17:58:36   |   20 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / City programs / Положення про цільовий фонд Одеської міської ради

Положення про цільовий фонд Одеської міської ради

Положення про цільовий фонд Одеської міської ради

Положення про цільовий фонд Одеської міської ради


1. Загальні положення.
1.1. Цільовий фонд міста Одеси (далі фонд) створюється рішенням Одеської міської ради відповідно до пункту 25 частини 1 статті 26, пункту 7 частини 1 статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7 статті 70 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”.
1.2. Фонд міста складається з коштів фонду міського бюджету та коштів фондів бюджетів районів.
1.3. Кошти фонду концентруються на рахунках міського бюджету та бюджетів районів.


2. Джерела формування фонду:
2.1. Фонд створюється за рахунок залучення на добровільних засадах коштів фізичних та юридичних осіб.
3. Порядок використання коштів фонду:
3.1. Кошти, що надійшли до фонду міського бюджету, витрачаються згідно з розпорядженнями Одеського міського голови, в яких визначається розпорядник цих коштів.
3.2. Кошти, що надійшли до фондів районів, витрачаються згідно з розпорядженнями голів районних адміністрацій Одеської міської ради.
3.3. Головними розпорядниками коштів фондів районів міста визначити районні адміністрації Одеської міської ради.
3.4. Кошти фонду витрачаються на будь-які цілі соціально–побутового значення та виконання програм соціально–економічного та культурного розвитку міста та районів.
3.5. Невикористані кошти фонду на протязі поточного року вилученню не підлягають і є джерелом фінансування поточних видатків бюджету міста.


Заступник міського голови -
начальник управління фінансів
С.М. Бедрега

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More