/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №862 от 26.12.06г.

№862 от 26.12.06г.

О результатах рассмотрения представления прокурора

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№862 від 26.12.06р.

Про результати розгляду
подання прокурора № 7/1-7792-06
вих. від 07.09.2006р. та листа
від 02.11.2006р. № 7/1-7792-06-вх

 
У поданні прокурора Одеської області від 07.09.2006р. йшла мова стосовно незаконного виділення квартири гр. Даніліну С.В., внаслідок чого було порушено вимоги ч. 3 ст. 18 Закону України „Про основи містобудування", ст.ст. 47, 48 Житлового кодексу України та «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004р. № 1243 з вимогою щодо усунення вказаних правопорушень. Також, у поданні стверджувалося, що рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.08.2006р. № 339, яким було скасовано розпорядження Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.11.2005р. № 1137/01-04 та доручено управлінню капітального будівництва Одеської міської ради відізвати наряд про виділення квартири № 26 в будинку № 3/3 по пров. Педагогічному, фактично йшлося про скасування виданого Даніліну С.В. ордеру та позбавлення його житла, що суперечить ст. 47 Конституції України й ст. 59 Житлового кодексу України. На вказане подання виконавчим комітетом Одеської міської ради було направлено листа від 23.01.2006р. № 3-33/5032 з переліком вжитих заходів та правовим обгрунтуванням правомірності рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.08.2006р. № 339.

Втім, у листі від 02.11.2006р. № 7/1-7792-06-вх прокурор Одеської області вказує на поверховість відповіді на його подання, на аналогічні, на його думку, порушення, допущені в Приморській та Київській районних адміністраціях Одеської міської ради при виділенні житла, вимагає його розгляду та вирішення питання щодо притягнення до відповідальності винних осіб на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

Висновки подання прокурора Одеської області щодо позбавлення виконавчим комітетом Одеської міської ради Даніліна С.В. житла внаслідок прийняття рішення від 22.08.2006р. № 339, є недостатньо обґрунтованими, адже вселення Даніліна С.В. до квартири № 26 в будинку № 3/3 по пров. Педагогічному відбулося на підставі ордеру, виданого Малиновською районною адміністрацією Одеської міської ради, який цим рішенням не скасовувався.

За висновками перевірки законності отримання житла першим заступником прокурора м. Одеси Даніліним С.В., проведеної співробітниками Генеральної прокуратури України було з'ясовано, що порушення вимог чинного законодавства відбулося з боку працівників виконавчих органів Одеської міської ради при безпосередньому спонуканні Даніліна С.В., який на момент отримання житла перебував на посаді заступника прокурора Одеської області - в.о. прокурора м. Одеси.

На виконання подання прокурора Одеської області, виконавчим комітетом Одеської міської ради було подано позов до Малиновського районного суду м. Одеси про визнання вказаного вище ордеру недійсним; суворо попереджено працівників Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради стосовно недопустимості таких дій, проведено роз'яснювальну роботу щодо уникнення в подальшому порушень житлового законодавства України.

Питання щодо порушення вимог діючого законодавства під час отримання посадовими особами ГУМВС України в Одеській області Керницьким Б.А. та Луцюком П.С. квартир, відповідно до листа прокурора Одеської області від 02.11.2006р. № 7/1-7792-06-вх є таким, що вирішене, свідченням чого є ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 20.11.2006р. по справі № 2-9713 за позовом заступника прокурора Одеської області та від 27.11.2006р., по справі № 2-9712/06 за позовом заступника прокурора Одеської області до Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, Луцюка П.С., Луцюк М.Д., Луцюка Р.П., Луцюк М.Д., Цехана Д.М., Гулійчук Л.І. про визнання недійсним ордера на жиле приміщення та виселення, відповідно до яких прокурору Одеської області за його клопотаннями повернуто позовну заяву по одній справі та залишено без розгляду по іншій, а розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.10.2006р. № 2600, відповідно до якого прийняті розпорядження стосовно розподілу квартир вказаним особам були скасовані, ордери на квартири анульовані, а квартири включені до числа службових.

Під час дослідження документів, пов'язаних з отриманням посадовою особою управління ДАІ УМВС України в Одеській області Колодубом В.Л. 3-кімнатної квартири за адресою: м. Одеса, пров. Вишневського, № 13/1 з перевищенням норми житлової площі на 25 кв.м за розпорядженням Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 06.03.2006р. № 249, було з'ясовано, що члени сім'ї Колодуба В.Л. - його дружина Погребна К.Ф. та його син Колодуб В.В. відповідно до медичних висновків № 1 від 02.02.2006p., виданих обласним протитуберкульозним диспансером та № 1 від 14.02.2006p., виданим КУ ДМП № 6, згідно зі ст. 49 ЖК України потребують додаткової житлової площі. Отже, виділення Київською районною адміністрацією Одеської міської ради житла Колодубу В.В. з перевищенням норми житлової площі на 25 кв.м відбулося з дотриманням чинного законодавства.

Під час дослідження документів, пов'язаних із отриманням посадовою особою ДПА в Одеській області Карабановим О.В. 3-кімнатної квартири за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 78 з перевищенням норми житлової площі на 25,57 кв.м за розпорядженням Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 02.02.2005р. № 98, було з'ясовано, що вказану квартиру було передано ДПА в Одеській області на підставі протоколу засідання ДПА в Одеській області № 1 від 14.01.2005p., клопотання Голови ДПА в Одеській області від 17.01.2005р. № 765/27-00, пропозицій громадської комісії з житлових питань (протокол № 2 від 25.01.2005р.) та розпорядження міського голови № 29-01р від 12.01.2005р., в якому визначено, що вказана квартира виділяється для послідуючого її надання Карабанову О.В. Відповідно до ст.ст. 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розпорядження міського голови є обов'язковими до виконання і можуть бути скасовані або міським головою, або визнані незаконними у судовому порядку.
Керуючись ст.ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Зобов'язати голів районних адміністрацій Одеської міської ради провести з особовим складом навчально-роз'яснювальну роботу з вивчення та практичного застосування житлового законодавства та постійно вживати заходів з попередження таких порушень у майбутньому.

2. Суворо попередити голів районних адміністрацій Одеської міської ради про особисту відповідальність за порушення житлового законодавства.
3. Направити для ретельного вивчення по суті та вжиття заходів лист прокурора Одеської області від 02.11.2006р. № 7/1-7792-06-вх до Приморської
районної адміністрації Одеської міської ради та Київської районної адміністрації Одеської міської ради. Зобов'язати голів Приморської районної
адміністрації Одеської міської ради та Київської районної адміністрації Одеської міської ради у місячний термін з дати прийняття цього рішення
повідомити виконавчий комітет Одеської міської ради та прокурора Одеської області про вжиті заходи.

4. Запропонувати міському голові скасувати розпорядження міського голови від 12.01.2005р. № 29-01р.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.


Міський голова                  Е. Гурвіц

Керуюча справами           Т. ЄршоваPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
16.01.2007 08:21

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/en/acts/committee/5256/