10:56:20   |   19 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 228 від 30.07.2015р.

№ 228 від 30.07.2015р.

Про хід виконання у 2014 році Програми реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4204-VІ

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 228 від 30.07.2015р.

Про хід виконання у 2014 році Програми реконструкції та розвитку

парку культури та відпочинку «Преображенський»

з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-2016 роки,

затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4204-VІ

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 6.6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 01 жовтня 2012 року № 938-01р, з метою здійснення контролю за виконанням Програми реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4204-VІ, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2014 році Програми реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4204-VІ, надану управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.


Міський голова                          Г. Труханов

Керуюча справами                   О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 30.07.2015р. № 228

 

Інформація
про хід виконання у 2014 році Програми реконструкції та розвитку

парку культури та відпочинку «Преображенський»

з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-2016 роки,

затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4204-VІ

 

Програма реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-2016 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4204-VІ (далі – Програма).
Головними розпорядниками коштів Програми є:
- управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради (далі – Управління);
- управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- департамент комунальної власності Одеської міської ради;
- департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.
Відповідальним виконавцем Програми є управління капітального будівництва Одеської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 травня 2013 року № 223 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником з проектування та проведення капітального ремонту об’єкта «Парк культури та відпочинку «Преображенський» за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 27».
Програма спрямована на поетапне проведення реконструкції парку культури та відпочинку «Преображенський» з комплексним благоустроєм і реабілітацією, приведення території парку у відповідність до сучасних вимог та збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, збереження найбільш цінної планувальної структури, ділянок сформованого природного ландшафту, поєднання паркового будівництва (музейні споруди, окремі монументи, пам’ятні знаки, малі архітектурні форми та ін.) з природним та штучним ландшафтом парку, що безумовно сприятиме посиленню моральної та виховної значущості історико-меморіальної спрямованості парку «Преображенський».
Беручи до уваги неможливість через економічні та технічні умови відновлення парку в історичних межах Старого християнського кладовища, було вирішено створити на території парку «Преображенський» історико-меморіальний комплекс з інформацією про історію існування Першого Християнського кладовища і похованих на ньому видатних громадян Одеси, а також визначити сучасну межу парку, провести комплексну реконструкцію та спланувати подальший розвиток парку «Преображенський».
Результатом виконання Програми є забезпечення умов реалізації одного із завдань стратегічної мети пріоритетного напрямку соціально-економічного розвитку міста Одеси до 2022 року щодо удосконалення просторової організації міста, а також збільшення та ефективного залучення в історико-культурну та туристичну сферу ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу.
Реалізація Програми забезпечує створення в межах центрального історичного ареалу Одеси міського парку для сімейного відпочинку з історико-меморіальним комплексом, який функціонуватиме з культурно-просвітницькою, музейною та духовно-патріотичною метою діяльності.
У зв’язку зі змінами об’ємів робіт у завданнях та заходах Програми у серпні 2014 року було проведено коригування Програми в частині коректування показників об’єму фінансових ресурсів та загальної вартості її фінансування.
У 2014 році у Програмі за рахунок бюджету м. Одеси передбачено 1190,5 тис.грн, у т.ч. із загального фонду – 30,5 тис.грн, спеціального фонду – 1160,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми здійснювалось в межах коштів, передбачених бюджетом м. Одеси на визначені цілі на 2014 рік.
Згідно з рішенням Одеської міської ради від 24 січня 2014 року № 4569-VI «Про бюджет міста Одеси на 2014 рік» на заходи Програми передбачені кошти у розмірі 530,5 тис.грн, у тому числі із загального фонду – 30,5 тис.грн, спеціального фонду – 500,0 тис.грн.
Станом на 01 січня 2015 року заходи Програми за 2014 рік виконані в сумі 453,3 тис.грн.
Інформація щодо фінансування Програми у 2014 році додається.

1. Виконання комплексу науково-вишукувальних робіт, пов’язаних зі збором необхідних історичних, бібліографічних та іконографічних матеріалів

У рамках Програми передбачено здійснення заходів щодо створення меморіального комплексу, в т.ч. музею, присвячених колишньому Першому (Старому) християнському кладовищу, з інформацією щодо поховань відомих громадян Одеси.
Протягом 2014 року була організована та проведена необхідна робота у даному напрямку, а саме виконано комплекс науково-вишукувальних робіт, пов’язаних зі збором необхідних історичних, бібліографічних та іконографічних матеріалів. По заходам даного завдання управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.
За звітний період за кошти бюджету м. Одеси проведені наступні роботи по заходам (у сумі):
- по пункту 1.1. Замовлення в науково-проектній організації історико-краєзнавчих досліджень з існування Першого (Старого) Одеського кладовища.

Освоєно в повному обсязі 25,5 тис.грн на проведення комплексу науково-вишукувальних робіт, пов’язаних зі збором необхідних історичних, бібліографічних та іконографічних матеріалів для історико-краєзнавчого дослідження «Історія Першого (Старого) Одеського кладовища»;
- по пункту 1.2. Замовлення у державних музейних закладів і архівних установах копій архівних документів та планів, пов’язаних з існуванням Першого (Старого) Одеського кладовища.
Освоєно в повному обсязі 5,0 тис.грн на виготовлення копій архівних документів та планів, пов'язаних з існуванням Першого (Старого) Одеського кладовища.

2. Розробка землевпорядної документації з організації та встановлення меж парку «Преображенський»

По пункту 2 заходів Програми департамент комунальної власності Одеської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.
У зв’язку з непроведенням департаментом комунальної власності Одеської міської ради конкурсних торгів з розробки землевпорядної документації з організації та встановлення меж парку «Преображенський», зазначене завдання Програми у 2014 році виконано не було.
За звітний період кошти бюджету міста – планові обсяги фінансування по заходам, що передбачені Програмою у сумі 155,0 тис.грн по пункту 2.1. Складання та погодження проекту землеустрою, в т.ч. проведення державної експертизи та у сумі 5,0 тис.грн по пункту 2.2. Встановлення меж земельної ділянки в натурі, не були передбачені бюджетом.
У 2015 році планується внесення змін до Програми щодо передбачення та виділення коштів на розроблення зазначеної документації та виконання пункту 2 Програми.

3. Проектування та проведення капітального ремонту парку «Преображенський» з комплексним благоустроєм та реабілітацією парку

Управління капітального будівництва Одеської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів по пункту 3.1. Проектування, проведення капітального ремонту та благоустрій парку «Преображенський».
У 2014 році на реалізацію даного заходу Програми бюджетом м. Одеси по управлінню капітального будівництва Одеської міської ради були затверджені бюджетні призначення у сумі 500,0 тис.грн на виконання проектних робіт.
За звітний період за кошти бюджету міста виконані роботи у сумі 422,8 тис.грн з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту та благоустрою парку «Преображенський» та отримано позитивний висновок державної експертизи.Керуюча справами                          О. Оніщенко

 

Додаток до інформації до програмиPage is created: 03.08.2015 12:37
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More