/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №20 від 26.02.2015р.

№20 від 26.02.2015р.

Про затвердження порядку виявлення, забезпечення обліку та прийняття у власність територіальної громади м. Одеси безхазяйного нерухомого майна

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№20 від 26.02.2015р.

Про затвердження порядку виявлення, забезпечення обліку

та прийняття у власність територіальної громади м. Одеси

безхазяйного нерухомого майна

Відповідно до пп. 10 п. «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 335 Цивільного кодексу України, ст.ст. 269, 270, 271, 272 Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868, з метою врегулювання питання виявлення, забезпечення обліку та прийняття у власність територіальної громади м. Одеси безхазяйного нерухомого майна у м. Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:

 
1. Затвердити порядок виявлення, забезпечення обліку та прийняття у власність територіальної громади м. Одеси безхазяйного нерухомого майна (додається).

 
2. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради та районним адміністраціям Одеської міської ради здійснювати роботу щодо виявлення, забезпечення обліку безхазяйного нерухомого майна у м. Одесі та його прийняття у власність територіальної громади м. Одеси відповідно до затвердженого порядку.
 
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 17.03.2006 р. № 267 «Про затвердження Тимчасового порядку обліку безхазяйного нерухомого майна у м. Одесі в новій редакції».
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова                                    Г. Труханов

Т.в.о. керуючої справами                    З. Цвірінько

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 26.02.2015р. №20

 

Порядок виявлення, забезпечення обліку
та прийняття у власність територіальної громади м. Одеси
безхазяйного нерухомого майна

 

1. Порядок виявлення, забезпечення обліку та прийняття у власність територіальної громади м. Одеси безхазяйного нерухомого майна (далі – Порядок) визначає організаційні засади виявлення на території м. Одеси безхазяйного нерухомого майна, забезпечення його обліку та прийняття у власність територіальної громади м. Одеси.

 
2. Безхазяйне нерухоме майно – це нерухоме майно, яке не має власника або власник якого невідомий.

 
3. Виявлення безхазяйного нерухомого майна на території м. Одеси забезпечується шляхом:
- проведення роботи щодо виявлення такого майна районними адміністраціями Одеської міської ради із залученням комунальних підприємств житлово-комунального сервісу;
- інформування фізичними та юридичними особами, яким стало відомо про існування такого майна;
- надіслання органом державної реєстрації прав повідомлень про проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права власності.

 
4. Інформація про виявлення безхазяйного нерухомого майна із зазначенням його точного місцезнаходження подається до департаменту комунальної власності Одеської міської ради. У разі надходження такої інформації до інших виконавчих органів Одеської міської ради вона підлягає перенаправленню до департаменту комунальної власності Одеської міської ради протягом п’яти робочих днів.

 
5. Після надходження повідомлення про виявлення на території м. Одеси безхазяйного нерухомого майна департамент комунальної власності Одеської міської ради зобов’язаний вжити заходи щодо перевірки отриманої інформації на предмет наявності правових підстав для взяття на облік такого безхазяйного нерухомого майна в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
З цією метою департамент комунальної власності Одеської міської ради протягом десяти робочих днів з моменту надходження повідомлення:
- забезпечує отримання інформації про зареєстровані права та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно відповідного нерухомого майна;
- звертається до комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради із запитом про отримання інформації щодо проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень та відповідне майно у період до 1 січня 2013 року;
- у випадку виявлення безхазяйного нерухомого майна, будівництво якого потребує отримання речового права на відповідну земельну ділянку, забезпечує оформлення довідки управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради щодо наявності рішень Одеської міської ради про передачу у власність або користування земельної ділянки, на якій розташоване відповідне нерухоме майно;
- у випадку надходження повідомлення про відмову від права власності на нерухоме майно забезпечує отримання інформації про наявність державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права власності.
 

6. У разі відсутності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та/або записів про державну реєстрацію обтяжень речових прав на таке майно, відсутності інформації про здійснення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на відповідне майно у період до 1 січня 2013 року, а у випадку отримання інформації про відмову від права власності на нерухоме майно – наявності державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права власності, департамент комунальної власності Одеської міської ради протягом десяти робочих днів з моменту отримання такої інформації готує та подає в установленому чинним законодавством порядку до органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням майна заяву про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.

 
7. Якщо за результатом розгляду зазначеної заяви державним реєстратором прийнято рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, департамент комунальної власності Одеської міської ради протягом п’яти днів з моменту отримання відповідного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно оприлюднює інформацію про взяття такого безхазяйного нерухомого майна на облік у газеті «Одеський вісник» та на офіційному сайті Одеської міської ради www.omr.gov.ua .

 
8. Після спливу одного року з дня взяття органом державної реєстрації прав безхазяйного нерухомого майна на облік департамент комунальної власності Одеської міської ради як орган, уповноважений управляти майном територіальної громади м. Одеси, звертається до суду за місцезнаходженням відповідного майна із заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у власність територіальної громади.

 
9. Після набрання законної сили рішенням суду про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади міста департамент комунальної власності Одеської міської ради здійснює передбачені чинним законодавством України заходи з прийняття у комунальну власність відповідного об’єкта нерухомості та державної реєстрації права власності територіальної громади м. Одеси на такий об’єкт.Т.в.о. керуючої справами                                     З. Цвірінько

 

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №20 від 26.02.2015 оприлюднено в газеті «Думська площа» №10 від 10.03.2015Page is created:

Published on a site:

Full address of the page:
03.03.2015 10:50

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/en/acts/committee/68168/