23:21:38   |   26 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 224 від 30.07.2015р.

№ 224 від 30.07.2015р.

Про хід виконання у 2014 році міської Програми енергоефективності м. Одеси на 2013-2015 рр., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21 грудня 2012 року № 2454-VІ

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№ 224 від 30.07.2015р.
  
Про хід виконання у 2014 році міської Програми енергоефективності м. Одеси на 2013-2015 рр., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21 грудня 2012 року № 2454-VІ
  
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови від 01 жовтня 2012 року № 938-01 р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання» виконавчий комітет Одеської міської ради
  
ВИРІШИВ:
  
1.
Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2014 році міської Програми енергоефективності м. Одеси на 2013-2015 рр., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21 грудня 2012 року № 2454-VІ, надану департаментом міського господарства Одеської міської ради (додається).
  
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й. 
   
  

  
Міський голова                                                   Г. Труханов

  
Керуюча справами                                              О. Оніщенко
 

 

Додаток
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 224 від 30.07.2015р.

  
Інформація
про хід виконання у 2014 році міської Програми енергоефективності м. Одеси
на 2013-2015 рр., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21 грудня 2012 року № 2454-VI

  
У рамках міської Програми енергоефективності м. Одеси на 2013- 2015 рр., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21 грудня 2012 року № 2454-VI (далі – Програма), розроблені заходи, спрямовані на підвищення надійності та якості енергозабезпечення міста, а саме на:
• поліпшення технічного стану об'єктів транспортування енергетичних ресурсів;
• економію енергоресурсів шляхом впровадження енергозберігаючих заходів;
• зменшення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій в системах енергозабезпечення та на інженерних спорудах;
• підвищення якості послуг, які надаються населенню.
Програмою передбачено будівництво модульної котельні потужністю 6 МВт на території Одеської державної академії будівництва та архітектури за рахунок коштів навчального закладу.
Згідно з інформацією в.о. ректора Одеської державної академії будівництва та архітектури Коврова А.В. розроблено проект впровадження технології з використанням когенераційного обладнання для електро- та теплопостачання будівель академії. Проектом передбачено два когенераційних модуля, три газових котли, котел на твердому паливі та геліоустановки, комбіновані з тепловим насосом, з розміщенням обладнання за адресою м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Проект пройшов усі стадії експертиз. Загальна вартість проекту складає 62 млн.грн, однак в рамках Програми передбачено тільки 7,5 млн.грн.
На даний час Одеська державна академія будівництва та архітектури знаходиться у пошуках інвесторів для реалізації проекту.
Контроль за реалізацією і звітність про виконання Програми здійснюється Одеською міською радою і департаментом міського господарства Одеської міської ради. Одеська міська рада у межах компетенції вводить фінансово-економічні механізми енергоефективності; здійснює контроль за використанням коштів з бюджету міста Одеси на енергоефективні проекти.
Функції головного розпорядника коштів бюджету м. Одеси, передбачених на реалізацію Програми, виконує департамент міського господарства Одеської міської ради.
Фінансування заходів у рамках даної Програми передбачено з державного, обласного, міського бюджетів, а також за рахунок інвестиційних коштів підприємств.
У 2014 році Програмою було заплановано виконання заходів:
- за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму – 2000,0 тис.грн;
- за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму – 3164,0 тис.грн;
- за рахунок коштів бюджету міста Одеси на загальну суму 36 951,9 тис.грн;
- за рахунок інвестиційних коштів на загальну суму 115 350,1 тис.грн.
Фінансування з метою здійснення заходів з енергоефективності в рамках Програми з державного, обласного, міського бюджетів не виділялось.
Фінансування заходів за рахунок інвестиційних коштів, які були передбачені Програмою, але не виконувались у 2014 році, будуть виконані у 2015 році.

  
Інформація про виконання Програми за 2014 рік додається.
Керуюча справами                                                    О. ОніщенкоPage is created: 05.08.2015 14:15
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More