06:03:50   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / Одесское городское управление земельных ресурсов

Одесское городское управление земельных ресурсов

Положение об Одесском городском управлении земельных ресурсов

Додаток №2

Положення затверджено рішенням

Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради

  

1. Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради (далі - Управління) створене Одеською міською радою і є її виконавчим органом. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Одеської міської ради та Одеському міському голові.
 

2. Діяльність Управління координує Одеська міська рада, її виконавчий комітет у межах власних та делегованих повноважень у сфері регулювання земельних відносин.

 
3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про оренду землі «Про плату за землю», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про охорону земель», «Про планування і забудову територій», «Про основи містобудування» та іншими законами і нормативно-правовими актами, розпорядженнями Одеського міського голови, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, положенням про Управління.
 

4. Основними завданнями Управління є:
- забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України та законодавства;
- забезпечення реалізації повноважень виконавчого комітету Одеської міської ради у сфері регулювання земельних відносин відповідно до Закону України , Про місцеве самоврядування в Україні";
- здійснення заходів з розвитку ринку земель міста;
- організація і ведення земельно-кадастрової документації;
- створення земельного кадастру міста Одеси;
- розроблення та супроводжування земельно-інформаційної системи міста Одеси;
- участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;
- здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;
- забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи землевпорядної документації.
 

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань і за дорученням міської ради, її виконавчого комітету здійснює такі функції:
 

5.1 Виконання повноважень із вилучення (викупу) земельних ділянок, надання під забудову та для інших потреб земельних ділянок у користування, передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам:
- разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради надання інформації юридичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою;
- на підставі необхідних документів, матеріалів та розрахунків, що обґрунтовують необхідність відведення земельної ділянки або оформлення прав на неї, підготовка пропозицій (доповідні записки) за результатами розгляду заяв громадян та клопотань юридичних осіб про можливість вилучення, передачі у власність або надання в користування земельних ділянок;
- участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з питань вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів у м. Одесі;
- надання матеріалів на розгляд постійної комісії міської ради із землеустрою, та земельних правовідносин про передачу у власність або надання в користування земельних ділянок;
- підготовка запитів до відповідних служб міста про можливість передачі у власність або надання в користування земельних ділянок
громадянам та юридичним особам;
- координація, організація і здійснення землеустрою на території міста;
- видання доручень розробникам землевпорядної документації, які мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до законодавства;
- підготовка висновків про вилучення (викуп) та надання в установленому законодавством порядку земельних ділянок, що здійснюються органами місцевого самоврядування;
- перевірка документації із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;
- підготовка пропозицій (доповідні записки) на розгляд виконавчим комітетом про можливість підготовки проектів рішень;
- підготовка проектів рішень про надання дозволу фізичним та юридичним особам на розроблення документації із землеустрою;
- підготовка проектів рішень міської ради або її виконавчого комітету та подання на затвердження документації із землеустрою;
- підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету про скасування, відміну, внесення змін та доповнень до раніше прийнятих
- виступ замовником розроблення документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб'єкта права власності або права користування землею а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб;
- здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;
- інформування населення про вилучення (викуп), надання земельних ділянок;
- розгляд інших питань в галузі земельних відносин відповідно до законодавства.
 

5.2 Перевірка, оформлення, реєстрація, підготовка документів, що посвідчують право оренди земельних ділянок тощо:
- підготовка проектів договорів оренди землі на розгляд міської ради та її виконавчого комітету;
- підготовка угоди про розірвання договорів оренди землі;
- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою;
- розрахунок ставок орендної плати за землю та її розміру;
- підготовка та підпис протоколів узгодження договірної орендної плати за землю;
- підготовка актів приймання-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;
- підготовка договорів на дольову участь у землекористуванні та додаткові угоди до них;
- реєстрація договорів оренди землі укладених міською радою;
- реєстрація договорів на дольову участь у землекористуванні та договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
- підготовка податковим органам щомісячної звітності про укладені договори оренди землі та договори на дольову участь у землекористуванні;
- перевірка заповнення державних актів на право власності на земельні ділянки, державних актів на право постійного користування на земельні ділянки, що надаються для підпису міському голові на відповідність рішенням міської ради та документації із землеустрою;
- підготовка проектів рішень міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок;
 

5.3 Контроль за виконанням умов договорів оренди землі:
- організація та здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди землі та виконанням орендарями обов'язків відповідно до укладених договорів;
- здійснення контролю за надходженням коштів від орендної плати за землю;
- здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладення договорів оренди землі;
- підготовка відповідних актів про порушення орендарями умов договорів оренди землі та приписів про їх усунення;
- здійснення контролю за наявністю договорів оренди землі під будівлями та спорудами, на яких оформлене свідоцтво на право власності.
 

5.4 Продаж земельних ділянок комунальної власності:
- на підставі необхідних документів, матеріалів, розрахунків, що додаються до заяв громадян та клопотань юридичних осіб, підготовка пропозицій про можливість продажу земельних ділянок або про відмову в продажі із зазначенням причин відмови;
- підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок юридичним особам;
- підготовка та оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
- щомісячний звіт перед Одеським обласним головним управлінням земельних ресурсів про продаж земельних ділянок;
- контроль за надходженням коштів від продажу земельних ділянок.
 

5.5 Продаж земельних ділянок (права оренди) на конкурентних засадах:
- організація проведення земельних торгів;
- разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради формування переліку земельних ділянок, що підлягають продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах;
- підготовка проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету про затвердження переліку земельних ділянок, що підлягають продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах;
- створення конкурсної комісії з визначення юридичної особи у якості оператора, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів;
- укладання з оператором договору на проведення земельних торгів;
- підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок (права оренди) на земельному аукціоні (конкурсі).
 

5.6 Підготовка проектів рішень міської ради про встановлення ставки земельного податку.
 

5.7 Організація і ведення земельно-кадастрової документації, розроблення та супроводжування міської земельно-інформаційної системи та створення земельного кадастру міста Одеси:
- збір та обробка даних про землі міста на підставі рішень міської ради, документів що посвідчують права на земельні ділянки, матеріалів інвентаризації земель, документації із землеустрою тощо;
- організація і ведення земельно-кадастрової документації;
- забезпечення ведення земельного кадастру міста Одеси;
- застосування сучасного програмно-технічного комплексу для ведення земельного кадастру міста Одеси;
- розробка та супровід міської земельно-інформаційної системи;
- підготовка запитів до місцевого органу державної реєстрації прав для отримання інформації стосовно відомостей про зміст документів, що підтверджують (посвідчують) правочини щодо нерухомого майна, узагальнені відомості про речові права окремої особи на нерухоме майно, а також надання витягів з Державного реєстру прав, що містять відомості про встановлення, зміну чи припинення речових прав на нерухоме майно;
- створення програмної платформи для ведення тематичного розгалуженого банку даних, що накопичуються в результаті роботи всіх відділів управління;
- передача земельно-кадастрових даних всім залученим структурним підрозділам, управлінням, комунальним підприємствам міської ради, її виконавчого комітету для використання та введення відомчої інформації до муніципальної геоінформаційної системи.
 

5.8 Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та контролю за додержанням земельного законодавства:
- організація і здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства у місті;
- у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;
- розгляд матеріалів державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель про припинення права користування земельними ділянками, що використовуються з порушенням земельного законодавства, підготовка висновків і передача їх до міської ради для прийняття рішення про припинення права користування;
- внесення у встановленому порядку до міської ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками;
- взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
- звернення до юридичних та фізичних осіб з клопотанням про припинення будь-яких видів будівництва, експлуатації об'єктів, що ведуться з порушенням вимог законодавства та підготовка повідомлення до контролюючих органів для відповідного реагування;
- збирання, зведення та аналіз інформації про використання та охорону земель міста;
- розробка узгоджених з державними органами земельних ресурсів заходів про усунення виявлених недоліків і порушень у сфері використання земель;
- виконання інших функції із здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та додержанням земельного законодавства.

 
5.9 Діяльність з адміністративно-територіального устрою:
- підготовка матеріалів та внесення на розгляд міської ради документів про встановлення та зміну меж районів у місті;
- внесення пропозицій про встановлення та зміну меж міста відповідно до чинного законодавства.
 

5.10 Забезпечення реалізації державної політики в сфері державної експертизи землевпорядної документації:
- внесення документів міській раді про вдосконалення експертної діяльності, форми і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи землевпорядної документації;
- координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи землевпорядної документації;
- ініціювання проведення державної експертизи землевпорядної документації.
 

5.11 Перевірка, підготовка та надання на розгляд погоджувальної комісії міської ради матеріали про вирішення земельних спорів.

 
5.12 Прийом, реєстрація, систематизація, зберігання та використання архівних матеріалів.

  
5.13 Забезпечення дотримання законодавства про державні таємницю та інформацію.

 
5.14 Розгляд скарг, звернень і заяв громадян, організація та підготовка відповіді на них, прийом громадян.

 

5.15 Представництво в усіх підприємствах, організаціях, установах, захист своїх прав та інтересів в усіх судових інстанціях.
 

5.16 Організація претензійно-позовної роботи.

  
5.17 Участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.

 

5.18 Виступ в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, здійснення землеустрою, ведення муніципальної геоінформаційної системи тощо.

  
5.19 Використання в установленому порядку бюджетних коштів для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель міста, здійснення землеустрою, а також організація у цій сфері наукових досліджень та науково-технічного співробітництва з науковими установами та організаціями.

 

5.20 Здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на Управління завдань.

 
6. Управління має право:
 

6.1 Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


6.2 Надавати в установленому порядку послуги на платній основі.

 

6.3 Залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

  
6.4 Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 

6.5 Створювати технічну раду з метою розгляду, прийняття рішень і внесення документів міській раді, її виконавчому комітету, територіальним органам земельних ресурсів, органам містобудування та архітектури, тощо з питань, що належать до функцій Управління.

  
7. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

 

8. Управління видає в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

  
9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Одеським міським головою.
Начальник Управління може мати заступників, яких, за його поданням, призначає і звільняє з посади Одеський міський голова.

 

10. Начальник Управління:
- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність перед Одеським міським головою за виконання покладених на Управління завдань і виконання своїх функцій;
- вносить Одеському міському голові пропозиції про затвердження штатного розпису Управління в рамках граничної чисельності і фонду оплати праці працівників управління;
- розподіляє обов'язки між заступниками начальника Управління, формує структурні підрозділи Управління (відділи, сектори) відповідно до затвердженого штатного розпису, затверджує положення про них, а також функціональні обов'язки працівників Управління;
- визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління та керівників структурних підрозділів;
- веде особистий прийом громадян;
- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Управління, вживає заходів до його поліпшення;
- контролює діяльність створених міською радою комунальних підприємств, що надають послуги (виконують роботи) за дорученням
Управління, розглядає і затверджує їхні кошториси, штатний розпис, звіти і баланси;
- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Управління;
- у межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян;
- у межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про Управління.
 

11. Управління утримується за рахунок бюджету міста.

 

12. Майно, що використовується Управлінням є об'єктом комунальної власності територіальної громади міста і відображається на балансі Управління.

 

13. Граничну чисельність працівників Управління затверджує міська рада.
 

14. Структуру Управління затверджує його начальник за погодженням з Одеським міським головою.
 

15. Структурні підрозділи управління діють відповідно до положень про них.

Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам, розподіл обов'язків між заступниками начальника Управління встановлюється начальником Управління одноособово.


16. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки. Місцезнаходження Управління: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

 

17. Ліквідація Управління відбувається в порядку, визначеному чинним законодавством, на підставі рішення Одеської міської ради.

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More