/ Main / Departments and offices / Департамент фінансів Одеської міської ради

Департамент фінансів Одеської міської ради

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ 
ФОРМИ ЗАПИТІВ

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА  ПОДАННЯ
ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
 
 
Надання публічної інформації Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
 
З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.
 
Запит на інформацію має містити:
- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
    
 
Для оформлення запиту на інформацію:
 
- письмово: Департамент фінансів Одеської міської ради, вул. Жуковського, 13, м. Одеса, 65026 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
 
- по телефону для громадян та об’єднань громадян без статусу юридичної особи, для юридичних осіб – (048) 722-70-68;
 
- факсом для громадян та об’єднань громадян без статусу юридичної особи, для юридичних осіб – (048) 722-03-69;
 
- в усній формі для громадян та об’єднань громадян без статусу юридичної особи, для юридичних осіб за адресою: м.Одеса, вул.Жуковського,13, каб. 312;
 
- електронною поштою на адресу: findep@dfogs.gov.ua  
 
 


Page is created:

Published on a site:

Full address of the page:
15.10.2011 16:08

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/departments/37161/