10:37:42   |   19 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 219 від 30.07.2015р.

№ 219 від 30.07.2015р.

Про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2015 року

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 219 від 30.07.2015р.

Про виконання бюджету
міста Одеси за І півріччя 2015 року

Бюджет м. Одеси на 2015 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 21 січня 2015 року № 6259-VІ обсягом 4 580 273,119 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста складає 4 798 892,059 тис.грн, у тому числі:
- доходи загального фонду – 4 622 733,159 тис.грн, з них:
  - освітня субвенція – 705 025,4 тис.грн;
  - медична субвенція – 659 029,1 тис.грн; 
  -  міжбюджетні трансферти – 1 224 888,059 тис.грн;
- доходи спеціального фонду – 176 158,9 тис.грн, з них бюджет розвитку – 52 600,0 тис.грн.

Бюджет міста Одеси за січень-червень 2015 року за доходами (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 2 640 496,2 тис.грн або 55,0 % від затверджених річних планових показників на 2015 рік.
Рівень виконання планових показників на І півріччя 2015 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ) складає 54,5 %.
В порівнянні з відповідним періодом 2014 року надходження збільшились на 833 295,3 тис.грн або на 46,1 %.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси без урахування трансфертів за І півріччя 2015 року надійшло 1 283 485,6 тис.грн або 125,4 % від планових показників І півріччя та 63,1% від річних планових показників. Додаткові надходження за І півріччя 2015 року склали 259 645,9 тис.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року надходження доходів збільшилися на 371 419,5 тис.грн або в 1,4 рази.
З урахуванням змін, внесених до бюджетного та податкового законодавства, в умовах фінансової децентралізації до бюджету міста Одеси за січень-червень 2015 року надійшли нові платежі в сумі 153 894,5 тис.грн, а саме:
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 111 999,4 тис.грн;
- транспортний податок – 1 374,2 тис.грн;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 15 744,6 тис.грн, в тому числі від юридичних осіб – 15 275,0 тис.грн та від фізичних осіб – 469,6 тис.грн;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 13 553,1 тис.грн;
- державне мито – 11 223,2 тис.грн.
Надходження податку на доходи фізичних осіб в контингенті (100%) за І півріччя 2015 року склали 1 065 230,2 тис.грн або в порівнянні з відповідним періодом 2014 року збільшилися на 130 194,0 тис.грн, темп росту склав 113,9%.
За січень-червень 2015 року надходження плати за землю до бюджету міста Одеси склали 184 264,1 тис.грн, в тому числі земельного податку надійшло 94 511,9 тис.грн, орендної плати – 89 752,2 тис.грн.
Планові показники по надходженню плати за землю в цілому за І півріччя 2015 року виконані на 121,0%, в порівнянні з відповідним періодом 2014 року надходження збільшились на 39 052,4 тис.грн або на 26,9%, в тому числі надходження земельного податку збільшились на 14 937,0 тис.грн або на 18,8% та орендної плати на 24 115,4 тис.грн або на 36,7%.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» місту Одесі передбачені медична (річний план 659 029,1 тис.грн), освітня (річний план 705 025,4 тис.грн) субвенції і реверсна дотація (річний план 108 499,5 тис.грн).
Станом на 01 липня 2015 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховані в повному обсязі згідно з помісячним розписом освітня та медична субвенції в сумах 387 029,6 тис.грн та 326 195,0 тис.грн відповідно.
За січень-червень 2015 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 54 249,6 тис.грн.

Бюджет міста Одеси на 2015 рік за видатками з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 4 940 571,557 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 4 189 000,574 тис.грн, спеціальний фонд – 751 570,983 тис.грн.
Виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2015 року за видатками склало 2 262 479,1 тис.грн або 45,8 % від річного плану, в тому числі по загальному фонду – 1 925 744,2 тис.грн або 46,0 %, спеціальному фонду – 336 734,9 тис.грн або 44,8 %.
Фінансовий стан міста дозволив у І півріччі 2015 року достроково проводити погашення основної суми боргу. Так, витрати бюджету міста на погашення кредиту склали 127 972,0 тис.грн, із яких 103 266,1 тис.грн – погашено достроково. Слід відмітити, що запозичення 2007 року погашено у повному обсязі. В результаті дострокового погашення кредиту економія коштів бюджету міста на обслуговуванні боргу у 2015 році склала біля 5 млн.грн.
Протягом звітного періоду забезпечено своєчасне фінансування захищених статей видатків бюджету, в першу чергу заробітної плати працівникам бюджетної сфери, в т.ч. відпускних.
Завдяки вжитим заходам та спільній роботі виконавчих органів Одеської міської ради станом на 01 липня 2015 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси відсутня (без урахування видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів).
У І півріччі 2015 року контролюючими органами проведено 5 ревізій у бюджетних установах та комунальних підприємствах міста Одеси. За результатами проведених ревізій встановлено порушень на загальну суму 5 071,7 тис.грн, з них: незаконних витрат – 2 115,1 тис.грн, недоотримання фінансових ресурсів – 2 426,4 тис.грн та порушень, що не призвели до втрат – 530,2 тис.грн.
Станом на 01 липня 2015 року усунуто порушень на суму 4 795,3 тис.грн або 94,5 % від загальної суми встановлених порушень. Залишилися не усунутими порушення, за результатами проведених ревізій, по КП «ЖКС «Вузівський» на суму 24,9 тис.грн та КП «ЖКС «Порто-Франківський» на суму 69,2 тис.грн.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2015 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення “Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2015 року” (додається).

3. Рекомендувати Головному управлінню Державної фіскальної служби в Одеській області та спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального Головного управління Міндоходів активізувати роботу щодо зменшення обсягу податкового боргу (недоїмки) за платежами до бюджетів усіх рівнів та посилення контролю за сплатою нарахованих податків і платежів.

4. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради:
4.1. Спільно з державними податковими інспекціями районів міста Одеси вжити невідкладних заходів щодо скорочення кількості боржників зі сплати єдиного податку, податкові борги яких складають менше ніж 1,0 тис.грн.
4.2. Активізувати роботу з налагодження плідної співпраці з державними податковими інспекціями районів міста Одеси з питання стягнення транспортного податку з фізичних осіб.

5. Заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради встановити жорсткий контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

6. Директорам комунальних підприємств: «ЖКС «Порто-Франківський» та «ЖКС «Вузівський»:
6.1. Забезпечити вжиття вичерпних заходів стосовно повного відшкодування допущених фінансових порушень та посилити контроль за фінансовою дисципліною у діяльності підприємств.
6.2. Інформацію щодо виконання підпункту 6.1 пункту 6 цього рішення надати до департаменту фінансів Одеської міської ради у тижневий строк та щомісячно до 5 числа місяця наступного за звітним надавати інформацію про стан усунення порушень до повного їх усунення.

7. Директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. поінформувати Одеську об’єднану державну фінансову інспекцію стосовно вжитих заходів щодо усунення виявлених порушень за результатами проведених ревізій.

8. Виконавчим органам Одеської міської ради:
8.1. Забезпечити виконання заходів щодо збалансування бюджету міста Одеси, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2015 році.
8.2. Забезпечити своєчасне проведення платежів, в т.ч. за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова                                Г. Труханов

Керуюча справами                           О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 30.07.2015р. № 219

 

Про затвердження звіту про виконання

бюджету міста Одеси за І півріччя 2015 року


Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2015 року (додатки 1-5).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                             Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами                      О. ОніщенкоPage is created: 04.08.2015 17:12
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More