/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 1138-V от 05.04.2007

№ 1138-V от 05.04.2007

"О внесении изменений в решение Одесского городского совета № 594-V от 30.11.2006г. "Об утверждении городской целевой программы «Энергосбережение в г.Одессе на 2007-2010 годы.»

Рішення

Одеської міської ради

№ 1138-V від 05.04.2007

«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради № 594-V від 30.11.2006р. "Про затвердження міської цільової програми "Енергозбереження у м.Одесі на 2007-2010 роки."


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про енергозбереження", Постанови Верховної Ради України від 24.12.99 р. № 1359-IV "Про концепцію сталого розвитку населених пунктів", з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів міста та випровадження економічних реформ, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради № 594-V від 30.11.2006р. "Про затвердження міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки."


2. Затвердити пункти 1,7,9 таблиці 6.3; пункт 4 таблиці 7.3 у такій редакції (додається).


3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з житлово-комунального господарства та тарифної політики, і з розвитку паливно-енергетичного комплексу.


Міський голова                               Е. Гурвіц

 

 

Додаток

до рішення
Одеської міської ради
№ 1138-V від 05.04.2007


 

6.2 Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної енергетики. Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної енергетики м. Одеси.

Таблиця 6.3

п/п
Назва
заходу
Замовник
Джерело фінансування
Приблизний обсяг фінансування
(тис. грн.)
Очікуваний результат
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.   Енергозбереження в паливно-енергетичному комплексі
1
Розробка схеми розвитку теплопостачання
м. Одеса
УЖКГ і ПЕК
Бюджет
м. Одеси
500,0
2200,0
 
 
Оптимізація схеми виробництва, транспортування та споживання теплової енергії з досягненням економії паливно-енергетичних ресурсів
7
Оптимізація схеми теплопостачання мкр. "Лузанівка" за рахунок будівництва нової котельні 12 Гкал/год з газовим мотор-генераторами 2,8 МВт, реконструкції теплових мереж, улаштування ІТП
УЖКГ і ПЕК
Бюджет
м. Одеси інші
50
3200
4500 2000
4800
Підвищення ефективності використання ПЕР за рахунок когенерування, скорочення втрат теплової енергії при транспортуванні
1 310 тис.мЗ,
870 тис .кВт.год, разом 3 920 т.у.п
9
Зміна ділянок тепломереж, які відпрацювали ресурс, на територіїсанаторія ім.Чкалова D426mm, L525m, D325mm, L775m
з впровадженням попередньоізольованих
УЖКГ і ПЕК
Бюджет
м. Одеси
3799
 
 
 
Скорочення витрат теплової енергії та витрат електричної при транспортуванні 277тис.мЗ,
243тис.кВт.ч, разом 319 т.у.п

 

Таблиця 7.3
Заходи з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та соціальній сфері міста на 2007-2010 роки
 
Назва заходу
Виконавець
Джерело фінансування
Приблизний
обсяг фінансування
(тис. грн.)
Очікуваний результат
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2010 рік
4
Теплоізоляція наземних
та внутрібудинкових трубопроводів
УЖКГіПЕК
Бюджет м. Одеси
2560,0
60,0
60,0
60,0
Економія тепла


Секретар ради                                         О.А. ПрокопенкоPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
05.05.2007 11:10

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/7401/