11:51:13   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 1376-V от 04.07.2007

№ 1376-V от 04.07.2007

О внесении изменений в решение Одесского горсовета от 27.06.2006 г. № 20-V "Об утверждении структуры исполнительных органов, общей численности аппарата Одесского горсовета, ее исполнительных органов и затрат на их содержание" и утверждении Положения об управлении транспортного комплекса города Одесского горсовета в новой редакции (Внесены изменения)

Рішення
Одеської міської ради
№ 1376-V від 04.07.2007

 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2146-V від 22.01.2008р.


Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 p. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» та затвердження Положення про управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради у новій редакції

 

Відповідно до статті 25, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» та затвердити Положення про управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради у новій редакції (додається).


2. Вважати таким, що втратив чинність додаток 35 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 p. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання».

3. Пункт 2.1. Положення про управління транспортного комплексу вступає в дію з 01.01.2008 року.


4. Постійній комісії з транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу до 01.01.2008 року привести Положення у відповідність до прийнятих змін, де замовником транспортних послуг виступає управління
транспортного комплексу міста, та внести на розгляд міської ради.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу.


Міський голова                                            Е. ГурвіцДодаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 1376-V від 04.07.2007ПОЛОЖЕННЯ
про управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради


І. Загальні положення
1.1. Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Рада), створене відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".


1.2. Управління у своїй діяльності керується чинним законодавством України, актами органів державної влади, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.


1.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках України, гербову печатку, штампи, бланки та інші необхідні реквізити.


1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане виконавчому комітету Одеської міської ради та міському голові.


1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, відповідно до затвердженого кошторису видатків.

 

1.6. Управління має повну назву:
українською мовою - управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради;
російською мовою - управление транспортного комплекса города Одесского городского совета.
« Скорочена назва Управління:
українською мовою - УТКМ Одеської міської ради;
російською мовою - УТКГ Одесского городского совета.


1.7. Місце знаходження: 65031, м. Одеса, вул. Промислова, 37.


1.8. Ліквідація та реорганізація управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.


II. Основні завдання та функції Управління
2.1. Здійснює управління об'єктами транспорту, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації (втрачає чинність з 01.01.2008р..). 2.1.Виступає замовником транспортних послуг і укладає договори із автомобільними перевізниками - переможцями конкурсу на міських маршрутах загального користування, підприємствами міського електротранспорту та залучає на договірній основі в обслуговуванні населення пасажирськими та вантажними перевезеннями, а також надання інших послуг, пов'язаних з транспортом, транспортним сервісом (набирає чинності з 01.01.2008р.).


2.2. Координує та контролює, в межах своєї компетенції, роботу суб'єктів господарювання в галузі транспорту, незалежно від форм власності.


2.3. Проводить єдину транспортну політику з питань розвитку підприємств транспорту різних форм власності.


2.4. Розробляє і реалізує заходи щодо налагодження взаємодії та координації діяльності усіх видів транспорту.


2.5. Розробляє заходи щодо поліпшення організації дорожнього руху, зменшення автомобільних заторів на вулицях та дорогах міста.


2.6. Узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції управління.


2.7. Розробляє і подає на розгляд Одеської міської ради та її виконавчого комітету відповідні пропозиції та проекти рішень з питань транспорту.

2.8. Приймає участь у розробці та реалізації міських програм щодо перспектив розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту, інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу.


2.9. Відповідно до законодавства організовує і контролює роботу, пов'язану з безпекою руху транспортних засобів.


2.10. Вносить пропозиції щодо поліпшення роботи по організації дорожнього руху, розвитку мережі паркингів, автостоянок, місць для паркування та інших об'єктів дорожнього сервісу.


2.11. Забезпечу є, у разі запровадження у місті особливого періоду, переведення транспорту на відповідний режим роботи.


2.12. Здійснює аналіз дорожньо-транспортних подій та контроль за впровадженням заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-небезпечних ділянках вулиць, доріг та залізничних переїздах. У межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством, бере участь у розслідуванні причин аварійних подій на транспорті.


2.13. Приймає участь в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах дорожньо-транспортного комплексу.


2.14. Здійснює контроль за організацією та якістю транспортного обслуговування, в установленому порядку вживає заходів щодо припинення експлуатації транспортних засобів у разі порушення договірних, технічних, санітарних умов, норм і правил.


2.15. В межах своєї компетенції організовує проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.


2.16. Надає висновки з питань розміщення автостоянок, місць для паркування, інших об'єктів дорожнього сервісу.


2.17. Приймає участь у заходах щодо зменшення шкідливого впливу транспортних засобів та об'єктів дорожнього сервісу на навколишнє середовище.


2.18. Здійснює контроль за дотриманням перевізниками умов договору, маршрутів перевезення пасажирів та розкладу руху на автобусному маршруті загального користування у місті.


2.19. Розглядає та вносить пропозиції щодо схем маршрутів міського пасажирського транспорту.

2.20. Погоджує схеми організації руху на паркувальних майданчиках, автостоянках, колективних гаражах.


2.21. Вносить пропозиції до проекту бюджету міста Одеси з питань, що належать до його компетенції.


2.22. Здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності транспортного законодавства, рішень органів державної виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку, згідно з повноваженнями, визначеними законами України.


2.23. Здійснює контроль за діяльністю паркувальних майданчиків, автостоянок та інших місць зберігання транспортних засобів.


2.24. За дорученням виконавчого комітету Одеської міської ради організує ведення реєстру міських автобусних маршрутів загального користування та стоянок таксі.


2.25. Вносить пропозиції щодо формування автобусної мережі загального користування та мережі таксомоторних стоянок.


2.26. Забезпечує розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху.


2.27. Проводить роботу по пропаганді безпеки дорожнього руху.


2.28. Здійснює контроль за виконанням автомобільними перевізниками умов договорів про перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, а саме за: регулярністю руху, забезпеченням диспетчеризації, виконанням обов'язків Перевізників щодо створення належних санітарно-побутових умов для водіїв, рівнем якості перевезення пасажирів та належною екіпіровкою рухомого складу, забезпеченням зберігання рухомого складу у відповідності до вимог ст.21 Закону України «Про автомобільний транспорт», проведенням передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів та проходженням передрейсового (післярейсового) медичного огляду водіїв.

2.29. Отримує від автомобільних перевізників (на міських автобусних маршрутах загального користування) щомісячні звіти про роботу пасажирського транспорту на певному маршруті, а також іншу інформацію про рухомий склад, що задіяний на маршрутах.


2.30. Розглядає пропозиції перевізників пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та техніко-економічні обґрунтування зміни вартості (тарифів) проїзду пасажирів та надає висновки й рекомендації організатору перевезень.


2.31. Погоджує припинення руху транспорту на вулицях міста у зв'язку з проведенням ремонтних, аварійно- відновлюваних робіт, з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій.


2.32. Здійснює вивчення попиту населення в місті Одесі на пасажирські та вантажні перевезення.


2.33. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, які надають транспортні послуги тарифів на перевезення пасажирів.


2.34. Взаємодіє з підприємствами залізничного, авіаційного, морського та вантажного автомобільного транспорту незалежно від форм власності, що знаходяться на території міста, органами ДАІ, іншими органами державної влади з питань, пов'язаних з поліпшенням обслуговування транспортом населення міста.


2.35. Перевіряє правильність надання транспортними підприємствами розрахунків до відшкодування сум компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій населення.


2.36. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста з питань, що входять до компетенції
управління, координація цієї роботи.


2.37. Розглядає пропозиції, заяви, скарги населення, юридичних осіб, що виникають з приводу транспортного обслуговування в м.Одесі та прийняття з їх приводу заходів у межах своєї компетенції.

 
2.39. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань та передбачені чинним законодавством.


III. Права Управління
Відповідно до своєї компетенції управління має право: 3.1. Складати відповідні акти при виявленні фактів порушення автомобільними перевізниками умов договору, Правил надання послуг перевезення пасажирського автомобільного транспорту та вимагати від перевізників усунення виявлених порушень.


3.2. Укладати договори у відповідності з чинним законодавством.


3.3. Вносити пропозиції щодо встановлення пільг на податки, що надходять до бюджету міста від підприємств та організацій транспорту.


3.4. Вносити пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності, що належать до транспортного комплексу міста.

3.5. Одержувати, у встановленому порядку, від посадових осіб, інших виконавчих органів ради документи, інформаційні матеріали та пояснення, необхідні для виконання покладених на управління функцій.


3.6. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в органах місцевого самоврядування, скликати наради з питань, що належать до компетенції Управління.


3.7. Здійснювати контроль за дотриманням перевізниками умов договору, маршрутів перевезення пасажирів та розкладу руху на автобусному маршруті загального користування у місті.


3.8. Залучати в установленому порядку, в тому числі і на договірній основі науково-дослідні, технологічні, проектно-конструкторські та інші організації.


3.9. У межах своєї компетенції забезпечувати розгляд проектів планів розвитку комунальних підприємств транспортного комплексу, контролювати їх виконання, вносити пропозиції міській раді про порядок використання прибутку та звітності керівників перед виконавчим комітетом Одеської міської ради та Радою.

IV. Керівництво управління
4.1. Начальник Управління призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.


4.2. Компетенція начальника управління:
4.2.1. Забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від імені управління без доручення.
4.2.2. Представляє міському голові проект штатного розкладу управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Управління.
4.2.4. Вносить подання міському голові щодо призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів Управління та присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування.
4.2.5. Призначає склад Ради (дорадчого органу Управління) з працівників Управління, представників підприємств транспортного комплексу та структурних підрозділів виконавчого комітету Одеської міської ради, Державтоінспекції та громадських організацій за згодою.
4.2.6. В межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання. Накази начальника управління можуть бути скасовані виконавчим комітетом Одеської міської ради або радою.
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.
4.2.8. В межах своїх повноважень представляє Управління як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10. Укладає, відповідно до чинного законодавства, договори.
4.2.11. Вносить пропозиції міському голові щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій транспортного комплексу комунальної власності.
4.2.12. У межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.


4.3. Юридична служба Управління підпорядкована начальнику Управління та начальнику юридичного управління Одеської міської ради.

 
Секретар ради                                                   О.А. Прокопенко

 Page is created: 19.07.2007 11:20
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More