20:06:19   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / ПОЛОЖЕНИЕ об управлении капитального строительства Одесского городского совета

ПОЛОЖЕНИЕ об управлении капитального строительства Одесского городского совета

Додаток 30
до рішення Одеської міської ради
№ 20-V від 27.06.2006

ПОЛОЖЕННЯ
про управління капітального будівництва Одеської міської ради

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління капітального будівництва Одеської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Управління капітального будівництва Одеської міської ради є правонаступником управління капітального будівництва Одеської міської ради.
1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими та підзаконними актами України, актами місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4. До компетенції Управління входять повноваження виконавчих органів ради у сфері капітального будівництва, житлової політики, залучення інвестицій у розвиток житлового будівництва з джерел фінансування, не заборонених законодавством, а також контроль за обліком та розподілом житла із державного та житлово-кооперативного фондів на території міста.
1.5. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, що надходять за бюджетними призначеннями для будівництва, реконструкції та ремонту муніципального житлового фонду.
1.6. На Управління може бути покладено міським головою і виконавчим комітетом виконання частини повноважень, делегованих їм органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
1.7. Управління є підзвітним і підконтрольним Одеській міський раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.
1.8. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених законодавством.
1.9. Місцезнаходження Управління (юридична адреса): 65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦIЇ УПРАВЛIННЯ
2.1. Основним завданням Управління є виконання завдань з будівництва будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, спрямованих на цю мету.
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Здійснює функції єдиного замовника з капітального будівництва об'єктів житла, охорони здоров'я, освіти, зв'язку, транспорту, торгівлі та інших.
2.2.2. Здійснює функції єдиного замовника з капітального ремонту об'єктів культури, охорони здоров'я, соціальної сфери за рахунок коштів бюджету міста.
2.2.3. Здійснює функції єдиного замовника з реконструкції та реставрації ветхих і аварійних об'єктів житлово-комунального господарства:
- встановлення взаємовідносин з інвесторами на договірних умовах, з визначенням у кожному окремому випадку кількості житла або грошових коштів для відселення, що передаються управлінню капітального будівництва, та частки на розвиток інфраструктури міста;
- затвердження договорів у встановленому порядку;
- використання отриманого відповідно до вищезгаданих договорів житла, в основному, для відселення мешканців із ветхого і аварійного житлового фонду.
2.2.4. Розробляє поточні і перспективні програми та складає перелік до проектів об'єктів з капітального будівництва, реконструкції та ремонту, титульних списків, проектно-розвідувальних робіт та подання їх на затвердження у встановленому порядку;
2.2.5. Забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт з будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів.
2.2.6. Розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладання з проектними і розвідувальними організаціями договорів на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом, реконструкцією та ремонтом.
2.2.7. Передає у встановлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдання на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектно-розвідувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації.
2.2.8. Приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, погодження і затвердження її у встановленому порядку та передачу будівельним організаціям.
2.2.9. Розміщує замовлення на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, укладає з будівельними організаціями відповідні договори (контракти), визначає і погоджує разом з підрядними організаціями відповідно до діючих документів ціни на будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів.
2.2.10. Визначає першочергове спрямування коштів на фінансування будівництва будинків, що реалізуються фізичним та юридичним особам.
2.2.11. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних інженерно-технічних працівників, які безпосередньо здійснюють технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією та ремонтом об'єктів та одержання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт.
2.2.12. Забезпечує геодезичну основу для будівництва.
2.2.13. Забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, постачання яких, відповідно за договорами, покладено на замовника.
2.2.14. Здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали постачання, проведення передмонтажної ревізії устаткування, що знаходиться на складах Управління понад нормативний термін зберігання.
2.2.15. Передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника.
2.2.16. Забезпечує підрядні організації, в погоджені з ними терміни, документами про дозвіл на виконання робіт відповідних державних органів:
- виконання будівельно-монтажних робіт;
- відведення земельної ділянки під будівництво;
- проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередач та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються або в смузі відчуження залізниць, а також, які знаходяться в стані демонтажу або ремонту;
- проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших), розміщених на території будівельного майданчика;
- користування при проведенні будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел, відповідно до проекту організації робіт;
- вирубка лісу і пересадка дерев, в установленому законом порядку;
- перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо - та нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають проведенню технічно-будівельних робіт на відведеній земельній ділянці, в терміни, передбачені умовами договорів на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.
2.2.17. Забезпечує переселення громадян, які мешкають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції, відшкодовує громадянам, у разі знесення, вартість жилих будинків, господарських будівель, що перебувають у власності громадян, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів.
2.2.18. Забезпечує придбання квартир на ринку вторинного житла для відселення громадян з будівельних майданчиків.
2.2.19. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, та реконструкцією об'єктів, контроль за відповідністю обсягу та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам, стандартам та іншими нормативним актам, що діють на території України.
2.2.20. Здійснює технічний нагляд і контроль за капітальним ремонтом об'єктів культури, охорони здоров'я, соціальної сфери, за рахунок коштів бюджету міста та відповідністю обсягу і якості виконаних робіт згідно з проектами, технічними умовами, стандартами та іншими нормативними актами, що діють на території України.
2.2.21. Здійснює перевірку фактичної вартості матеріалів, виробів, конструкцій, машино-часів та механізмів і інших витрат підрядних і субпідрядних організацій в процесі будівництва, реконструкції та ремонту.
2.2.22. Погоджує з відповідними організаціями встановлення вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечення випробувань вказаних технічних засобів.
2.2.23. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовчих робіт, пов'язаних зі здачею об'єктів в експлуатацію.
2.2.24. Бере участь у створенні і роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів та представлення їх державній приймальній комісії.
2.2.25. Забезпечує та представляє державній приймальній комісії завершених будівництвом, реконструйованих, відремонтованих та підготовлених до експлуатації об'єктів, забезпечення комісії необхідними для роботи документами та бере участь в її роботі.
2.2.26. Передає завершені будівництвом та введені в експлуатацію об'єкти капітального будівництва на баланс організаціям, які в подальшому будуть здійснювати їх експлуатацію.
2.2.27. Здійснює приймання-передачу від підрядних організацій за актом законсервованих або припинених будівництвом чи реконструкцією об'єктів, вживає заходи для їх збереження, та внесення інвесторам пропозицій щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.
2.2.28. Надає у визначені терміни у встановленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами.
2.2.29. Здійснює перевірку та затвердження документів, наданих до сплати підрядними організаціями, постачальниками, проектно-розвідувальними та іншими організаціями, пов'язаними з виконанням робіт, поставкою продукції та наданням послуг.
2.2.30. Надає на договірних засадах послугу замовника підприємствам і організаціям, незалежно від форм власності, та окремим громадянам.
2.2.31. Залучає інвестиції юридичних та фізичних осіб для будівництва, реконструкції та ремонту житла і об'єктів соціальної сфери на договірній основі.
2.2.32. Забезпечує підготовку та видачу фізичним та юридичним особам необхідних документів для оформлення права власності на житло, придбане на підставі інвестиційних угод (договорів, контрактів), а також із залученням кредитів.
2.2.33. Здійснює організаційні, рекламні та інші заходи, спрямовані на залучення інвестицій юридичних і фізичних осіб у будівництво, реконструкцію, ремонт та купівлю-продаж житла.
2.2.34. Здійснює контроль за правильністю проведення квартирного обліку в районних адміністраціях міста, а також на підприємствах, закладах і організаціях.
2.2.35. Надає пропозиції з розподілу жилої площі, введеної в експлуатацію на території міста за державними капітальними внесками, нецентралізованими джерелами фінансування, у будинках житлово-будівельних кооперативів, а також що надійшла за відрахуваннями у відомчих будинках.
2.2.36. Узгоджує розподіл жилої площі районним адміністраціям, підприємствам, закладам і організаціям відповідно до чинного законодавства, рішень міської ради, розпоряджень міського голови.
2.2.37. Здійснює спільно з управлінням житлово-комунального господарства контроль за використанням жилої площі для відселення громадян з аварійних будинків (квартир); квартир, що затоплюються, та належать міській раді, підприємствам, закладам, організаціям чи громадянам.
2.2.38. Замовляє бланки ордерів на жилі приміщення, видає їх у разі необхідності районним адміністраціям міста, а також контролює збереження і використання цих бланків.
2.2.39. Формує ЖБК, допомагає в організації ЖБК і реалізації їх квартир.
2.2.40. Узгоджує з житлово-будівельними кооперативами продаж квартир в їх будинках.
2.2.41. Перевіряє та готує документи для оформлення дозволу на відчуження, обмін квартир у будинках, що підлягають знесенню, ветхих.
2.2.42. Надає допомогу підприємствам, організаціям, закладам, що планують будівництво з відселенням громадян із будинків, що підпадають в зону забудови.
2.2.43. Організовує та практично здійснює продаж квартир, надає посередницькі та інші послуги з купівлі-продажу квартир, а також виконує на договірній основі роботи з внутрішнього оздоблення квартир.
2.2.44. Бере участь у формуванні ринку житла, організації аукціонів і конкурсів з продажу житла в багатоквартирних будинках, індивідуальних спорудах, незавершеному будівництві.
2.2.45. Розглядає разом з управлінням архітектури і містобудування генпланів, проектів детального планування, проектів забудови міста, а також проектів окремих будинків і споруд.
2.2.46. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста, проектів бюджету міста та подає їх на розгляд виконкому.
2.2.47. Сприяє органам Управління, відділам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста;
2.2.48. Бере участь у розробці інвестиційних програм та проектів у сфері капітального будівництва, реконструкції, ремонту, архітектури та землекористування.
2.2.49. Бере участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень виконкому та міської ради, з питань, що відносяться до компетенції Управління.
2.2.50. Розглядає та здійснює підготовку висновків з техніко-економічних обґрунтувань, інвестиційних проектів та програм у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та використання міських земель.
2.2.51. Готує розрахунки плати за право забудови та визначення пайової участі у розвитку інженерної інфраструктури міста.
2.2.52. Оформлює, реєструє, видає та зберігає договори на право забудови.
2.2.53. Здійснює контроль за умовами виконання договорів на право забудови.
2.2.54. Сприяє впровадженню у капітальне будівництво, реконструкцію, ремонт та благоустрій міста прогресивних технічних рішень.
2.2.55. Бере участь в організації та проведенні тендерів на здійснення капітального будівництва, реконструкції та ремонту муніципального житла і об'єктів громадського призначення.
2.2.56. Готує інформацію для засобів масової інформації про діяльність управління капітального будівництва у сфері реалізації житлової політики та містобудівного розвитку м. Одеси.
2.2.57. Розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління, та вживає заходи для їх усунення недоліків.

3. ПРАВА УПРАВЛIННЯ
3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.1.2. Одержувати, у встановленому порядку, від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій;
3.1.3. Проводити наради з питань, що належать до його компетенції.
3.1.4. Залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб, що залишаються в їхньому розпорядженні, для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії.
3.1.5. Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису, та коштами, що надходять від виконання функцій на договірних засадах із інших джерел, не заборонених законодавством.
3.1.6. Готувати матеріали та безпосередньо брати участь в роботі оцінювальної комісії з визначення вартості квадратного метру житла, призначеного для продажу.
3.1.7. Списувати у встановленому порядку зі свого балансу витрати на проектно-розвідувальні роботи з нездійсненого будівництва, дебіторської заборгованості із простроченим терміном, інші борги; застаріле та непридатне для подальшого використання устаткування, транспортні засоби, інвентар та інструмент.
3.1.8. Передавати за актами прийому-передачі збудовані будинки і споруди підприємствам і організаціям, за участю яких здійснювалося будівництво;
3.1.9. Користуватися банківськими кредитами на договірній основі.
3.1.10. Відкривати позабюджетні рахунки згідно з чинним законодавством.
3.1.11. Наймати і здавати в оренду транспортні засоби, механізми, будови і споруди.

4. КЕРIВНИЦТВО I АППАРАТ УПРАВЛIННЯ
4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
Начальник Управління має заступників, які за його поданням
призначаються на посаду і звільняються з посади міським
головою.
4.2. Начальник Управління:
4.2.2. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників його структурних підрозділів.
4.2.3. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів, спеціалістів Управління та про встановлення і зміну рангів працівникам - посадовим особам місцевого самоврядування.
4.2.4. Надає міському голові для затвердження проект штатного розкладу апарату Управління, який утримується за рахунок бюджетних коштів, з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.5. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.6. В межах своєї компетенції видає накази, організує і контролює їх виконання.
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів управління, має право першого підпису на всіх грошових і банківських документах Управління.
4.2.8. Діє без доручення від імені Управління в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє його перед державними органами, підприємствами, установами та організаціями, іншими органами місцевого самоврядування.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10. Укладає договори з юридичними та фізичними особами на інвестування, пайову участь у будівництві житла, купівлі-продажу та договори на відчуження майна.
4.2.11. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посади звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності, координацію діяльності яких здійснює Управління.
4.2.12. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.2.13. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління, функціональні обов'язки та посадові інструкції, а також штатний розклад госпрозрахункових підрозділів Управління з розрахунком видатків на їх утримання.
4.2.14. Формує структурні підрозділи Управління згідно із затвердженими штатними розкладами та виробничою необхідністю.
4.2.15. Має право своїм наказом створювати структурні підрозділи без права юридичної особи, які фінансуються з інших джерел, не заборонених законодавством.
4.2.16. Визначає підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступнику.

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More