16:14:57   |   12 august 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Orders of the City Mayor / №1581-01 р от 27.12.2007

№1581-01 р от 27.12.2007

Об установлении муниципальной выплаты отдельным категориям работников и неработающих пенсионеров отрасли «Охрана здоровья» г. Одессы

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1581 -01 р від 27.12.2007

Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров`я» м. Одеси

Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», затверджених рішенням Одеської міської ради від 11.10.2004 року № 3156-IV, з метою соціального захисту найбільш незахищених категорій працівників та одиноких непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров`я»:

1. Затвердити Положення про муніципальну виплату окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров`я» м. Одеси (додаток 1).

2. Встановити з 01.01.2008 року щомісячну муніципальну виплату:
2.1. У розмірі 100 грн (КЕКВ 1343) молодим спеціалістам, які працюють у медичних установах, що фінансуються з бюджету м. Одеси.
2.2. У розмірі 100 грн (КЕКВ 1343) усім працівникам комунальних установ:
- КУ «Протитуберкульозний диспансер № 2»;
- КУ «Міський протитуберкульозний диспансер № 3»;
- КУ «Протитуберкульозний диспансер № 4»;
- КУ «Міська туберкульозна лікарня № 1»;
- установа комунальної власності територіальної громади м. Одеси «Одеський міський спеціалізований будинок дитини № 1»;
- КУ «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко»;
- КУ «Міський дитячий туберкульозний санаторій № 3 «Ластівка»;
- КУ «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ- інфекцією/СНІДом».
2.3. У розмірі 100 грн (КЕКВ 1343) медичному персоналу, який працює у відділеннях новонароджених та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених (включаючи персонал виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги) пологових будинків та міських лікарень.
2.4. У розмірі 100 грн (КЕКВ 1343) лікарям-педіатрам та медичним сестрам міських дитячих поліклінік, які обслуговують дітей у школах та дошкільних дитячих установах.
2.5. У розмірі 100 грн (КЕКВ 1343) одиноким непрацюючим пенсіонерам медичним працівникам - лікарям та фахівцям з базовою медичною освітою.

3. Затвердити кошторис видатків з муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» (додаток 2).

4. Управлінню охорони здоров’я Одеської міської ради (Якименко О.О.) щорічно, при формуванні бюджетного запиту з галузі «Охорона здоров’я» передбачати видатки щодо фінансування щомісячної муніципальної виплати, зазначеної в пунктах 2, 3 розпорядження.

5. Управлінню фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) здійснювати фінансування видатків, зазначених у пунктах 2, 3 розпорядження в межах призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси з галузі «Охорона здоров’я» на відповідний рік.

6. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 16.01.2007 року № 13-01р «Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси» та від 21.02.2007 року № 79-01р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16.01.2007 року № 13-01р «Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.


Е. Гурвіц

 

Додаток 1
до розпорядження

міського голови

№ 1581 -01 р від 27.12.2007


ПОЛОЖЕННЯ
про муніципальну виплату окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров'я» м. Одеси


1. Муніципальна виплата встановлюється з метою соціального захисту та поліпшення матеріального стану найбільш незахищених категорій працівників та одиноких непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров'я» м. Одеси.


2. Муніципальна виплата встановлюється наказом по закладу працівникам галузі «Охорона здоров'я» за категоріями, а саме:
- лікарям та фахівцям з базовою медичною освітою – молодим спеціалістам, які працюють у комунальних установах охорони здоров'я м. Одеси;
- усім працівникам комунальних установ: КУ «Протитуберкульозний диспансер № 2», КУ «Міський протитуберкульозний диспансер № 3», КУ «Протитуберкульозний диспансер № 4», КУ «Міська туберкульозна лікарня № 1», Установа комунальної власності територіальної громади м. Одеси «Одеський міський спеціалізований будинок дитини № 1», КУ «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко», КУ «Міський дитячий туберкульозний санаторій № 3 «Ластівка», КУ «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом»;
- медичному персоналу, який працює у відділеннях новонароджених та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених (включаючи персонал виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги) пологових будинків та міських лікарень;

- медичному персоналу, який працює у дошкільних та шкільних відділеннях міських дитячих поліклінік.


3. Молодими спеціалістами вважати:
- фахівців з базовою медичною освітою, випускників середніх навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця різних спеціальностей протягом п’яти років після закінчення навчального закладу;
- лікарів, випускників вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних спеціальностей протягом п’яти років з моменту закінчення вищого навчального закладу, незалежно від того, коли він став до роботи.


4. Муніципальна виплата працюючим нараховується тільки за основним місцем роботи пропорційно відпрацьованій нормі часу, але не більше як 100 грн.


5. Муніципальна виплата працюючим не нараховується:
- під час відпустки зазначених категорій працівників;
- під час перебування їх на лікарняному листі.


6. Розмір муніципальної виплати встановлюється розпорядженням міського голови.


7. Муніципальна виплата встановлюється одиноким непрацюючим пенсіонерам медичним працівникам - лікарям та фахівцям з базовою медичною освітою, тобто особам, які досягнули пенсійного віку, або особам, що мають подружжя пенсійного віку (в минулому працівників бюджетних галузей), які не мають працездатних родичів або осіб, зобов`язаних за законом їх утримувати.


8. Муніципальна виплата встановлюється одиноким непрацюючим пенсіонерам, які мають безперервний стаж медичної роботи в закладах охорони здоров’я м. Одеси не менше 10-ти років та вийшли на пенсію за віком з лікувально-профілактичних закладів, які фінансуються з бюджету м. Одеси.


9. Муніципальна виплата здійснюється відповідно до чинного законодавства.


10. Муніципальна виплата виплачується з бюджету м. Одеси в межах загального фонду бюджету з галузі «Охорона здоров'я».


11. Кількість осіб, зазначених у додатку 2 розпорядження, для розрахунку обсягу видатків може коливатися протягом року.


Керуюча справами                                    Т.М. Єршова

 

 

Додаток 2  
до розпорядження

міського голови
№ 1581 -01 р від 27.12.2007

 

                                                        Кошторис видатків
                         щодо фінансування щомісячної муніципальної виплати
на 2008 рік
Найменування
працівників/установ
Кількість
осіб
Щомісячна
муніципальна
виплата, грн.
Видатки,
тис. грн.
Молоді спеціалісти
869
100
955,6
Медичний персонал, що працює у
відділеннях новонароджених та
відділеннях інтенсивної терапії  новонароджених
374
100
411,4
Медичний персонал, який працює в
дошкільних та шкільних відділеннях
міських дитячих поліклінік
 205
100
 225,5
Усі працівники:
 
 
 
КУ «Протитуберкульозний диспансер № 2»
61
100
67,1
КУ
«Міський протитуберкульозний диспансер № 3»
 
53
 
100
 
58,3
КУ «Протитуберкульозний  диспансер № 4»
55
 100
60,5
КУ «Міська туберкульозна лікарня № 1»
164
100
180,4
Установа комунальної власності територіальної громади м. Одеси «Одеський міський спеціалізований будинок дитини № 1»
 
160
 
100
 
176,0
КУ «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко»
 244
100
268,4
КУ «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом»
 34
100
37,4
КУ «Міський дитячий туберкульозний санаторій № 3 "Ластівка"
 120
100
132,0
 
Одинокі непрацюючі пенсіонери медичні працівники – лікарі та фахівці з базовою медичною освітою:
- муніципальна виплата;
- послуги пошти
 
 
 
151
 
 
 
100
 
 
 
181,2
    4,4
               Разом
 
 
2758,2

Керуюча справами                               Т.М. ЄршоваPage is created: 28.12.2007 08:45
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More