04:24:55   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Проект

Рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради


Про Порядок в’їзду автотранспорту
в прибережну зону м. Одеси


Відповідно до ст.ст. 30, 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою покращення екологічного й санітарного стану прибережної зони м. Одеси, забезпечення безпеки та належних умов відпочинку мешканців і гостей міста, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок в’їзду автотранспорту в прибережну зону м. Одеси та видачи виконавчим комітетом Одеської міської ради дозволів на в’їзд автотранспортну в прибережну зону м. Одеси що додається.

2. Управлінню транспортного комплексу Одеської міської ради ( ) провести роботу з автопідприємствами, які здійснюють перевезення населення в прибережній зоні щодо використання автотранспорту на газовому пальному.

3. Районним адміністраціям Київського району ( ) Приморського району ( ) Суворовського району ( ):

- виконати заходи щодо закриття вільного в’їзду автотранспорту в прибережну зону м. Одеси, з метою створення пішоходної зони відпочинку.

- надати до 01.05.2006р. керуючій справами виконавчого комітету Одеської міської ради перелік підприємств, які мають право в’їзду на технологічному та обслуговуючому транспорті відповідного району.

4. Доручити ВЗ ДП ДПС ДАІ в Одеській області (Кузнецов В.В.) забезпечити суворе дотримання заборони вільного в’їзду автотранспорту в прибережну зону м. Одеси. У разі порушення Порядку в’їзду автотранспорту в прибережну зону м. Одеси, вилучати у власників автотранспортних засобів дозволи та передавати їх у добовий термін до виконавчого комітету Одеської міської ради для подальшого розгляду та вжиття заходів

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Убирию В.Ш

Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т.М. Єршова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Одеської міської ради
від


Порядок
в’їзду автотранспорту в прибережну зону м. Одеси
та видачі дозволів на в’їзд автотранспорту
в прибережну зону м. Одеси.


1. Заборонити вільний в’їзд автотранспорту в прибережну зону м. Одеси з 01.05.2006р. до 01.10.2006р., за винятком руху до спеціально відведених стоянок автотранспорту в прибережній зоні м. Одеси (додається) та за виключенням:
1.1. Інвалідів на спеціальному автотранспорті з ручним керуванням та тільки до пляжу 13 ст. В. Фонтану, пляжу “Лузанівка”.
1.2. Спеціального автотранспорту (міліція, швидка допомога, протипожежна охорона, оперативно-рятувальна та аварійна служба, контролюючі органи природоохоронного законодавства та органи санітарно-епідеміологічного нагляду).
1.3. Власників (орендарів) автотранспортних засобів, які обслуговують об’єкти торгівлі та сфери послуг, що функціонують у прибережній зоні та мають дозволи на в’їзд автотранспорту в прибережну зону м. Одеси.
1.4. Сміттєзбирального, технологічного і обслуговуючого узбережжя та об’єкти автотранспорту за наявності дозволу.
2. Дозвіл на в’їзд автотранспорту в прибережну зону м. Одеси видається керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради за заявою власників (орендарів) автотранспортних засобів, які обслуговують об’єкти торгівлі та сфери послуг. До заяви додається копія свідоцтва про реєстрацію автотранспортного засобу, та місця розташування обслуговуємого об’єкту.
3. В’їзд суб’єктів визначених у п.п. 1.3., 1.4 допускається на прибережну зону м. Одеси з 5.00 до 8.00 та з 18.00 до 20.00.
4. Обмежити швидкість руху автотранспорту в прибережній зоні м. Одеси до 20 км/год.
5. Постійний контроль за дотриманням порядку в’їзду автотранспорту в прибережній зоні покласти на ВЗ ДП ДПС ДАІ в Одеській області.

Керуюча справами Т.М. Єршова


Додаток
до Порядку в’їзду автотранспорту
в прибережну зону м. Одеси
та видачі дозволів на в’їзд автотранспорту
в прибережну зону м. Одеси.Перелік
стоянок автотранспорту в
прибережній зоні м. Одеси,
до яких рух автотранспорту не обмежується1. Пляж “Лузанівка”
2. Миколаївська дорога – район авто зупинки № 12
3. Вул. Чорноморського Козацтва, 11
4. Пров. Ак. Векслера
5. Пляж “Ланжерон”
6. Ресторан “Вилла Отрада”
7. Французький бульвар – ресторан “Глечик”
8. Вул. Генуезька – пляж “Аркадія”
9. 13-та станція Фонтанської дороги
10. 16-та станція Фонтанської дороги
11. Пляж “Монастирський”
12. Вул. Дача Ковалевського – санаторій “Зелена гірка”

Керуюча справами Т.М. Єршова

_______________________________


Анализ
регуляторного влияния проекта « О порядке въезда автотранспорта
в прибрежную зону г. Одессы»

1. Описание проблемы

На протяжении длительного времени вопрос движения автотранспорта в прибрежной зоне г. Одессы не находит своего принципиального решения. Принимаемые ранее решения, ввиду недостаточной конкретизации требований, зачастую не выполнялись или позволяли избегать ответственности за их нарушения. Это вызывало справедливые нарекания жителей и гостей города, ухудшало экологическое и санитарное состояние побережья, создавало угрозу безопасности отдыхающих.
Исходя из этого, а также учитывая значительное увеличение количества автотранспорта в городе и стремительное развитие на побережье предприятий торговли, и объектов развлекательной индустрии, в канун открытия нового курортного сезона возникла необходимость разработки проекта «О порядке въезда автотранспорта в прибрежную зону г. Одессы» (далее - Порядок), который бы максимально отвечал интересам всех отдыхающих и исключил возможность его нарушения.

2. Цель регулирования

Основными целями Порядка является:
1. Обеспечение безопасности и надлежащих условий отдыха одесситов и гостей города в прибрежной зоне;
2. Улучшение экологического и санитарного состояния побережья;
3. Наведение порядка в движении личного транспорта граждан и транспорта, обслуживающего объекты торговли на побережье.

3. Механизм реализации цели

Покидая пляжи, отдыхающим приходится преодолевать затяжные или крутые подъемы, что далеко не каждому под силу. Поэтому, при рассмотрении проекта Порядка необходимо учитывать интересы всех категорий граждан, в том числе малолетних детей, беременных женщин, пожилых, больных людей и обеспечить им возможность отдыха у моря наравне со всеми. Для этого проектом Порядка предусмотрен перечень стоянок движение к которым не ограничивается.
В прибрежной зоне располагается большое количество объектов торговли, питания, развлечения, отдыха, нормальная работа которых невозможна без регулярной доставки продуктов питания, напитков, инвентаря. Вопрос выбора наиболее оптимального времени доставки продуктов и грузов довольно проблематичен и неоднозначен, а значит должен быть представлен на обсуждение общественности. Предлагаемое в проекте Порядка время доставки таких товаров с 5,00 до 08.00 и с 18,00 до 20,00 требует особого внимания в связи с тем, что:
1.После захода солнца, большинство отдыхающих покидает прибрежную зону. Поэтому доставка таких грузов, как напитки, продукты длительного хранения и инвентаря. Однако, с 20.00 до 23.00 много одесситов и гостей города совершают вечернюю прогулку вдоль моря и доставка грузов в это время для них нежелательна.
2.Основное количество посетителей объектов ночного отдыха и развлечений в прибрежной зоне наблюдается примерно с 23.00 вечера до 3-5 часов утра. В этот отрезок времени на «Трассе здоровья» отдыхающих практически нет, но в это же время регистрируется наибольшее количество вызовов легковых таксомоторов и доставка товаров на побережье в этот отрезок времени весьма проблематична.
3. Большинство скоропортящихся продуктов питания для объектов торговли в прибрежной зоне приобретается на продовольственных рынках города, которые открываются в 05.00, и это время было бы удобно для закупки и доставки такого рода товаров..
Поэтому только в процессе широкого обсуждения проекта Порядка с учетом вышеизложенных факторов, можно будет достичь компромиссного варианта по вопросу выбора наиболее удачного времени для подвоза товаров и грузов.
Совершенно очевидно, что проезд в прибрежную зону не может быть закрыт для специального транспорта, выполняющего оперативную работу. Однако, нередки случаи, когда некоторые должностные лица, предъявляя служебные удостоверения, беспрепятственно проезжают в прибрежную зону и, минуя автостоянки, паркуются прямо у пляжей или в зеленой зоне. Помимо жалоб на подобные факты со стороны отдыхающих, это ведет к недополучению значительных финансовых поступлений.

4. Анализ выгод и затрат

Сфера влияния
Выгоды
Затраты
Органы местного самоуправления
Улучшение имиджа Одессы как    курортного города
 Повышение ответственности должностных лиц всех уровней за соблюдение Порядка
Дополнительное поступление средств в городской бюджет
Дополнительных
затрат не предусматривается
Бизнес
 Конкретизация требований Порядка позволит    организовать бесперебойное снабжение объектов торговли, питания, отдыха и развлечений товарами и инвентарем
Дополнительных
затрат не предусматривается
Жители и гости города
Более безопасные и комфортные условия отдыха на побережье
Дополнительных
затрат не предусматривается5. Прогноз результатов принятия Порядка

Реализация целей Порядка позволит обеспечить более безопасные и комфортные условия отдыха и занятия спортом в прибрежной зоне г. Одессы, снизит загрязнение окружающей среды на побережье, позволит получить дополнительные средства в городской бюджет и на благоустройство пляжей города.
Проект Порядка подготовлен управлением экологической безопасности Одесского горсовета.
Анализ регуляторного влияния Порядка подготовлен в соответствии со ст. ст. 8,9 Закона Украины «Об основах регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности»

Начальник управления экологической безопасности Одесского горсовета - Борис Киндюк

 

Замечания и предложения к проекту решения
принимаются в течение одного календарного месяца со дня его опубликования по адресу:

ул. Дерибасовская, 14, управление экологической безопасности горсовета

и на е-mail:
ecology@tm.odessa.uaINVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More