06:47:39   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5233-VI від 27.08.2014р.

№5233-VI від 27.08.2014р.

Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси /Внесено зміни/

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №1331-VII від 07.12.2016р.
Внесено зміни рішенням Одеської міської ради № 429-VІI від 16.03.2016р.
Внесено зміни рішенням Одеської міської ради № 6261-VI від 21.01.2015р.
 
Рішення
Одеської міської ради
№5233-VI від 27.08.2014р.
 
Про встановлення вартості
харчування учнів та вихованців
у закладах освіти м. Одеси
 
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», беручи до уваги необхідність соціального захисту сімей, які мають дітей, з метою якісного харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, школах-інтернатах міста, Одеська міська рада
   
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити вартість харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси згідно з додатком.
 
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради:
2.1. Забезпечити в повному обсязі в межах бюджетних асигнувань по галузі «Освіта» своєчасне фінансування витрат, пов’язаних з організацією дитячого харчування в закладах освіти міста Одеси.
2.2. Забезпечити харчування учнів та вихованців закладів освіти міста в межах встановленої вартості. Посилити контроль за дотриманням належних умов харчування дітей всіх категорій та визначенням пільгового контингенту.
2.3. Здійснювати контроль цільового використання коштів на харчування учнів та вихованців у закладах освіти міста.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.      
 
Міський голова                          Г. Труханов
 
 
Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 27.08.2014р. №5233-VI
 
Вартість харчування
учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси
 
з/п
Контингент учнів та вихованців
за типами закладів освіти
Вартість харчування 
1 дитини на
1 день (грн)
з 01.01.2015р.
1.
Дошкільні заклади (дошкільні групи навчально-виховних комплексів) компенсуючого та загального типів:
- до 3 років;
- з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
19,60
28,00
2.
Дошкільні навчальні заклади (дошкільні групи навчально-виховних комплексів) санаторного типу:
- до 3 років;
- з 3 років до 6 (7) років
 
 
23,80
32,20
3.
Дошкільні навчальні заклади з режимом роботи цілодобового, інтернатного перебування:
- до 3 років;
-   з 3 років до 6 (7) років
 
 
30,80
40,60
4.
Відшкодування вартості харчування вихованців дошкільних навчальних закладів (дошкільних груп навчально-виховних комплексів) (без пільгового контингенту):
- з 1 року до 3 років;
- з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
 
9,80
14,00
5.
Відшкодування вартості харчування вихованців пільгового контингенту дошкільних навчальних закладів:
- до 3 років;
- з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
4,90
7,00
6.
Відшкодування вартості харчування вихованців дошкільних навчальних закладів (дошкільних груп навчально-виховних комплексів) з режимом роботи цілодобового, інтернатного перебування (без пільгового контингенту):
- до 3 років;
- з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
 
 
15,40
20,30
7.
Одеський комунальний навчальний заклад „Дитячий будинок „Перлинка”:
- з 3 років до 6 років;
- з 6 років до 10 років;
- діти віком від 10 років і старше
 
 
43,40
49,00
58,30
8.
Учні, які несуть Почесну Вахту на Посту № 1
13,50
9.
Пільговий контингент 1-11-х класів загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних комплексів, у тому числі діти-інваліди
 
13,50
10.
Учні загальноосвітніх навчальних закладів
(діти 1-4-х класів)
 
9,80
11.
Спеціалізована школа-інтернат № 2, загальноосвітня школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів:
- від 6 років до 10 років;
- від 10 років і старше
 
 
49,00
58,30
12.
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою
 
68,60
13.
Спеціальна школа № 75 І-ІІ ступенів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку
 
40,00
14.
Учні спеціальних навчально-виховних комплексів №№ 310, 313, 241
 
28,00
 
 
 
Секретар ради                                      О. Бриндак  


Page is created: 03.09.2014 14:24
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More