/ Main / Statutory acts / Orders of the City Mayor / № 1094 від 19.12.2018 р.

№ 1094 від 19.12.2018 р.

Про надання адресної грошової допомоги гр. Геращенку В.А.

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1094 від 19.12.2018 р.

Про надання адресної грошової
допомоги гр. Геращенку В.А.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Геращенка В.А., на підставі його заяви на особистому прийомі заступника міського голови – директора департаменту фінансів:

1. Надати адресну грошову допомогу гр. Геращенку Віктору Андрійовичу в розмірі 53 000 (п’ятдесят три тисячі) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 53 000 (п’ятдесят три тисячі) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявника, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.Г. ТрухановPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
21.12.2018 11:02

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/mayor/113604/