19:32:49   |   23 july 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №16 від 29.01.2015 р.

№16 від 29.01.2015 р.

Про затвердження Порядку взаємодії виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Одеської міської ради з питань, пов’язаних із виявленням самочинного будівництва у місті Одесі та вжиттям заходів реагування /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням виконкому Одеської міськради № 135 від 29.03.2018 р.

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№16 від 29.01.2015р.

Про затвердження Порядку взаємодії виконавчих органів,

комунальних підприємств, установ, закладів та організацій

Одеської міської ради з питань, пов’язаних із виявленням

самочинного будівництва у місті Одесі та вжиттям заходів реагування

Відповідно до ст. ст. 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою підвищення ефективності взаємодії виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій з питань, пов'язаних із самочинним будівництвом у місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок взаємодії виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Одеської міської ради з питань, пов’язаних із виявленням самочинного будівництва у місті Одесі та вжиттям заходів реагування (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 25.12.2009 р. № 1308 «Про затвердження Порядку взаємодії органів міської ради та комунальних підприємств з вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом у місті Одесі».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.

Міський голова                                   Г. Труханов

Керуюча справами                            О. Оніщенко

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.01.2015р. №16

 

Порядок
взаємодії виконавчих органів, комунальних підприємств, установ,

закладів та організацій Одеської міської ради з питань,

пов’язаних із виявленням самочинного будівництва

у місті Одесі та вжиттям заходів реагування

 

1. Цей Порядок визначає організаційні засади взаємодії виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Одеської міської ради з питань виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування на такі факти.
 

2. Виявлення фактів самочинного будівництва здійснюється із повідомлень про відповідні факти, які надходять від фізичних та юридичних осіб, або безпосередньо виконавчими органами Одеської міської ради, комунальним підприємствами, установами, закладами та організаціями Одеської міської ради, органами самоорганізації населення та іншими, визначеними законодавством та даним Порядком, суб’єктами, які в межах наданих повноважень здійснюють постійний контроль за дотриманням правил користування і експлуатації житлового і нежитлового фонду, контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові на території м. Одеси, або здійснюють інші повноваження, в ході реалізації яких можуть бути виявлені факти самочинного будівництва, в тому числі:
- управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради;
- юридичним департаментом Одеської міської ради;
- управлінням з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
- департаментом комунальної власності Одеської міської ради;
- управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;
- департаментом міського господарства Одеської міської ради;
- районними адміністраціями Одеської міської ради;
- комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації»;
- комунальними підприємствами житлово-комунального сервісу;
- комунальними підприємствами, які обслуговують прибережну зону у м. Одесі.
 

3. Особа, яка відповідно до покладених на неї обов’язків за цим Порядком виявила факт самочинного будівництва, зобов'язана протягом трьох робочих днів повідомити про такий факт управління архітектури та містобудування Одеської міської ради та районну адміністрацію Одеської міської ради за місцезнаходженням об'єкта самочинного будівництва із одночасним направленням до зазначених органів копій наявних з цього приводу матеріалів.
 

4. У разі виявлення факту самочинного будівництва на об'єкті культурної спадщини або на об'єктах, які розташовані в межах історичних ареалів, на територіях комплексної охоронної зони та зон охорони пам'яток на території міста Одеси, про виявлений факт також повідомляється управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
 

5. У разі надходження повідомлень від юридичних та фізичних осіб про виявлення факту самочинного будівництва на території міста Одеси до інших органів Одеської міської ради, вони підлягають перенаправленню до визначених у пунктах 3 та 4 цього порядку органів протягом трьох робочих днів.
 

6. Протягом десяти робочих днів з моменту отримання повідомлення про самочинне будівництво представники районної адміністрації Одеської міської ради спільно з представниками відповідного комунального підприємства житлово-комунального сервісу, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради та у разі необхідності із залученням представника особи, яка виявила факт самочинного будівництва, проводять обстеження об'єкта будівництва, про що складається відповідний акт (додається) та здійснюється фотофіксація.
 

7. За результатами проведеного обстеження районна адміністрація Одеської міської ради вживає заходи щодо отримання інформації про замовника (власника) об'єкта будівництва, наявність передбачених чинним законодавством дозвільних документів щодо виконання підготовчих та (або) будівельних робіт за відповідним об’єктом будівництва, наявність майнових прав на земельну ділянку, на якій здійснюється виявлене будівництво, та відповідність виявленого на ній об'єкта будівництва цільовому призначенню такої земельної ділянки шляхом направлення запитів до відповідних виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств та органів державної влади.
 

8. Виконавчі органи Одеської міської ради, комунальні підприємства установи, заклади та організації зобов'язані надати зазначену інформацію протягом семи робочих днів з моменту отримання відповідних запитів.
 

9. Якщо за результатами розгляду вказаних запитів районна адміністрація Одеської міської ради отримує документи, що підтверджують факт самочинного будівництва, вона протягом п'яти робочих днів з дня отримання таких документів видає розпорядження про усунення порушень у сфері містобудівної діяльності шляхом зобов’язання замовника будівництва припинити будівельні роботи та привести об'єкт будівництва у відповідність до норм законодавства у сфері містобудівної діяльності та технічної документації або зобов’язання знести об’єкт самочинного будівництва у десятиденний строк.
Про таке розпорядження повідомляється особа, яка здійснює самочинне будівництво, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради та орган державного архітектурно-будівельного контролю.
 

10. Невиконання розпорядження районної адміністрації Одеської міської ради про усунення порушень у сфері містобудівної діяльності у визначений строк є підставою для звернення до суду із позовом про зобов’язання замовника будівництва усунути виявлені порушення.
 

11. У випадках виявлення самочинного проведення внутрішньої реконструкції квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках, нежитлових будівлях та спорудах, реконструкції приміщень з прибудовою балконів від другого поверху та вище, мансардних поверхів, облаштування огорож, встановлення металевих гаражів без відповідних дозвільних документів з відповідними позовами до суду звертається районна адміністрація Одеської міської ради.
У випадках виявлення самочинних прибудов балконів на першому поверсі загальною площею до 20 кв.м, а також у разі самочинного будівництва або реконструкції житлових або нежитлових будівель, що здійснюються із порушенням вимог чинного законодавства на земельних ділянках, наданих (переданих) юридичним або фізичним особам у встановленому законом порядку у власність, з відповідними позовами до суду звертається управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.

У всіх інших випадках звернення до суду із відповідними позовами забезпечується юридичним департаментом Одеської міської ради.
 

12. Встановивши невиконання розпорядження районної адміністрації Одеської міської ради про усунення порушень у сфері містобудівної діяльності, відповідна районна адміністрація зобов’язана у десятиденний строк звернутись до суду із позовом відповідно до встановлених цим порядком повноважень або перенаправити наявні матеріали до органу, яким має забезпечуватись відповідне звернення до суду із позовом у десятиденний строк з моменту отримання відповідних документів.
Перелік матеріалів, які районні адміністрації Одеської міської ради при виявленні фактів самочинного будівництва направляють до юридичного департаменту Одеської міської ради та управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, складається з: повідомлення про самочинне будівництво, акта обстеження, матеріалів фотофіксації, розпорядження районної адміністрації про усунення порушень у сфері містобудівної діяльності, а також інших документів, отриманих за результатами проведеної роботи з приводу виявленого факту самочинного будівництва.
 

13. Знесення об'єктів самочинного будівництва здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.
 

14. Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради та відповідні районні адміністрації Одеської міської ради є відповідальними за роботу з інформаційними повідомленнями, що надходять від фізичних та юридичних осіб, які звертаються до органу державного архітектурно-будівельного контролю з метою оформлення підготовчих та (або) будівельних робіт відповідно до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

 
15. Посадові (службові) особи та працівники виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради, зазначених у п. 2 даного Порядку, несуть персональну відповідальність за несвоєчасне вжиття заходів щодо реагування за фактами самочинного будівництва.

 
16. Юридичний департамент Одеської міської ради контролює роботу щодо неухильного додержання зазначеними суб’єктами Порядку шляхом отримання від них щомісячних звітів. У разі виявлення фактів порушень положень цього порядку юридичний департамент Одеської міської ради інформує про це заступника міського голови для вжиття відповідних заходів реагування.Керуюча справами                           О. Оніщенко

 

Додаток до порядку

  

  

 

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №16 від 29.01.2015 оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №5 від 06.02.2015Page is created: 30.01.2015 16:07
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More