинної, Митної площі, вул. Приморської, Херсонського скверу, вул. Старопортофранківської, вул. Пантелеймонівської. До даної зони включаються Привокзальна та Старосінна площі, а також Французький бульвар;
- друга зона включає міські площі та вулиці за межами першої зони. Міські площі: Куликове поле, Десятого квітня, Толбухіна, Бориса Дерев’янка, Незалежності, Михайлівська. Вулиці: Південна дорога, Миколаївська дорога, Чорноморського козацтва, Отамана Головатого, Балківська, Разумовська, Градоначальницька, Михайла Грушевського, Дальницька, Млинова, Щорса, Чернишевського, Черняховського, просп. Шевченка, Сергія Варламова, Сегедська, Гайдара, Генерала Петрова, Богдана Хмельницького, Краснова, Адміральський просп., Маршала Малиновського, Канатна, Дніпропетровська дорога, Академіка Заболотного, просп. Гагаріна, Фонтанська дорога, Середньофонтанська, Люстдорфська дорога, Академіка Філатова, Іцхака Рабіна, 25-ї Чапаєвської дивізії, Космонавтів, Космонавта Комарова, просп. Маршала Жукова, просп. Академіка Глушка, Львівська, Генуезька, Розкидайлівська, Митна площа; Корольова;
- третя зона включає решту території міста.

6. Порядок надання необхідних документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

6.1. Для одержання дозволу юридична або фізична особа - підприємець надає до „Єдиного офісу” заяву за встановленою формою до якої додаються документи, згідно з переліком вказаним у Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
- фотокартка та/або комп’ютерний макет місця (розміром 9 х 13 сантиметрів) на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості;
- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
- топогеодезичні матеріали з нанесенням місця розташування рекламоносія, для стаціонарних та навісних рекламних конструкцій;
- технічна документація, яка підтверджує надійність конструкції.
Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпними.
6.2. Під час подання заяви до „Єдиного офісу” представник робочого органу або адміністратор надає заявнику довідку з описом поданих документів. За наявності вищевказаних документів, заявка протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
6.3. Відмова у встановлені пріоритету фізичній або юридичній особі (заявнику) може бути у разі:
- подачі неповного комплекту документів;
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
- на вказане місце виданий дозвіл на розміщення рекламоносію;
- на вказане місце встановлений пріоритет;
- відсутність технічної можливості установки конструкції;
- при наявності висновку Ради з питань міського дизайну стосовно перенасиченості даної ділянки міського простору елементами зовнішньої реклами.
Перелік підстав для відмови у встановлені пріоритету є вичерпним.
6.4. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 6.1 цих Правил, робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє заявлене місце для розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, стосовно наявності на це місце пріоритету іншого замовника або діючого дозволу, після чого керівник робочого органу приймає рішення про встановлення пріоритету або про його відмову.
У місячний термін з дати реєстрації заяви заявник отримує в „Єдиному офісі” письмове рішення робочого органу. У разі неявки заявника в указаний термін - заявка анулюється.
6.5. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники проекту дозволу за встановленою формою та визначає перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно їх погодити. Одночасно, укладається договір на право тимчасового користування місцем для розміщення зовнішньої реклами.
6.6. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. Протягом зазначеного строку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем в розмірі 25 відсотків плати, згідно з тарифами затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
6.7. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу з письмовим повідомленням про це заявника у разі:
• продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою; виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
• письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
У разі продовження пріоритету щомісячна плата справляється у розмірі 100 відсотків.
6.8. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за яким було встановлено пріоритет, заноситься в журнал реєстрації.
6.9. Протягом строку, зазначеного у пп.6.6, 6.7 цих Правил, заявник погоджує обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.
6.10. У разі відсутності сплати заявником за пріоритет, недодержання його строку, а також при ненаданні в зазначений термін документів, зазначених у пункті 6.9, заява вважається не поданою, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи робочим органом не приймаються, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації.
6.11. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

7. Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами

7.1. Дозвіл погоджується з:
• власником місця або уповноваженим ним органом (особами), де планується розташувати рекламний засіб;
• управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради.
На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
• Державтоінспекцією - у разі розміщення рекламоносія на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування, уздовж автодоріг:
• відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у разі розміщення рекламного засобу у відповідних зонах охорони пам’яток культурної спадщини;
• утримувачем інженерних комунікацій у разі розміщення рекламоносія у межах охоронних зон цих комунікацій;
• КП «Міськзелентрест» у разі розміщення рекламного засобу на об’єктах, що знаходяться на обслуговуванні в комунальному підприємстві.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.
Зазначені органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з моменту подачі звернення заявника. У разі відмови у погодженні дозволу вказані органи (особи) у зазначений період надсилають заявникові вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.


8. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні)
на розміщення зовнішньої реклами

8.1. Робочий орган протягом не менш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників проекту дозволу, готує і подає виконавчому комітету Одеської міської ради пропозиції та проект рішення про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
8.2. Виконавчий орган на найближчих засіданнях виконавчого комітету Одеської міської ради приймає рішення про надання дозволу або його відмову.
8.3. У разі прийняття відповідного рішення про надання дозволу, керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозвільного документа та скріплює їх печаткою.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у робочого органа для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
8.4. При відмові у наданні дозволу робочий орган письмово інформує заявника протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради.
8.5. Розміщення рекламного засобу здійснюється згідно з розділом 11 цих Правил.


9. Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та його переоформлення

9.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної або конструктивної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін. До заяви додається технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, фотографічний знімок рекламоносія, ескіз з конструктивним рішенням та оригінал примірника дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
9.2. Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви вносить відповідні зміни до дозволу та повертає його власнику, а у разі відмови письмово інформує про це заявника.
9.3. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної або конструктивної схеми рекламного засобу з підстав, передбачених п.п. 4.7, 4.8 цього Порядку.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
9.4 У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламоносія, робочий орган протягом семи робочих днів письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. Протягом десяти робочих днів з початку настання обставин, робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди стосовно нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни до дозволу. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.
Плата за надання робочим органом послуг пов'язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу згідно п.9.4 не справляється.
9.5. Якщо технічно можливо після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва установки рекламоносія, його власник має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
9.6. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.
9.7. Особа, яка набула права власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламононосієм, звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
9.8. До заяви додається:
• документ, який засвідчує право власності на рекламний засіб;
• оригінал зареєстрованого дозволу;
• копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як суб'єкта підприємницької діяльності в Україні. Юридичні особи-нерезиденти подають документ, що засвідчує їх реєстрацію в Україні;
• письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
• банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця;
• документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості за розміщення рекламоносія у попереднього розповсюджувача зовнішньої реклами.
9.9. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни до дозволу. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
9.10. Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.


10. Порядок продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Скасування дозволу

10.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. У випадках продовження строку дії дозволу на розміщення конструктивно складного та/або великоформатного рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами повинен надати експертний висновок відповідного спеціалізованого підприємства, яке має необхідні ліцензії для проведення зазначеної експертизи стосовно відповідності встановленого рекламного засобу вимогам безпеки.
10.2. Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про продовження строку дії інформує заявника про продовження строку дії дозволу або його відмову.
Продовження строку дії дозволу або відмова у його продовженні фіксується у журналі реєстрації.
10.3. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
10.4. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами скасовується на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради до закінчення строку його дії:
• за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;
• у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;
• у разі невиконання зобов’язань, які призвели до розірвання договору на право тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами.
10.5. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі реєстрації, про що робочий орган письмово інформує розповсюджувача зовнішньої реклами у п’ятиденний строк з моменту його прийняття.


11. Вимоги до засобів зовнішньої реклами та їх розміщення. Демонтаж

11.1. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних із розташуванням рекламного засобу.
11.2. При розміщенні об’єктів зовнішньої реклами стандарту «City» та більшого формату розповсюджувач зовнішньої реклами надає до робочого органу у складі ескізу рекламного засобу конструктивне рішення у вигляді технічної документації, яка оформлена спеціалізованими ліцензованими суб’єктами господарювання з урахуванням вимог ДБН А2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» і містить розрахунки та висновки стосовно надійності та безпеки об’єкта зовнішньої реклами, виконані відповідно до ДБН В.1.2.-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування», інших норм та стандартів стосовно пожежної та електричної безпеки.
11.3. Встановлення об’єктів зовнішньої реклами на тротуарах у межах міста Одеси допускається на тротуарах, ширина яких перевищує норми, передбачені ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» для вулиць відповідної категорії за межами пішохідної зони. При цьому, достатньою для пересування пішоходів є ширина вільної частини тротуару в обсязі ¾ від загальної ширини тротуару, або 1,5 м.
Раніше встановлені об’єкти зовнішньої реклами, які не відповідають цій вимозі, переносяться на інше рівноцінне місце з подальшим внесенням змін до дозволу.
11.4. Розташування об’єктів зовнішньої реклами на фасадах будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури.
11.5. Після встановлення об’єкта зовнішньої реклами між робочим органом та розповсюджувачем зовнішньої реклами протягом трьох робочих днів складається акт установки рекламного засобу, яким підтверджується ідентичність місця розташування рекламоносія його площа, вид і розмір характеристикам вказаним у дозволі.
11.6. Акт установки рекламного засобу додається до обох примірників дозволу, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи робочого органу та скріплюється печаткою.
11.7. Для забезпечення доступності пересування людей та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою міста.
11.8. У рекламної конструкції, яка встановлена на опорі, нижній край повинен розміщуватися на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, а якщо рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини то на висоті не менше як 3 м від поверхні дорожнього покриття.
Підключення рекламних засобів до електромереж мереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки.
11.9. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.
11.10. Засоби зовнішньої реклами не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.
11.11. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці. Форма та розміри маркувань затверджуються робочим органом.
11.12. Монтаж (демонтаж) рекламних засобів здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями з додержанням вимог техніки безпеки.
11.13. Технічні характеристики вже встановлених об’єктів зовнішньої реклами повинні відповідати вимогам ДБН В.1.2.-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування», а також нормам пожежної та електричної безпеки. У разі виявлення невідповідності зазначеним вимогам об’єкт демонтується з подальшою заміною на конструкцію, яка відповідає вище вказаним будівельним та технічним нормам.
11.14. Демонтаж рекламного засобу здійснюється відповідно до цих Правил у наступних випадках:
а) неможливості встановлення власника рекламоносія, який монтував рекламний засіб без відповідного дозволу;
б) технічний стан рекламоносіїв створює загрозу життю, здоров’ю людей, чи заподіяння шкоди третім особам;
в) невідповідність виданому дозволу та технічній документації на рекламносій.
11.15. У вказаних у п.11.14. (окрім п.п.а) демонтаж рекламоносія повинен бути проведений власником рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін вказаний у приписі робочого органу про усунення порушення при розміщенні зовнішньої реклами.
Письмовий припис направляється власнику рекламної конструкції або його представнику з повідомленням про отримання або вручається під підпис з вимогою у 3-денний термін усунути порушення.
Контроль за виконанням приписів здійснює робочий орган.
11.16. У разі невиконання припису демонтаж рекламного засобу здійснюється робочим органом.
Під час демонтажу рекламного засобу робочим органом складаються:
- акт обстеження технічного стану рекламоносія (окрім малоформатних конструкцій до 1 кв.м);
- фото або відео фіксація конструкції;
- акт проведення демонтажу рекламного засобу.
Акт складається у двох примірниках, із яких один залишається у робочого органу, інший надається власнику рекламоносія (у разі його встановлення) або надсилається поштою з повідомленням про вручення.
11.17. Після проведення демонтажу складається наступний пакет документів у двох примірниках:
- акт приймання-передачі рекламної конструкцій;
- калькуляція вартості витрат на виконані роботи по демонтажу та їх зберігання.
Витрати на проведення демонтажних робіт відшкодовуються власником рекламоносія, згідно з наданою калькуляцією.
11.18. Власник рекламносія має право на повернення демонтованих рекламних засобів після надання до робочого органу наступних документів:
- заяви на ім’я начальника робочого органу про повернення демонтованого рекламного засобу ( довільної форми);
- документ, що підтверджує право власності (інше майнове право) на демонтований рекламоносій;
- документ, що підтверджує оплату вимушених витрат робочого органу, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу та його зберіганням;
- документ, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованого рекламного засобу.
11.19. У разі не витребування власником демонтованих рекламних засобів протягом встановленого законодавством терміну, це майно може бути визнане безгосподарним згідно зі ст.ст. 336, 347 Цивільного кодексу України.


12. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

12.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування рекламних засобів, встановлюється виконавчим комітетом Одеської міської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).
12.2. При розміщенні рекламного засобу на місцях, що належать до державної або приватної власності, заявник у місячний термін з моменту встановлення робочим органом пріоритету подає до робочого органу лист від власника місця або уповноваженої ним особи, який надає згоду на розміщення зовнішньої реклами на об’єкті державної або приватної власності або копію договору на тимчасове користування цим місцем для розміщення рекламоносія, укладеного з власником або уповноваженим органом (особою).
12.3. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є укладений договір на право тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами.
12.4. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем для розміщення рекламоносія при відсутності установки рекламного засобу.
12.5. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується.
12.6. При розміщенні соціальної реклами розповсюджувач зовнішньої реклами надає заяву на отримання погодження на розміщення соціальної реклами до робочого органу. У заяві визначається замовник соціальної реклами, запланований період її розміщення, місця розташування рекламних засобів з розміром їхніх поверхонь та додається макет зі змістом соціальної реклами.
За розміщення соціальної програми розповсюджувач не сплачує плату за право тимчасового використання місця для розташування засобу зовнішньої реклами.
12.7. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину.
При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться за фактичну площу.

12.8. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу тощо) на відкритих майданчиках з організаторів таких акцій плата стягується в залежності від кількості днів такого заходу.
12.9. Не наземні та не дахові рекламні засоби з трьома та більше сторонами розглядаються як окремі односторонні конструкції такого типу.
12.10. У випадку розміщення рекламного засобу складної конфігурації розрахунок площі, за яку стягується плата здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити).
12.11. При визначенні розміру плати запроваджуються коригуючи коефіцієнти шляхом помноження на відповідні тарифи затверджені цим рішенням.
12.12. Для об’єктів зовнішньої реклами, розташованих у першій зоні міста в межах, визначених пунктом 5.1 цих Правил застосовується коригуючий коефіцієнт 1,5.
12.13 До незаповненого сюжетом рекламного засобу незалежно від типу (пуста площина) застосовується коригуючий коефіцієнт - 2.
12.14. Для брендмауерних панно площею понад 20,0 кв. м, що кріпляться на будівельних „лісах”, які повністю прикривають видиму сторону будинку, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються застосовується коефіцієнт - 0,5.
12.15. Для стаціонарних наземних рекламних конструкцій з площею горизонтальної проекції до 5 кв.м та рекламною площею понад 15 кв.м застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,75.
12.16. Для рекламних засобів типу тривіжн (призматрон), незалежно від місця їх розміщення застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,3. У разі, якщо лише одна із сторін рекламного засобу - тривіжин коригуючий коефіцієнт застосовується тільки до вказаної площини.
12.17. Для двохярусних рекламних засобів застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,5. Для кожного наступного ярусу коефіцієнт збільшується на 0,25.
12.18. Для динамічних рекламних засобів (скроллери, тумби, роли та інш.) зі змінними сюжетами застосовується коригуючий коефіцієнт у залежності від їх кількості: до 3 включно - 1,3; з 3 сюжетів до 8 - 1.4; з 9 та вище 1,5. Коефіцієнт застосовується для сторін рекламного засобу де маються динамічні сюжети.
12.19 За несвоєчасність внесення плати за розміщення рекламного засобу нараховується пеня, згідно з договором на право тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами.
12.20. У разі використання місця під установку рекламного засобу у визначений період року, у договорі на тимчасове користування місцями для розташування спеціальних конструкцій вказується конкретний термін розміщення рекламоносія та плата справляється за вищезазначений період розташування рекламної конструкції. Після закінчення терміну дії договору розповсюджувач зовнішньої реклами повинен демонтувати рекламоносій.
12.21. Розмір плати за право тимчасового користування місцем для розміщення рекламоносію не може встановлюватися залежно від змісту комерційної реклами.

13. Контроль за дотриманням Правил
та відповідальність за його порушення

13.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює в межах своїх повноважень робочий орган, а також інші органи (організації) згідно із законодавством у межах своєї компетенції.
13.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розташування та експлуатацію рекламних засобів з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм та несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, і повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації рекламних засобів.
13.3. У разі порушення вимог цих Правил, керівник робочого органу або уповноважені ним посадові особи, звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін та складають акт перевірки дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами згідно вимог Законів України „Про рекламу” та „Про благоустрій населених пунктів” та припис про усунення порушення.
У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення, працівники робочого органу складають уповноважені відповідно до п. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи робочого органу складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення по виявлених порушеннях або вживають інші заходи, передбачені чинним законодавством.
13.4. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

14. Заключні положення

14.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Одеської міської ради та її виконавчого органу.
14.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Керуюча справами Т.М. Єршова

 

 
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради „Про затвердження Правил розміщення
зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції"
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради „Про  затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції" як регуляторного акту.
 
1.  Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
В середині червня 2004 року виконавчим комітетом Одеської міської ради прийнято рішення „Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі". Вказаним рішенням затверджено тарифи на тимчасове користування місцями для розташування спеціальних рекламних конструкцій, які перебувають у комунальній власності. Проте, за останні роки, нормативно-правові акти, які регулюють сферу розміщення зовнішньої реклами в Україні значно змінено та доповнено, а більша частина тарифів не відповідає реальній ціновій політиці в галузі реклами в Одеському регіоні. У зв'язку з цим виникла потреба щодо приведення актів органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України „Про благоустрій населених пунктів", "Про рекламу", а також прийнятим рішенням виконавчого комітету та Одеської міської ради щодо благоустрою території міста Одеси.
Вказаний проект рішення вдосконалить сферу розміщення зовнішньої реклами в місті, оскільки:
- конкретизує вимоги щодо розміщення та утримання рекламоносіїв на міській території;
- регламентує короткотермінове розміщення зовнішньої реклами та проведення рекламних акцій;
- вносить зміни в тарифи за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній    власності Одеси під розміщення зовнішньої реклами та впроваджує коефіцієнти для їх розрахунку;
- вказує підстави для здійснення демонтажних робіт;
- роз'ясняє типологію рекламних засобів.
На сьогодні через неповне викладення нормативної бази щодо видів діяльності та робіт, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, не підлягають повному та прозорому регулюванню з боку органів місцевого самоврядування. Таке становище сприяє безконтрольному розташуванню зовнішньої реклами та виконанню робіт по їх установці в порушення вимогам містобудування.
Прийняття запропонованого проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції» дасть можливість забезпечити вирішення саме зазначених у цьому аналізі проблем.
2. Визначення цілей регулювання
Зазначеним проектом нормативно-правового акту визначається порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів та регулюються господарчі правовідносини, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси, у відповідності з чинним законодавством України.
Зазначений акт виконує функції економічного важеля з регулювання розміщення зовнішньої реклами в умовах насичення міської території засобами зовнішньої реклами та сприяє переходу власників рекламоносіїв до інтенсивного використання міської території згідно вимог Концепції міського дизайну „Міське середовище", затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.12.2006 року № 733.
Одночасно, даним проектом запроваджуються технічні та естетичні вимоги до рекламних об'єктів на території міста, що сприятимуть найбільш повній реалізації конституційних прав одеситів та гостей міста на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Крім того, такі заходи спрямовано на збереження архітектурного ансамблю історичної частини міста, що є культурним надбанням усього світового співтовариства.
Вказані вимоги впроваджуються через нормативні інструменти (зокрема, через заборону розміщення великоформатних конструкцій в історичному центрі, вимогу до вкопування бетонних фундаментів наземних стаціонарних рекламних засобів тощо), а також за допомогою економічних важелів (через впровадження підвищувальних коефіцієнтів для двох- та кількаярусних рекламоносіїв для об'єктів з незаповненими сюжетом рекламними площинами).
3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання
У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України „Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у місті здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний шлях вирішення проблем, зазначених у п.1 цього Аналізу - прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.
Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності
(загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території на території Одеси, що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні".
Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення, інші альтернативні способи (механізми) досягнення мети не передбаченні чинним законодавством.
4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми
У відповідності з частиною 1 ст. 16 Закону України „Про рекламу" виконавчим органам ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі. Зазначені у цьому Аналізі проблеми у проекті редакції Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:
- порядку оформлення, надання та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами і проведення робіт, пов'язаних з розміщенням рекламоносія на міській території;
- вимог до здійснення робіт по установці, експлуатації та обслуговуванню рекламних засобів;
- відстеження, контролю та своєчасного регулювання міською владою діяльності з розташуванням рекламних засобів;
- припинення розміщення зовнішньої реклами, пов'язаної з виставковою діяльністю та рекламними акціями, з порушенням вимог законодавства України;
- своєчасного відстеження якості проведення робіт по монтажу та демонтажу рекламних засобів;
- регулювання  формування зовнішнього рекламного оформлення міста з виконанням вимог містобудівної ситуації.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей регулювання
Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення рекламних конструкцій або у зв'язку з проведенням виставкових заходів та рекламних акцій, а також надасть робочому органу можливість щодо до більш повного та досконалого виконання своїх обов'язків з регулювання розташування реклами за рахунок впровадження нових вимог до розміщення рекламоносіїв на території міста. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності зазначеної редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі.
6.  Очікувані результати від прийняття регуляторного акта
Внаслідок прийняття нової редакції правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі буде впорядковано процеси оформлення дозвільної документації на розміщення рекламоносіїв та врегульовано відносини розповсюджувача зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, їх використання та демонтажу, сформовано вимоги до оформлення зовнішнього середовища відповідно до вимог Концепції міського дизайну «Міське середовище» затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.12.2006 року №733.
Проведення змін тарифів за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності Одеси під розміщення зовнішньої реклами та впровадження коефіцієнтів для розрахунку плати обумовлено наступними причинами:
1. Зміни на ринку зовнішньої реклами у зв'язку з впровадженням нових типів  рекламоносіїв, зокрема, розроблених з урахуванням новітніх технологій у рекламній сфері.
На підставі зазначеного, впроваджуються тарифи на розміщення зовнішньої реклами, не передбаченні рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.06.2004 року №326.
2. Необхідність врахування загальноекономічних процесів, в тому числі інфляція (росту споживчих цін), загальний індекс якої за 2005 - 2007 роки складає 1,435.
3. Регулювання сфери зовнішньої реклами економічними важелями. Для цих правил  розміщення  зовнішньої реклами  в місті Одесі в новій редакції пропонується впровадити відповідні коригуючі коефіцієнти.
Порівняний аналіз введених тарифів на розміщення зовнішньої реклами в нецентральній частині міста свідчить: 
Формат рекламоносіїв
Тарифи    за      розміщення     реклами з урахуванням коефіцієнтів (грн.)
Київ
Харків
Дніпропетровськ
Одеса
існуючий
проект
Малий
до 1м
164,5
120,0
 
 
51,0
80,0
80,0
Середній 1,2x1,8
121,0
103,7
72,28
120,0
120,0
Великий  
3x6 х2
244,6
254,1
72,28
91,5
110,0
 

Особи
Можливі вигоди
 
Можливі витрати
 
Громадяни та суб'єкти
господарювання
1. «Єдиний дозвільний орган» - прозорість процесів оформлення та розташування зовнішньої реклами та території міста;
 2.Спрощення оформлення та внесення змін у дозвільну документацію.
3. Подача заяв через «Єдиний дозвільний дозвіл» - який виключить ситуацій, пов'язані з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами.
4. Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.
1 .Витрати       на      прийняття рішення відсутні;
2. Витрати, пов'язані   з    його впровадженням,     не  можуть бути              прогнозованими,
оскільки прямо залежать   від практичної                  ситуації
розміщення            зовнішньої
реклами.
 
Органи   місцевого самоврядування
1 .Досягнення  цілей
передбачених п.1     цього
Аналізу;
2. Більш  ефективне
регулювання  рекламної
діяльності на території
міста;
Збільшення надходжень до міського бюджету.
1. Витрати пов’язані з прийняттям регуляторного акту;
2. Витрати пов'язанні з демонтажем рекламоносіїв,
власник яких відсутній.
 
Територіальна громада
 
1 .Підвищення якості, ергономічності та естетичності засобів зовнішньої реклами. 2.Підвищення безпеки життєдіяльності у процесі використання засобів зовнішньої реклами на території міста.
1. Витрати відсутні
 

 7.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.
При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати надію запропонованого   регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні корективи.
8.   Визначення показників регуляторних актів
Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції» визначатиметься за такими показниками:
1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території міста Одеси;
2. Загальна кількість рекламоносііїв.
3. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.
4. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
5. Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі.
6. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у    комунальній власності Одеси під розміщення зовнішньої реклами.
7. Строк отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
8. Естетичні зміни в процесі реалізації вказаних Правил розміщення зовнішньої реклами.
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності актів
Визначення результативності нової редакції правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі визначається за річними звітними показниками Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами. Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення юридичним управлінням Одеської міської ради
за адресою: м. Одеса, площа Думська ,1
тел.22-14-37
та Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами
за адресою: м. Одеса, вул. Польський узвіз, 10
тел. факс 715-03-93; 722-05-75. 
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More