02:59:49   |   27 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Orders of the City Mayor / №1227-01р от 06.10.05 г.

№1227-01р от 06.10.05 г.

Об утверждении Порядка проведения общественных слушаний по вопросам обсуждения проектов нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в г. Одессе

Розпорядження міського голови від 06.10.2005р. №1227-01р

Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в м. Одеса

3 метою встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу нормативних актів, що приймаються Одеською міською радою, для забезпечення коректності та об'єктивності аналізів, підготовлених виконавчими органами Одеської міської ради, для оцінки доцільності прийняття того чи іншого регуляторного акта органами чи уповноваженими особами, а також для створення зрозумілих і прозорих умов підприємницької діяльності, керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 35 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,

1. Затвердити “Положення про порядок проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в м. Одеса” (додається).
2. Виконавчим органам Одеської міської ради при підготовці до проведення громадських слухань, керуватися в своїй роботі “Положенням про порядок проведення громадських слухань у м. Одеса".
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Додаток до розпорядження міського голови
від 06.10.05р. №1227-01р


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в м. Одеса


1. Громадські слухання в м. Одеса (далі - ГС) є відкритими і гласними. Ініціювати проведення ГС можуть як органи місцевого самоврядування, так і представники громади (не менше 20 її членів). Гласність роботи забезпечується шляхом висвітлення інформації як напередодні ГС (звичайно за результатами проведення круглого столу та фокус-груп, шляхом оприлюднення в ЗМІ проекту нормативно-правових актів (далі - НПА), що обговорюватиметься на ГС), так і шляхом оприлюднення результатів ГС після їхнього проведення в газеті «Одеський вісник», на місцевому радіо та телебаченні та на сайті м. Одеса. Обов'язково оприлюднюються всі пропозиції та зауваження, що прозвучали в ході ГС з боку присутніх на них учасників.
2. Пропозиція про проведення громадських слухань має містити питання слухань (проекти актів), що пропонуються до обговорення.
3. Пропозиція про проведення громадських слухань направляється міському голові, який зобов'язаний не пізніше, ніж у 10-денний термін видати розпорядження про проведення громадських слухань або відхилити пропозицію, мотивуючи при цьому своє рішення.
4. У розпорядженні міського голови повинні бути зазначені відомості про місце і час проведення громадських слухань, питання і пропозиції (проекти актів), що пропонуються до обговорення, склад посадових осіб, які будуть брати участь у громадських слуханнях.
5. Розпорядження міського голови про проведення громадських слухань доводиться до відома відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а також оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 7 днів до їхнього проведення.
6. Не менш як 20 осіб (депутатів, представників громади, працівників виконавчих органів міськради) запрошуються на ГС персонально заздалегідь. Всі запрошені офіційно мають право виступити у ході обговорення основних питань, поставлених на порядку денному ГС. Серед запрошених на ГС і з питань підприємництва та регуляторної реформи підприємці мають становити не менше двох третин від кількості. На ГС з соціально значущих питань не менше двох третин від загальної кількості мають бути запрошені громадяни певних категорій. Склад запрошених має змінюватися на кожних ГС.
7. Особи, присутні на ГС, не повинні порушувати порядок, стримуватися від неетичних проявів свого ставлення до того, що відбувається на ГС. У разі недотримування цих вимог вони за розпорядженням головуючого на ГС можуть бути виведені із приміщення засідання.
8. Головує на ГС міський голова або один з його заступників, чи уповноважена особа.
9. ГС ведуться українською або російською мовами.
10. Головуючий на ГС має право:
- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- ставити запитання;
- в окремих випадках неетичного поводження або недотримання регламенту позбавляти виступаючого слова;
- виступати позачергово з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.
11. Час проведення громадських слухань не повинен перевищувати двох годин. На ГС можуть виноситися не більше двох питань. Не менше, ніж півгодини, повинно виділятися для обговорення кожного питання.
12. Під час ГС може здійснюватися запис виступів за допомогою аудіо-, відеотехніки чи секретаря ГС.
13. Після ГС протокол подається до секретаріату міської ради, а також до відповідного профільного виконавчого органу чи комісії, і обов'язково передається міському голові.
14. Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду розробником проекту НПА.
15. Вирішення спірних питань під час ГС проводиться шляхом відкритого або таємного голосування. У випадку таємного голосування обирається лічильна комісія для підрахунку голосів.
16. Результатом проведення ГС є зауваження чи поправки до проекту місцевого НПА або самостійна резолюція прийнята учасниками ГС щодо проекту НПА, яка може носити рекомендаційний характер.

Керуюча справами
Т.М.Єршова
Page is created: 04.02.2006 09:13
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More