/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 1402-V от 04.07.2007

№ 1402-V от 04.07.2007

О внесении изменений в Городскую целевую программу "Энергосбережение в г. Одессе на 2007-2010 годы", утвержденной решением Одесского горсовета № 594-V от 30.11.06 г.

Рішення

Одеської міської ради

№ 1402-V від 04.07.2007

Про внесення змін до Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", затвердженої рішенням Одеської міської ради № 594-V від 30.11.06 р.


Відповідно до п.п. 22 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про енергозбереження", Постанови Верховної Ради України від 24.12.99р. № 1359-IV "Про концепцію сталого розвитку населених пунктів", з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, враховуючи наявність фінансування з державного бюджету відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.07 р. № 633 "Про затвердження Порядку надання та використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт та реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів" у орієнтовному розмірі 13 911,7 тис. грн., з метою належного виконання умов співфінансування, передбачених пп. 6,7 Порядку надання та використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт та реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.07р. № 633, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", затвердженої рішенням Одеської міської ради №594-V від 30.11.06 р.


1.1. Пункти 10, 11 таблиці 6.3 Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", затвердженої рішенням Одеської міської ради № 594-V від 30.11.06 p., викласти у наступній редакції (додаток 1).


1.2. Доповнити таблицю 6.3 Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки" затвердженої рішенням Одеської міської ради № 594-V від 30.11.06р., пунктами 11.1., 11.2. (додаток 2).


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Міський голова                                                    Е. Гурвіц

 

 Додаток 1

до рішення
Одеської міської ради
№ 1402-V від 04.07.2007

 

6.2 Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики

Таблиця 6.3


Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики м. Одеси

Назва заходу
Замовник
Джерело фінансування
Приблизний обсяг фінансування (тис. грн.)
Очікуваний результат
2007 
2008
2009
2010
1
2
3
4
5            
6
7
8
9
10.
Заміна ділянок тепломереж, які відпрацювали ресурс, по вул. Канатна, ТК 2с41-2с48, D529mm L925m, із використанням попередньоізольованих труб
УЖКГ і ПЕК
всього,
у т.ч.
бюджет м. Одеси
 
 
 державний бюджет
6 407,6
 
1 281,3
 
 
 5 126,3
 
 
 
242 тис. мЗ,
 
10 тис. кВт год
 
разом 278 т.у.п.
11.
Заміна ділянок тепломереж, які відпрацювали ресурс, по вул. Сегедська, ТК 2с48-2с56, D529mm L1068m, із використанням попередньоізольованих труб
УЖКГ і ПЕК
всього,
у т.ч.
бюджет м. Одеси
 
державний бюджет
8 125,3
 
1 624,9
 
6 500,4
 
 
 
279 тис. м3,
 
11 тис. кВт год
разом 321 т.у.п.

  Секретар ради                                              О.А. Прокопенко

 

  Додаток 2
до рішення

Одеської міської ради
№ 1402-V від 04.07.2007
 
 
6.2 Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики 
 Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики м. Одеси
 Таблиця 6.3 

 №
Назва заходу
Замовник
Джерело фінансування
Приблизний обсяг фінансування (тис. грн.)
Очікуваний результат
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5        
6
7
8
9
11.1
Ремонт газоходів районної котельні" Північна-1"
УЖКГ і ПЕК
всього,
у т.ч.
бюджет м. Одеси
 
 державний бюджет
3 808,4
 
761,7
 
3 046,7
 
 
 
Економія природного газу
11.2
Реконструкція вузлів обліку природного газу котелень
УЖКГ і ПЕК
бюджет м. Одеси
1 092,1
 
 
 
Економія природного газу

 

 Секретар ради                                   О.А. Прокопенко

 Page is created:

Published on a site:

Full address of the page:
10.07.2007 16:14

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/8606/