10:05:56   |   27 september 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 868 от 26.12.2006

№ 868 от 26.12.2006

О внесении изменений в решение исполкома Одесского горсовета от 10.09.2003 г. № 519 "Об утверждении Порядка предоставления разрешения на эксплуатацию объектов торговли, общественного питания и сферы услуг"

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 868 від 26.12.2006

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.09.2003 р. № 519 „Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг"


Відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", з метою здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, закладами (підприємствами) ресторанного господарства та сфери послуг, покращення торговельного обслуговування населення, відповідності приміщень цих об'єктів вимогам законодавства, здійснення заходів з благоустрою території міста Одеси, забезпечення чистоти і порядку, у відповідності до ст. ЗО Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", керуючись рішенням Одеської міської ради від 20.04.2004 p. № 2376-IV „Про нову редакцію правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти й порядку", виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:

 
1. Внести зміни та доповнення до Порядку надання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.09.2003 р. № 519 та викласти його у новій редакції (додаток 1).


2. Затвердити нову форму дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг (додаток 2).


3. Заходи з відстеження результативності Порядку надання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг покласти на управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Малін О.Л.).


4. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Малін О.Л.) забезпечити тиражування Порядку надання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.


5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити Порядок надання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг у
встановленому порядку.


6. Це рішення набуває чинності через місяць із дня його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.


7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                        Е. Гурвіц
Керуюча справами                  Т. Єршова

 

 

Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 26.12.2006 № 868


ПОРЯДОК
надання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг


1.Загальні положення
1.1. Порядок надання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг розроблений згідно з вимогами до приміщень об'єктів торгівлі, закладів
(підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг, які передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", від 30.07.1996 р. № 854 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", від 4.11.1997 р. № 1209 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів та фонограм", від 20.12.1997р. № 1442 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", від 17.11.2004 р. № 1570 „Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах", від 25.03.1999 р. № 460 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінних каменів органогенного походження та напівдорогоцінного каміння", наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219 „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства", від 24.07.2002 р. № 218 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами", від 11.03.2004 р. № 98 „Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів", наказами Міністерства
зовнішньоекономічних зв'язків України від 13.03.1995 р. № 37 „Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами", від 08.07.1996р. № 369 „Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі" (далі - Правила).


1.2. Основні терміни і визначення.
- дозвіл на експлуатацію об'єкта торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг - документ дозвільного характеру;
- місцевий дозвільний орган - виконавчий орган Одеської міської ради (управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради) уповноважений видавати дозволи на експлуатацію об'єкта торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг, проводити експертизу та обстеження, що необхідні для видачі дозволу;
- адміністратор - посадова особа органу місцевого самоврядування, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.


1.3. Цей Порядок регулює видачу дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг, крім некапітальних пунктів торговельної мережі.


1.4. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування, які здійснюють господарську діяльність в об'єктах торгівлі, закладах (підприємствах) ресторанного господарства та сфери послуг.


1.5. Дозвіл на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг є документом, що дає право суб'єкта господарювання здійснювати експлуатацію об'єкта торгівлі, закладу (підприємству) ресторанного господарства та сфери послуг.


1.6. Дозвіл на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг підписується першим заступником міського голови, оформлюється та видається заявникові управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради або адміністратором безкоштовно.


1.7. Дозвіл на експлуатацію пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі підписується головою районної адміністрації Одеської міської ради, оформлюється та видається заявникові районною адміністрацією Одеської міської ради або адміністратором безкоштовно.


2. Порядок оформлення та видачі дозволу на експлуатацію об'єкта торгівлі, закладу (підприємству) ресторанного господарства та сфери послуг
2.1. Для отримання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг (далі - Дозвіл) суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає в місцевий дозвільний орган або до адміністратора заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
- копії документів, що підтверджують право власності (користування) приміщенням (місцем торгівлі, надання послуг), в якому здійснюється господарська діяльність з торгівлі чи надання послуг;
- копії документів дозвільного характеру органів санітарного та пожежного нагляду, які дають суб'єкта господарювання право на провадження певного виду господарської діяльності в сфері торгівлі та надання послуг;
- копія акту ДАБК у випадку введення об'єкта в експлуатацію при виконанні будівельних робіт з нового будівництва, розширення реконструкції,
технічного переобладнання та капітального ремонту, зміни функціонального призначення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
- документ чи фотофіксація, що підтверджує прийняття заходів з благоустрою прилеглої до місця торгівлі (надання послуг) території.


2.2. Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або рекомендованим листом у місцевий дозвільний орган або адміністратору.


2.3. У разі надання документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.


2.4. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в пункті 2.1. Порядку.


2.5. Місцевий дозвільний орган після надходження заяви та документів, що додаються до неї формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи.


2.6. Місцевий дозвільний орган протягом 5-ти робочих днів з дати отримання заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову в видачі Дозволу на підставі обстеження (експертизи) та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору чи заявнику відповідні документи, у рішенні про відмову зазначаються підстави такої відмови.


2.7. Забороняється вимагати від заявника документи, що не передбачені цим Порядком.


3. Строки дії Дозволу
3.1. Строк дії дозволу визначається залежно від строків дії документів, що свідчать про відповідність приміщень санітарним та пожежним нормам, а також строку дії договору користування приміщенням. На приміщення, яке є власністю суб'єкта господарювання у випадку відсутності обмежень строків дії документів, що свідчать про відповідність приміщення санітарним та пожежним нормам, дозвіл видається без обмеження строку дії.


3.2. У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень (місць торгівлі та надання послуг) за умови збереження виду діяльності та стану цих приміщень (місць торгівлі та надання послуг) від орендаря або іншого користувача не вимагається одержання дозволу на експлуатацію об'єкта торгівлі, закладу (підприємства) ресторанного господарства та сфери послуг.

4. Підстави для відмови у видачі Дозволу, анулювання та скасування Дозволу


4.1. У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, місцевий дозвільний орган приймає рішення про відмову у видачі Дозволу в 5-ти денний термін.


4.2. У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї недостовірної інформації, що була підставою для видачі Дозволу, місцевий дозвільний орган складає акт про анулювання Дозволу та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб'єкта господарювання та органи внутрішніх справ.


4.3. У разі порушення суб'єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності (надання послуг), встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства, Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, порушення законодавства в сфері захисту прав споживачів, порушення надання недостовірних даних суб'єктом господарювання, Дозвіл може бути скасовано виконавчим комітетом Одеської міської ради.


5. Відповідальність
5.1.
Відповідальність за надання недостовірної інформації при отриманні дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі та сфери послуг покладається на суб'єктів господарювання відповідно до чинного законодавства.


5.2. Відповідальність за порушення строків прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі) дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг та
безпідставну відмову в видачі дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладу (підприємству) ресторанного господарства та сфери послуг покладається на посадових осіб місцевих дозвільних органів відповідно до чинного законодавства.


6. Контроль
6.1.
Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на експлуатацію об'єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг здійснює управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.


6.2. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на експлуатацію пересувної торговельної мережі здійснюють районні адміністрації Одеської міської ради.Керуюча справами                                         Т. Єршова


Додаток 2
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 26.12.2006 № 868


ДОЗВІЛ
на експлуатацію об'єкта торгівлі, закладу (підприємства) ресторанного господарства

та сфери послуг


Ідентифікаційний номер __________________
Реєстраційний номер _____________________


Дійсний з „ __" 200___ р. по „ __" 200___ р.


1. Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
2. Місцезнаходження суб'єкта господарювання _________________________
З. Вид об'єкта торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг __________
4. Товари, спеціалізація та асортимент ____________________________________________
5. Місцезнаходження об'єкта торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг

__________________________________________________________________________________________
6. Дозвіл дає право на експлуатацію об'єкта торгівлі, закладу (підприємства) ресторанного господарства та сфери послуг.
7. Копія Дозволу повинна бути розміщена на видному місці об'єкта торгівлі, закладу (підприємства) ресторанного господарства та сфери послуг.
8. Суб'єкт господарювання зобов'язаний підтримувати чистоту на прилеглій до об'єкта торгівлі, закладу (підприємства) ресторанного господарства та сфери послуг території по визначеної в проекті території благоустрою, чи в радіусі 5 (п'яти) метрів, якщо територія благоустрою не визначена.
9. Суб'єкт господарювання зобов'язаний укласти договір з відповідною міською службою на вивіз побутових відходів, мати урну для сміття та утримувати її в належному стані. Не складувати тару біля об'єкта.
10. У випадку порушення суб'єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності, встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних" та інших вимог законодавства. Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, законодавства в сфері захисту прав споживачів виконавчий комітет Одеської міської ради має право прийняти рішення про скасування даного Дозволу.

 


Підпис                                                            Печатка

 


Керуюча справами                                              Т.М. ЄршоваPage is created: 29.12.2006 16:01
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More