20:12:10   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №4840-VI від 25.06.2014

№4840-VI від 25.06.2014

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРСС» земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1455 га, за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 43-а, для експлуатації та обслуговування виробничих приміщень

Рішення
Одеської міської ради
№4840-VI від 25.06.2014
 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРСС» земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1455 га, за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 43-а, для експлуатації та обслуговування виробничих приміщень
 
Згідно з Конституцією України, пунктом 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРСС» (далі – ТОВ «БІРСС») щодо викупу земельної ділянки площею 0,1455 га, за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 43-а, для експлуатації та обслуговування виробничих приміщень,  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений  суб’єктом оціночної діяльності – Українською універсальною біржею, Одеська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу (кадастровий номер 5110137300:17:001:0029) площею 0,1455 га (категорія земель за основним цільовим призначенням – із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 43-а, для експлуатації та обслуговування виробничих приміщень (додаток 1)
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:17:001:0029), площею 0,1455 га, за адресою: м. Одеса,  вул. Бугаївська, 43-а, без урахування ПДВ, у розмірі 550 702 (п’ятсот п’ятдесят тисяч сімсот дві) гривні 95 копійок, на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 29.05.2014 року).
3. Передати у власність шляхом продажу ТОВ «БІРСС» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:17:001:0029) несільськогосподарського призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,1455 га, за адресою: м. Одеса,   вул. Бугаївська, 43-а, для експлуатації та обслуговування виробничих приміщень.
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «БІРСС» (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
6. Укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та  ТОВ «БІРСС», протягом 6 місяців, з дня прийняття цього рішення.
7. У разі не укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку вказаного у п. 6 цього рішення з вини ТОВ «БІРСС» дане рішення може бути скасоване.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
 
 
 
 
Міський голова                                                                                          Г. Труханов


Page is created: 04.07.2014 17:04
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More