/ Main / Statutory acts / Orders of the City Mayor / №2026-01р від 01.10.2010р.

№2026-01р від 01.10.2010р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27.09.2007р. №1033-01р «Про створення постійно діючих ярмарок»

Розпорядження
Одеського міського голови
№2026-01р від 01.10.2010р.

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 27.09.2007р. №1033-01р
«Про створення постійно діючих ярмарок»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою благоустрою території, організації виставкової діяльності, створення додаткових робочих місць, надання змоги КП «Міськзелентрест» розширити виставкові та торговельні майданчики:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови від 27.09.2007р. №1033-01р «Про створення постійно діючих ярмарок»:
1.1. Доповнити пункт 1 об’єктом, розташованим за адресою:
« - вул. Новощіпний ряд, 25а».
1.2. У пункті 3 слова «директору КП «Міськзелентрест» Бобикіну О.П.» замінити словами «в.о. директора КП «Міськзелентрест» Хромі В.А.».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І., заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.
 
Е. ГурвіцPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
01.10.2010 11:49

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/mayor/30146/