/ Main / District Administrations / Suvorovskiy district

Suvorovskiy district Odessa city council admninstration

65025, Odessa, Dobrovol'skogo avenue, 106
Tel. 755-72-79
E-mail: suvor_ra@omr.odessa.ua

Suvorovskiy district administration