09:42:12   |   27 september 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №743 от 14.12.2006

№743 от 14.12.2006

Об утверждении условий конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования

Рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№743 від 14.12.2006

Про затвердження умов конкурсу
на перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування


Відповідно до ст. ст. 30, 40, 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. №139 *, ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.09.2006 р. №554 «Про проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування», з метою проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити умови конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Убірію В.Ш.

Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова

 
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№743 від 14.12.2006


Умови
конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування


1. Організатор перевезень – виконавчий комітет Одеської міської ради
Склад конкурсного комітету затверджено рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.09.2006р. № 554.

2. Оголошення конкурсу
Підставами для проведення конкурсів можуть бути відкриття нових автобусних маршрутів загального користування, закінчення терміну дії договорів між організатором (замовником) перевезень і автомобільним перевізником, дострокове розірвання договору між організатором (замовником) перевезень і автомобільним перевізником, тощо.
Конкурсний комітет, не пізніше ніж за 15 днів до початку конкурсу, публікує в засобах масової інформації оголошення про конкурс яке повинно містити таку інформацію:
- найменування організатора перевезень;
- найменування організації, що забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету;
- найменування об’єкта конкурсу. Об’єктом конкурсу може бути маршрут (кілька маршрутів), оборотний рейс (кілька оборотних рейсів);
- по кожному маршруту, що входить до складу об’єкта конкурсу вказується номер та назва, шлях прямування, час початку та закінчення роботи, кількість виїздів та кількість оборотних рейсів на добу, режим роботи, режим руху, клас автобусу, його пасажиромісткість, інші технічні та екологічні показники; запропонована організатором перевезень вартість проїзду;
- розмір плати за участь у конкурсі;
- строк подання та адресу, за якою подаються документи на конкурс, місце і дату одержання бланків документів, місце, дату і час проведення конкурсу та телефони для довідок з питань проведення конкурсу.


3. Умови участі у конкурсі:
3.1. До участі у конкурсі допускаються автомобільні перевізники, які мають відповідну ліцензію, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу та відповідають наступним вимогам:
- виконують вимоги Закону України “Про автомобільний транспорт” та інших законодавчих і нормативно-правових актів у сфері перевезення пасажирів;
- утримують транспортні засоби в належному технічному й санітарному стані та забезпечують їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, забезпечених засобами охорони;
- забезпечують контроль технічного й санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;
- забезпечують проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;
- забезпечують умови праці та відпочинку водіїв, згідно з вимогами законодавства;
- забезпечують проведення стажування та інструктаж водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;
- організовують підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п’ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки – у термін один раз на три роки в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту (для автомобільних перевізників з кількістю транспортних засобів десять і більше);
- забезпечують, протягом 2007 року, на кожному з маршрутів роботу хоча б одного, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, транспортного засобу;
- надали заяву встановленого зразка і документи, необхідні для участі у конкурсі;
- внесли встановлену плату за участь у конкурсі.
3.2. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:
- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарювання;
- подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
- не відповідають вимогам п.п.3.1. цього Положення;
- не мають власної виробничої бази для здійснення контролю за технічним станом, проведення технічного обслуговування та ремонту автобусів та не уклали відповідний договір з підприємством, спеціалізованим на здійсненні контролю за технічним станом, проведенні технічного обслуговування та ремонту автобусів.
3.3. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, що виконали умови п.п. 3.1. і не підпадають під дію п.п.3.2. цих Умов.
3.4. До початку конкурсу претендент має змогу ознайомитися з матеріалами до паспорту маршруту, які містять:
- запропоновану схему маршруту встановленого зразка;
- основні техніко-експлуатаційні та дорожні характеристики маршруту відповідно до запропонованої схеми;
- запропонований розклад руху на маршруті.

Остаточне виготовлення та подання на затвердження паспорту маршруту з урахуванням можливих змін, що внесені під час проведення конкурсу та показників, що безпосередньо характеризують автомобільного перевізника, з яким, по результатам конкурсу буде укладений договір, покладається на цього перевізника.


4. Подання документів на конкурс
4.1. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає конкурсному комітету заяву претендента встановленого зразка із зазначенням об’єкта конкурсу, на якому має намір працювати претендент. На кожний об’єкт конкурсу подається окрема заява.
Заява містить у собі конкурсні пропозиції претендента стосовно:
- кількості виїздів, кількості оборотних рейсів, режиму роботи, режиму руху;
- транспортних засобів, призначених для роботи на маршруті (маршрутах), що є об’єктом конкурсу, у т.ч. кількості та марок автобусів, їх місткості, терміну експлуатації з року випуску, ознаку власності, тощо;
- вартості проїзду та її здешевлення для окремих категорій громадян;
- оновлення рухомого складу, підвищення його комфортності;
- забезпечення комфортного перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- інших додаткових умов перевезень та обслуговування пасажирів;
- організації стоянки та охорони автобусів;
- організації контролю технічного стану, ремонту та технічного обслуговування автобусів;
- організації медичного обстеження водіїв,
а також стаж роботи претендента на перевезеннях пасажирів, інші відомості, про які претендент вважає за необхідне проінформувати конкурсний комітет, відповідні реквізити претендента.
4.2. До заяви на участь у конкурсі додаються наступні документи:
- нотаріально завірена копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії ліцензійних карток на автобуси, які будуть використовуватися на маршруті (маршрутах), що є об’єктом конкурсу;
- копія свідоцтва платника податку;
- довідка про стан заборгованості перед бюджетом, пенсійним та іншими фондами, а також по заробітній платі (для юридичних осіб);
- завірені копії договорів на послуги із стоянки автобусів під охороною, контролю технічного стану, технічного обслуговування та ремонту автобусів і медичного обстеження водіїв (у разі, якщо ці послуги надають сторонні організації);
- документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
4.3. Претендент, у письмовій формі, може відкликати свою заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу з поверненням плати.
4.4. Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його назва, адреса, номер і найменування об’єкта конкурсу з поміткою “Заява на участь у конкурсі”.
4.5. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, не розглядаються.
4.6. За роз’ясненнями щодо оформлення документів на конкурс або умов конкурсу претендент має право звернутися до організатора перевезень чи конкурсного комітету, які зобов’язані дати їх у письмовій формі, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання документів.
Умови конкурсу можуть бути роз’яснені також шляхом проведення конференції, яку організовує організатор перевезень.
4.7. Будь-яка інформація стосовно умов конкурсу, яка надсилається організатором перевезень чи конкурсним комітетом будь-якому з претендентів, повинна бути одночасно доведена до всіх інших претендентів.
4.8. У разі відсутності у перевізників автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник пропонує використовувати, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів (у тому числі пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями) на визначений період до п’яти років.
4.9. Конверти з документами на конкурс роздруковуються конкурсним комітетом у міру їх надходження.
4.10 . Подані на конкурс документи реєструються конкурсним комітетом у журналі обліку.
Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються й повертаються претенденту із зазначенням причин.


5. Визначення переможця конкурсу
5.1. Визначаючи переможця конкурсу, конкурсний комітет враховує:
- відповідність автобусів, що їх пропонує використовувати претендент, встановленим вимогам та їх технічний стан;
- наявність у претендента резерву автобусів для заміни рухомого складу на об’єкті конкурсу в разі виходу їх з ладу;
- наявність у претендента автобусів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- наявність у претендента власної виробничої бази відповідної потужності або реальної можливості для підтримання належного технічного та санітарного стану автобусів;
- наявність у претендента умов для здійснення контролю за станом здоров’я водіїв перед виїздом на маршрут;
- рівень кваліфікації персоналу претендента;
- інвестиційні проекти-зобов’язання претендента щодо оновлення парку автобусів, у тому числі придбання автобусів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- стаж роботи претендента на перевезеннях пасажирів;
- наявність обґрунтованих скарг на роботу претендента та виконання ним договірних зобов’язань по раніше укладеним договорам;
- інформацію стосовно стану аварійності та виконання претендентом ліцензійних умов;
- конкурсні пропозиції претендента стосовно соціальних умов перевезень (рівень вартості проїзду, перелік пільгових категорій пасажирів, тощо);
- відповідні конкурсні пропозиції інших претендентів.
5.2. При визначенні переможця конкурсу, у разі рівних пропозицій претендентів, перевага надається перевізникам, які надали до конкурсного комітету сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.
5.3. По кожному визначеному об’єкту проводиться окремий конкурс.
5.4. Проведення конкурсу передбачає відкрите та закрите засідання конкурсного комітету. На відкрите засідання конкурсного комітету запрошуються усі претенденти. У закритому засіданні приймають участь тільки члени конкурсного комітету та запрошені ним особи.
5.5. На відкритому засіданні конкурсного комітету оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право обґрунтування запропонованих ними та внесення нових конкурсних пропозицій, у тому числі й таких, які відрізняються від викладених ними в поданих на конкурс документах. Нові конкурсні пропозиції повинні бути зафіксовані у протоколі засідання.
У разі відсутності на конкурсі представника претендента, конкурсний комітет розглядає пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.
5.6. У разі відсутності претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.
5.7. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.
5.8. Переможцем конкурсу визнається претендент, який відповідає кваліфікаційним вимогам до пасажирських перевізників, може забезпечити належну безпеку та якість перевезень пасажирів, виконання інших умов, встановлених організатором перевезень і, за оцінкою конкурсного комітету, посів перше місце.
5.9. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.
Рішенням конкурсного комітету визначаються переможець конкурсу і претендент, який посів друге місце.
5.10. Якщо конкурс не відбувся через відсутність бажаючих узяти в ньому участь, організатор перевезень може призначити один раз тимчасового перевізника (за згодою) на термін не більше ніж три місяці і провести новий конкурс. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.
5.11. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу та претендента, що зайняв друге місце, оформляється протоколом, який підписується його головою та секретарем, і надсилається у триденний строк організатору перевезень, переможцю конкурсу, претенденту, що зайняв друге місце, та іншим учасникам конкурсу (на запит).
5.12. Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено, претендентам повертається плата за участь у конкурсі, а витрати на підготовку конкурсу відносяться на рахунок організатора перевезень. В інших випадках претендентам плата за участь не повертається і використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

6. Укладання договорів за результатами конкурсу
6.1. У двотижневий термін, після проведення конкурсу, організатор перевезень зобов’язаний укласти з переможцем конкурсу договір про організацію перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу. На кожний об’єкт конкурсу укладається окремий договір.
6.2. Якщо переможець конкурсу у зазначений термін відмовився від підписання відповідного договору, договір може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце.
Термін дії договору – 3 роки. У разі проведення конкурсу між перевізниками, що у відповідності з п.п. 4.7. не мають автобусів, що відповідають умовам конкурсу, договір укладається на один рік.
6.3. У договорі про організацію перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу встановлюються маршрут (маршрути) загального користування, який буде обслуговувати автомобільний перевізник, умови організації перевезень, показники якості транспортного обслуговування населення, умови дотримання вимог безпеки перевезень та безпеки дорожнього руху, зобов’язання організатора перевезень щодо облаштування маршруту, підтримки проїзної частини автомобільної дороги та під’їзних шляхів у належному стані, а також, на маршрутах звичайного режиму руху, замовлення стосовно організації пільгових перевезень, у якому визначається, зокрема, порядок компенсації витрат (збитків) від цих перевезень.
Порушення перевізником умов договору є підставою для його розторгнення.
Договір може також бути розторгнутий за ініціативою організатора перевезень з попередженням перевізника не менш ніж за 2 місяці до дати розторгнення у випадках змін, пов’язаних з генеральним планом м. Одеси, схемами організації руху, реконструкцією магістралей тощо.


7. Розгляд спорів
7.1. Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв’язуються в установленому законодавством порядку.

Керуюча справами       Т. Єршова

 

 

* Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1081 ( 1081-2008-п ) від 03.12.2008 р.

 

 Page is created: 21.12.2006 16:25
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More