02:28:29   |   27 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
 
Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси
Відповідно до підпункту 7 пункту „а” статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування розміщення вивісок на території міста Одеси та приведення діяльності, пов’язаної з їх розташуванням, у відповідність до чинних нормативних актів, виконавчий комітет Одеської міської ради
 ВИРІШИВ:
 1. Затвердити Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси (додаток 1).
 2. Затвердити форму технічного паспорта вивіски (додаток 2).
 3. Затвердити форму заяви на реєстрацію технічного паспорта вивіски (додаток 3).
 4. Уповноважити Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради  (Хотін І.І.)  у восьмимісячний термін провести інвентаризацію вивісок, розташованих на території міста Одеси. Дані інвентаризації відобразити в електронному реєстрі обліку вивісок та місць їх розміщення.
 5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
   Міський голова                                                                                     Е. Гурвіц
 Керуюча справами                                                                               Т.Єршова
 
 Додаток 1
до рішення виконавчого комітету     
Одеської міської ради  
 
П О Р Я Д О К
розміщення вивісок на території міста Одеси 
1. Загальні положення
 1.1. Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси (далі – Порядок) визначає процедуру розміщення вивісок та регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами, що виникають у процесі розташування вивісок, а також регламентує загальні вимоги до вивісок.
Порядок розроблено з метою захисту майнових інтересів територіальної громади м. Одеси, юридичних та фізичних осіб у власності яких знаходиться місце розміщення вивіски.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
 інформаційна вивіска - інформація про фізичну або юридичну особу розміщена  на фасаді будинку або у вітрині споруди; у разі неможливості розміщення на фасаді або у вітрині споруди - біля входу (в’їзду)  де ця особа займає приміщення.
При цьому під інформаційною  вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг. До  вказаної інформації  належить також  інформація про час роботи, повне юридичне найменування підприємства, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви (далі — вивіска, інформаційна табличка). Інформаційна вивіска розміщується поруч із входом у підприємство, на дверях або на склі вітрини. Площа інформаційної вивіски повинна бути не більше мінімального розміру необхідного для отримання необхідної інформації;
- місце розміщення інформаційної вивіски – площа зовнішньої поверхні будинку (споруди) або огороджувальної конструкції, на якій встановлюється вивіска. Місце розміщення вивіски, яке не знаходиться у власності суб’єкта господарювання, надається йому в тимчасове користування власником будинку (споруди) або уповноваженим ним органом (особою) на договірних засадах;
- робочий орган – Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- технічний паспорт інформаційної  вивіски -  документ, в якому фіксуються технічні, конструктивні та архітектурно-естетичні рішення вивіски, місце її розташування з відповідною архітектурною прив’язкою та фотографічний знімок об’єкта до розміщення вивіски. Фізичні та юридичні особи  розташовують вивіску відповідно до технічного паспорту зареєстрованого робочим органом, згідно з  пройденими погодженнями;
- фасад будинку (споруди) – зовнішня сторона будинку (споруди) з усіма елементами від покрівлі до вимощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні прорізи, стіни, перемички, козирки, навіси, портали, зовнішні східці, арки, вітрини та інше;
- вхід – вхід до будинку (споруди), що знаходиться на рівні першого або цокольного поверхів;
- в’їзд – в’їзд крізь ворота, арку на територію, огороджену з усіх сторін огороджувальними конструкціями або спорудами.
1.3. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.
 
2. Вимоги до вивісок  
2.1. Вимоги до місця розташування вивіски
2.1.1. Місце розміщення вивіски повинно інформувати споживача про місцезнаходження фізичної або юридичної особи, який розмістив цю вивіску.
2.1.2. Вивіска розташовується  на фасаді будинку (споруди) над входом (в’їздом), біля входу (в’їзду) або в межах приміщення, яке займає суб’єкт господарювання, між віконними прорізами першого поверху, між віконними прорізами першого та другого поверхів, але не вище нижчого краю вікон другого поверху двох- чи багатоповерхового будинку або споруди, або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення. Якщо неможливо розмістити вивіску на фасаді приміщення, суб’єкт господарювання може її розмістити на огороджувальній конструкції навколо своєї території безпосередньо біля  входу (в’їзду).
2.1.3. Інформаційна вивіска (табличка)  розміщується поруч із входом у підприємство, на дверях  або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше мінімального розміру необхідного для отримання необхідної інформації.
Інформаційні таблички у вітрині споруди, якщо вони  не містить торгових марок, назв, товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств, не потребують погодження  та оформлення технічного  паспорта.
2.1.4. Не допускається розміщення вивісок на будинках (спорудах) – об’єктах нерухомості, що не введені в експлуатацію в установленому порядку.
2.1.5. Розміщення інформаційної вивіски (таблички) з порушенням п. 2.1.2. та 2.1.3. відповідно, забороняється.
 
 2.2. Архітектурно-естетичні вимоги до вивіски 
2.2.1. Вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будинків і споруд, на яких вони розташовуються.  Розміщення вивісок на фасадах будинків та споруд повинно здійснюватися з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів без пошкодження елементів архітектури та з врахуванням зовнішнього опорядження фасаду з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста. Забороняється розміщувати вивіски із закриттям вікон, художніх балконів, лоджій, цінної пластики та ліпнини.
2.2.2. Забороняється розміщення вивісок методом фарбування, наклеювання безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд.
2.2.3. Конструктивно вивіска може бути виконана у вигляді одного або декількох окремих елементів, що містять інформацію, яка не повторюється. Допускається виконання вивіски у вигляді дахової конструкції на даху одноповерхової будівлі, споруди, безпосередньо над приміщенням, яке займає фізична або юридична особа, тільки після наявності розрахунку технічної надійності конструкції.
 
2.3. Технічні вимоги 
2.3.1. Конструкція вивісок повинна забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, зручність виконання монтажних і ремонтних робіт. Вивіски повинні виконуватися з урахуванням їх власної ваги, витримувати навантаження згідно з дійсними державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам, санітарним нормам і вимогам пожежної та електричної та екологічної  безпеки. Вузли кріплення вивісок до будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.
2.3.2. Матеріали, які використовуються при виготовленні вивісок, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.
2.3.3. Вивіски не повинні створювати перешкоди для вільного пересування пішоходів.
2.3.4. Світлове оформлення вивіски не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків та осліплювати мешканців будинків, на яких розміщуються вивіски. Не допускається використання зовнішніх джерел світла поблизу вікон житлових приміщень з порушенням установлених санітарних норм. Світлові вивіски повинні вмикатися з настанням темноти одночасно з вуличним освітленням.
2.3.5. Вивіска повинна розміщуватися з дотриманням вимог техніки безпеки та із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.
2.3.6. Власник інформаційної вивіски несе відповідність за установлену  спеціальну  конструкцію, за дотримання при її розміщенні  державних стандартів, норм і правил конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, а також  відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски, експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності — власник місця розташування (балансоутримувач).
 
2.4. Інформаційні вимоги 
2.4.1. Вивіска повинна містити інформацію відносно юридичної або фізичної особи, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів: зареєстроване найменування (ім’я), у тому числі для підприємницьких товариств - комерційне (фірмове) найменування, визначене згідно зі статтею 90 Цивільного кодексу України, належність, торговельні марки (знаки для товарів та послуг) цих осіб, а також інші знаки, в тому числі герби та емблеми, вказання яких є обов’язковим, відповідно до діючого законодавства, режим роботи, профіль діяльності, якщо це не випливає з назви, без використання переліку товарів та послуг. При цьому інформація стосовно суб’єкта господарювання не повинна містити закликів до придбання товару чи послуги.
2.4.2. У випадку коли на фасаді будинку (приміщення), яке займає юридична або фізична особа, розміщено вивіску з його назвою, а саме: інформацією про виробника товару та/або товар у місцях реалізації даного товару, яка містить заклики до придбання товару чи надання послуги або іншої інформації, що призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та їх інтерес стосовно такої особи чи товару, то  така інформація розміщується згідно із законодавством про рекламу, і  її розміщення потребує одержання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами.  
2.4.3. У разі, якщо на вивісці відсутнє повне найменування (ім’я) фізичної або юридичної особи  та профіль її діяльності, або  основний профіль діяльності відрізняється від інформації, розташованої на вивісці, а також найменування (ім’я)  вказане на вивісці що розміщується на будинку (споруді) чи на території належній особі  не збігається з найменуванням (ім’ям) фізичної або юридичної особи,  то така спеціальна конструкція розміщується згідно з Законом України „Про рекламу” .
2.4.4. На виконання вимог статті 35 Закону УРСР “Про мови в Українській РСР“ текст вивіски має бути виконаний українською мовою; поряд з текстом, викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про мови, застосовуються правила міжнародного договору.
2.4.5. Знаки для товарів та послуг,   об’єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, можуть наводитися на вивисці як мовою оригіналу, так і державною мовою.
2.4.6. Текст вивіски має бути виконаний без мовних помилок.
2.4.7. Не вважаються вивісками конструкції, виконані у вигляді декількох окремих елементів, що містять інформацію, яка повторюється  (за виключенням вивісок, що розміщуються біля декількох входів до приміщення (території), де здійснюється господарська діяльність).
 
3. Правила розміщення вивісок 
3.1. Вивіска розміщується фізичними або юридичними особами відповідно до технічного паспорта погодженого з відповідними органами.
3.2. Для погодження  технічного паспорта вивіски фізична або юридична особа  подає робочому органу заяву за встановленою формою, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію особи –
2 екземпляри;
- копія документа, що підтверджує право власності (користування) приміщенням (територією), в якому здійснюється господарська діяльність;
- копії документів, що підтверджують право власності (користування) торговельною маркою (знаком для товарів та послуг), що розміщується на вивісці – у випадках, передбачених пунктом 2.4.5 цього Порядку;
- самостійно оформлений технічний паспорт установленої форми –
2 екземпляри.
Бланк технічного паспорта встановленої форми оприлюднюється на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua та в засобах масової інформації. Технічний паспорт має, в обов’язковому порядку, включати: фотокартку місця, на якому планується розташування вивіски, розміром 9 х 13 см; комп’ютерний макет місця розташування з архітектурною прив’язкою вивіски до фасаду будинку (споруди); ескіз вивіски з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, даними стосовно матеріалів виготовлення вивіски та її підсвічення, а також включати необхідні погодження уповноважених органів.  На ескізі має бути вказана інформація та зображення, які планується розмістити на вивісці, включаючи логотипи, емблеми, герби тощо..
3.3. Для погодження  технічного паспорта вивіски юридична або фізична особа  (або уповноважена ним особа) повинні особисто подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву та інші документи.
Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у пункті 3.2 Порядку.
3.4. За наявності комплектності документів, передбачених пунктом 3.2 цього Порядку, та при додержанні вимог щодо їх оформлення заява протягом п’яти  робочих днів з дати її надходження реєструється робочим органом. Протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви робочий орган перевіряє місце розташування вивіски, зазначене у заяві, на предмет наявності іншої вивіски на цьому місці, на відповідність вивіски вимогам, вказаним у розділі 2 цього Порядку, після чого надає письмову відповідь стосовно  можливості або неможливості розташування вивіски.
У разі  можливості розташування вивіски, робочий орган у письмовій формі вказує  заявнику (фізичній або юридичній особі) з якими уповноваженими органами (зацікавленими особами) необхідно  узгодити розміщення вивіски.  Після  узгодження  розміщення вивіски  фізична або юридична особа  подає робочому органу технічний паспорт для  введення його до електронного реєстру  обліку вивісок та місць їх розміщення.
У разі прийняття рішення стосовно неможливості розташування вивіски, робочий орган  надсилає заявнику вмотивовану відповідь та повертає всі подані документи.
3.5. Технічний паспорт вивіски заноситься до реєстру обліку вивісок  та місць їх розміщення робочим органом лише у разі наявності необхідних узгоджень:
- узгодження місця розташування вивіски – з власником цього місця або його уповноваженою особою, а також з співвласниками приміщень, інтереси яких зачіплюються  при розміщенні вивіски;
- узгодження вивіски та її відповідності дизайну міського середовища – з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- узгодження можливості розташування вивіски на пам’ятці історії та архітектури, в межах зони охорони такої пам’ятки – з уповноваженим органом з питань охорони об’єктів культурної спадщини.
Вищезазначені органи (особи) здійснюють відповідні узгодження протягом п’яти робочих днів з дати звернення суб’єкта господарювання.
Уповноважені органи (зацікавлені особи) можуть встановлювати визначений термін дії узгоджень при розташуванні вивісок на пам’ятках історії та архітектури, а також на будинках (спорудах), які підлягають реконструкції або ремонту.
У разі відмови в узгодженні ці органи (особи) надсилають заявнику  мотивовану відмову.
3.6. Робочий орган протягом десяти  робочих днів, з дати одержання належним чином оформленого технічного паспорта, розглядає їх на відповідність вимогам, вказаним у розділі 2 цього Порядку, і приймає рішення про введення до електронного реєстру обліку вивісок та місць їх розміщення технічного паспорта та термін  його дії.
У введенні до електронного реєстру  технічного паспорта може бути відмовлено в разі, коли:
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам, зокрема, відсутні узгодження уповноважених органів (зацікавлених осіб);
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
3.7. Термін дії технічного паспорта визначається в залежності від строків дії узгоджень уповноважених органів (зацікавлених осіб) та з урахуванням встановлених термінів дії документів, що підтверджують право власності (користування) приміщенням (територією), в якому (на якій) здійснюється господарська діяльність та біля входу до якого (якої) розміщується вивіска.
Якщо уповноваженими органами (зацікавленими особами) встановлено безстрокову дію узгоджень, технічний паспорт реєструється без встановлення кінцевого терміну дії.
3.8. Якщо протягом строку дії технічного паспорта вивіски виникла потреба в зміні її архітектурних, естетичних, технічних або інформаційних параметрів, фізична або юридична особа  звертається до робочого органу з письмовою заявою довільної форми щодо внесення до технічного паспорта відповідних змін, до якої додається:
- характеристика архітектурних, естетичних, технічних або інформаційних змін у параметрах вивіски;
- ескіз з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, даними стосовно матеріалів виготовлення вивіски та її підсвічення – 2 екземпляри;
- комп’ютерний макет місця розташування з архітектурною прив’язкою вивіски до фасаду будинку (споруди) – 2 екземпляри.
Робочий орган протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її та вносить відповідні зміни до технічного паспорта.
У разі відмови у внесенні змін до технічного паспорта, робочий орган надає суб’єкту господарювання мотивовану відповідь.
3.9. Для подовження терміну дії технічного паспорта вивіски, суб’єкт господарювання подає робочому органу заяву не пізніше ніж за один місяць до його закінчення. Робочий орган протягом п’яти робочих днів розглядає заяву та надає суб’єкту господарювання супровідний лист для подовження строку дії узгоджень із уповноваженими органами (зацікавленими особами), визначеними у пункті 3.5 цього Порядку.
Після відповідного оформлення супровідного листа для узгодження суб’єкт господарювання подає його разом з технічним паспортом робочому органу. Термін дії технічного паспорту подовжується робочим органом відповідно до встановлених уповноваженими органами (зацікавленими особами) строків дії узгоджень.
  
4. Плата у зв’язку з розміщенням вивіски 
4.1. Плата за погодження технічного паспорта вивіски не стягується.
 
5. Робочий орган 
5.1. До повноважень робочого органу належать:
- розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо розміщення вивісок;
- підготовка листів для узгодження технічних паспортів вивісок;
- прийняття технічних паспортів вивісок у разі  внесення змін до них, їх переоформлення та продовження терміну дії;
- ведення електронного реєстру вивісок та місць їх розміщення;
- контроль за розміщенням вивісок на території міста Одеси, у разі виявлення порушень чинних нормативних актів, у тому числі законодавства про мову, державних норм та стандартів, правил торгівлі та побутового обслуговування тощо – подання уповноваженим органам відповідних матеріалів;
- здійснення демонтажу вивісок, які знаходяться в незадовільному технічному або санітарному стані;
Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
5.2. Робочий орган  надає  такі платні послуги:
- виготовлення технічного паспорта вивіски, а також підготовка матеріалів (фотографії, ескізи тощо) для його виготовлення;
- перевірка місця розташування вивіски, зазначене у заяві, на предмет наявності іншої вивіски на цьому місці, а також відповідність розрахунків надійності вивіски технічним вимогам;  
- внесення змін до технічного паспорта вивіски у разі зміни її архітектурних, естетичних, технічних або інформаційних параметрів;
- узгодження технічного паспорта із зацікавленими органами (особами);
 5.3. Зазначені в пункті 5.2 Порядку послуги заявник може одержати в інших органах, підприємствах, установах та організаціях.
 
6. Відповідальність за розміщення та експлуатацію вивісок 
6.1 Фізична або юридична особа, яка  є власником вивіски або уповноваженою власником вивіски особою:
- виконує роботи з монтажу та демонтажу вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (споруд), підземних та наземних комунікацій, об’єктів  благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої ділянки. Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски було пошкоджено фасад (фарбування, елементи тощо), фізична або юридична особа  зобов’язана усунути всі пошкодження протягом 10-ти днів за власний рахунок;
- забезпечує відповідність вивіски до зареєстрованого технічного паспорта, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;
- відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски, експлуатацію й утримання її в належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності – власник місця розташування (балансоутримувач).
 
6.2. Після закінчення терміну дії зареєстрованого технічного паспорта, або у  разі припинення права власності (користування) приміщенням (територією), в якому (на якій) здійснюється господарська діяльність, фізична або юридична особа здійснює демонтаж вивіски протягом 10-ти днів з дня виникнення одного з вказаних приводів.
У разі розміщення вивіски без  технічного паспорта, а також порушення в ході розміщення та експлуатації вивіски вимог чинних нормативно-правових актів, державних норм та стандартів, фізична або юридична особа  повинна  здійснити демонтаж вивіски протягом 10-ти днів з дня виявлення порушення.
6.3. Фізична або юридична особа, яка  є власником вивіски, несе відповідальність  передбачену чинним законодавством   за незадовільний санітарний, естетичний та технічний стан вивіски.
  
Керуюча справами                                                                                   Т. Єршова
 

 
Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси»
  
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, а також визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси», як регуляторного акту.
 
1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
Необхідність розробки та прийняття проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» зумовлене відсутністю правового регулювання зазначеного питання як на державному, так і на місцевому рівні. Частково розміщення вивісок регулюється нормативними актами Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади (наприклад: розташування вивісок органів державної влади, навчальних закладів тощо), ліцензійними умовами провадження певних видів господарської діяльності, правилами сертифікації послуг харчування, готельної діяльності, правилами торгівлі різними видами товарів. Проте, до теперішнього часу немає нормативно-правового акта, яким встановлено порядок розміщення вивісок; не визначено виконавчий орган, відповідальний за вказану сферу. На теперішній час у місті відсутня будь-яка інформаційна база стосовно цих елементів міського дизайну.
Існуюча правова невизначеність у сфері розміщення вивісок призвела до негативних наслідків:
- спотворення цілісного архітектурно-дизайнерського ансамблю міста, в першу чергу, історичного центру Одеси, що поступово втрачає свою унікальність через безконтрольне, самовільне розміщення на фасадах та дахах будинків і споруд різного роду вивісок, які в окремих випадках не відповідають естетичним вимогам або не вписуються в архітектурне вирішення будівель;
- порушення майнових прав, передусім територіальної громади міста Одеси та ослаблення економічних основ місцевого самоврядування при здійсненні майнових операцій з об’єктами права комунальної власності, що на теперішній час відбувається при безконтрольному використанні (а іноді і пошкодженні) фасадів будинків, які є власністю територіальної громади міста;
- розповсюдження по місту вивісок, які не відповідають сучасним вимогам містобудування щодо формування безпечного та комфортного міського середовища й чинним нормативним актам у галузі будівництва, стандартизації та метрології;
- створення прецедентів вибіркового права через відсутність юридичного розмежування понять «реклама» та «вивіска», коли в одному випадку конструкція розглядається як вивіска і встановлюється лише за погодженням, а в іншому випадку – як зовнішня реклама, і її розміщують тільки згідно з дозволом, що призводить до виникнення конфліктів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання.
Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив – жителі та гості міста, для яких:
- небезпечні за технічним станом вивіски можуть становити загрозу для життя чи здоров’я;
- низький естетичний вигляд насичених вивісками фасадів та дахів будівель, передусім, пам’яток культурної спадщини, а також вивіски з помешкання, що призводить до справедливого нарікання мешканців; порушенням мовного режиму можуть викликати пониження соціального самопочуття.
Вказане підтверджено в ході роботи комісії з перевірки існуючої процедури погодження вивісок, проведення їх інвентаризації та технічного обстеження, утвореної розпорядженням міського голови від 20.04.2007 року № 302-01р. За результатами вибіркової перевірки 860 суб’єктів господарювання, якими фактично розміщено 1239 вивісок, встановлено, що лише по 17,9 % вивісок підприємцями надано погодження на їх розміщення, з них по 10,5% зазначені погодження є діючими. Таким чином, понад 80% вивісок на території міста розташовано без будь-яких погоджень, що є порушенням пункту 1.3.2 Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, затверджених рішенням Одеської міської ради від 20.04.2004 року № 2376-IV. Переважна більшість перевірених об’єктів є торговельними, в тому числі ресторанними господарствами та аптеками, або надають побутові послуги. Проте, 66,7% вивісок за своїм змістом не відповідають вимогам пункту 12 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833; пункту 8 Правил побутового обслуговування населення, затверджених від 16.05.1994 року № 313, пункту 8 Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року  № 1570; а саме - на вивісці відсутні найменування суб’єкта господарювання та його режим роботи.
Проаналізувавши отримані під час роботи погодження 222 вивісок, комісія встановила, що з них 35 фактично є рекламними конструкціями і розміщуються безпідставно, в порушення пункту 3 Правил розміщення зовнішньої  реклами  в   місті Одесі,   затверджених   рішенням    виконавчого
комітету Одеської міської ради від 18.06.2004 року № 326. Водночас, враховуючи, що плата за тимчасове розміщення спеціальних рекламних конструкцій є бюджетоутворюючою, загальний обсяг коштів, недоотриманих в бюджет міста внаслідок таких дій, орієнтовно складає 14,2 тис. грн. на місяць.
Із загальної кількості перевірених вивісок - 102 є конструктивно складними (в т.ч. виконані у вигляді малих архітектурних форм, наземних стаціонарних арок, або є даховими конструкціями). Проте розмістившими їх суб’єктами господарювання будь-яких розрахунків надійності конструкцій надано не було, таким чином вказані вивіски становлять потенційну загрозу для життя та здоров’я одеситів. Водночас, комісією встановлено 5 вивісок, які перебувають у аварійному технічному стані, з них 2 вивіски розташовані на будівлях – пам’ятках архітектури. Крім того, були зафіксовані факти падіння конструкції внаслідок снігових навантажень та через недотримання вимог будівельних норм при їх розміщенні.
 
2. Визначення цілей регулювання
Основними цілями проекту слід визначити наступні:
2.1. Створення сучасного правового простору щодо розміщення вивісок, що буде відповідати потребам як суб’єктів господарювання, так і територіальної громади міста, шляхом прийняття місцевого нормативно-правового акта, який врегулює процедуру розміщення вивісок та запобігатиме самовільному використанню комунальної власності при їх встановленні.
2.2. Впровадження єдиної цілісної, впорядкованої, структурованої та прозорої системи в цій сфері, що дозволить:
а) організувати взаємодію між суб’єктами господарювання, які розміщують вивіски та органами місцевого самоврядування;
б) запровадити єдину форму документа, відповідно до якого повинна розміщуватися вивіска, та порядок його погодження й реєстрації органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими уповноваженими особами;
в) створити систему контролю за процесом розміщення вивісок, їх технічним станом.
2.3. Найбільш повне задоволення потреб одеситів та гостей міста в етичному, естетичному використанні міського інформаційного простору, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.
 
3. Альтернативні способи досягнення цілей:
3.1. Залишення існуючої ситуації без змін та неприйняття запропонованого проекту.Враховуючи усі негативні наслідки відсутності нормативно-правового регулювання розміщення вивісок, розглядати цю альтернативу недоцільно.
3.2. Застосування ринкових механізмів. Зазначений спосіб неможливо використати для досягнення цілей регулювання, оскільки ринкові механізми базуються на принципах диспозитивності та повинні враховувати, в першу чергу, інтереси суб’єктів господарювання, а не територіальної громади.
3.3. Очікування прийняття нормативного акта з вирішення цієї проблеми на загальнодержавному рівні. Такий альтернативний спосіб неприйнятний через малоймовірність.
3.4. Регулювання відносин у сфері розміщення вивісок за порядком, що аналізується. Перевага обраного способу над вище зазначеними альтернативними ґрунтується на принципі імперативності (загальнообов’язковості) рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, що встановлено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
4. Опис механізму регулювання та відповідних заходів
Описану в пункті 1 проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси», в якому передбачено:
4.1. Вимоги до вивісок:
а) архітектурно-естетичні – стосовно необхідності дотримання структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, недопущення пошкодження елементів архітектури при розміщенні вивісок тощо;
б) технічні – стосовно жорсткості, міцності, стійкості конструкції, безпеки при її експлуатації, відповідності встановленим державним нормам та стандартам;
в) інформаційні – стосовно обсягів інформації, яку мають містити вивіски відповідно до чинного законодавства, мовного режиму, використання торговельних марок;
г) до місця розташування, яке повинно інформувати споживача про місце знаходження суб’єкта господарювання.
Одночасно, вимоги містять норми, за якими поняття «вивіска» відокремлюється від поняття «реклама».
4.2. Правила розміщення вивісок, де визначено процедуру погодження та реєстрації технічного паспорта вивіски, відповідно до якого вона повинна розміщуватися.
4.3. Встановлення робочого органу, який здійснює реєстрацію технічних паспортів вивісок, веде електронний реєстр вивісок, контролює їх розташування на території міста та демонтує вивіски у незадовільному технічному або санітарному стані.
Враховуючи на наявність прогалини в законодавстві, при розробці проекту був застосований метод аналогії права. Зважаючи на те, що до 2004 року розміщення вивісок частково регулювалося Законом України «Про рекламу» (в редакції 1996 року), постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.1998 року № 1511 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (не чинною на теперішній час), за основу при розробці нормативу було використано саме законодавство про рекламу. Такий підхід прийнято в більшості обласних центрів України.
Одночасно, розробка проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси», здійснювалася за принципами законності, гласності (відкритості та загальнодоступності), колегіальності, економічної та юридичної обґрунтованості тощо. Були враховані пропозиції органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, суб’єктів господарювання та окремих громадян – жителів міста, а також практичний досвід роботи щодо регулювання розміщення вивісок в інших містах України – Києві, Львові, Сумах, Чернівцях, Харкові.  
5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта
Прийняття даного регуляторного акта врегульовує правові відносини, що виникають між суб’єктом господарювання й органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при розташуванні на території міста елемента дизайну. За рахунок викладення вимог до вивісок, регламенту їх легалізації, повноважень робочого органу та відповідальності суб’єктів господарювання, регуляторним актом знижено до мінімуму вплив зовнішніх факторів на сферу розміщення вивісок.
До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акта, можна віднести недотримання суб’єктами господарювання порядку, що аналізується, в частині необхідності погодження та реєстрації технічного паспорту. Дія означених негативних обставин буде обмеженою через те, що в поданому проекті визначено орган, що має здійснювати контроль за виконанням порядку, та передбачено відповідальність суб’єктів господарювання за їх невиконання. Виникнення будь-якої шкоди внаслідок дії акта не передбачається.
Впровадження рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» після його прийняття має здійснюватися:
- Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами – в частині реєстрації технічних паспортів вивісок;
- органи, що погоджують технічний паспорт вивіски – управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, уповноважений орган з питань охорони об’єктів культурної спадщини;
- власник місця розташування або уповноважена ним особа.
Контроль за виконанням порядку здійснюють робочий орган та інші органи (організації) у межах своєї компетенції. Здійснення контролю за дотриманням порядку має здійснюватися систематично.
 
6. Очікувані результати прийняття акта
Реалізація проекту цього рішення дозволить упорядкувати систему розміщення вивісок на території м. Одеси та за рахунок впровадження вимог до них очистити місто від конструкцій, що через незадовільний технічний стан створюють загрозу життю або здоров’ю людей та /або можуть заподіяти шкоду (майнову чи не майнову) третім особам.
Надаємо, у вигляді таблиці прогнозні результати дії порядку у випадку його прийняття:

Органи місцевого самоврядування
Можливі вигоди
Можливі витрати
·       Досягнення цілей, передбачених у пункті 2 аналізу
·       Виключення ситуацій, пов’язаннях з можливими корупційними діями, неофіційними витратами суб’єктів господарювання в процесі розміщення вивіски
·       Створення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету у зв’язку чіткого роз’яснення відносно вивіски та реклами
·       Витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акта
·       Витрати, пов’язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акта
·       Витрати на демонтаж вивісок, які перебувають у незадовільному технічному або санітарному стані
Населення
Можливі вигоди
Можливі витрати
·       Захист майнових прав територіальної громади міста Одеси при використанні фасадів будинків, які є комунальною власністю
·       Посилення рівня безпеки та комфорту міського середовища через скорочення кількості вивісок у незадовільному технічному та санітарному стані
·       Витрати відсутні
Суб’єкти господарювання
Можливі вигоди
Можливі витрати
·       Досягнення цілей, передбачених у пункті 2 аналізу
·       Виключення ситуацій, пов’язаннях з можливими корупційними діями, неофіційними витратами суб’єктів господарювання в процесі розміщення вивіски
·       Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку органів та осіб, які мають компетенцію на втручання в процес розташування вивісок
·       Витрати з виготовленням технічного паспорта вивіски

Впровадження в дію запропонованого рішення не включає додаткових витрат на його контроль, тому, як не передбачає збільшення кадрового складу органів місцевого самоврядування та відповідних структур. Також, необхідно зазначити, що положення проекту рішення стосовно витрати коштів не поширюється на суб’єктів господарювання, які не займаються діяльністю, пов’язаною з реалізацією даного порядку.
 
7. Обґрунтування строку дії акта
Термін дії регуляторного акта залежатиме від терміну прийняття порядку розміщення вивісок на загальнодержавному рівні.
 
8. Визначення показників результативності акта
Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» є загальнообов’язковим для застосування на території міста Одеси для усіх суб’єктів господарювання Одеси. Враховуючи всі позитивні та негативні сторони вказаного проекту, вважається, що прогнозні показники результативності дії рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» наступні: розміщення вивісок на території міста Одеси» наступні:
- рівень поінформованості населення та суб’єктів господарювання по основним положенням рішення - у відповідності до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» визначається кількістю осіб, що прочитають зазначене рішення в газеті «Одеський вісник», на офіційному сайті Одеської міської ради за результатами оприлюднення, або отримають вказаний регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування для належного реагування.
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта. На теперішній час у місті Одесі налічується близько 80,0 тисяч.
Для оцінки результативності акта будуть використовуватися такі статистичні показники:
- кількість технічних паспортів на вивіски, що надійшли на погодження та реєстрацію;
- кількість зареєстрованих технічних паспортів на вивіски;
- терміни погодження та реєстрації технічних паспортів на вивіски;
- кількість встановлених в місті вивісок;
- кількість вивісок, розташованих на місцях, що перебувають у комунальній власності;
- кількість демонтованих вивісок: добровільно, примусово.
 
9. Заходи щодо відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на підставі даних за статистичними показниками, а також показником «розмір надходжень до бюджету», визначеними у п. 7 цього аналізу.
Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного нормативу буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, розробниками цього проекту.
Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено через два роки з дня набрання ним чинності. За результатами встановлюється повнота та ефективність введення в дію нормативу.
Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
 
Зауваження і пропозиції до проекту рішення міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді на адресу:
- Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради: 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10;
- Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами: 65082, м. Одеса, Польський узвіз, 10.
Тел. 715-03-93.
 
 Начальник Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами                        І.І. Хотін
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More