07:13:12   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №4837-VI від 25.06.2014

№4837-VI від 25.06.2014

Про передачу у власність шляхом продажу КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ «БРІЗ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0088 га, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 24, для експлуатації та обслуговування магазину

 
Рішення
Одеської міської ради
№4837-VI від 25.06.2014
 
 
 
Про передачу у власність шляхом продажу КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ «БРІЗ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0088 га, за адресою: м. Одеса, вул.  Дача Ковалевського, 24, для експлуатації та обслуговування магазину
 
Згідно з Конституцією України, пунктом 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ «БРІЗ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ( далі – КВФ «БРІЗ» У ВИГЛЯДІ ТОВ, ідентифікаційний код 13926199) щодо викупу земельної ділянки площею 0,0088 га, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 24, для експлуатації та обслуговування магазину, що знаходиться в оренді КВФ «БРІЗ» У ВИГЛЯДІ ТОВ , звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений  суб’єктом оціночної діяльності –   Українською універсальною біржею, Одеська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:41:017:0012), площею 0,0088 га, за адресою: м. Одеса,  вул. Дача Ковалевського, 24, без урахування ПДВ, у розмірі 72 278 (сімдесят дві тисячі двісті сімдесят вісім) гривень 80 копійок на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 16.06.2014 року).
2. Передати у власність шляхом продажу КВФ «БРІЗ» У ВИГЛЯДІ ТОВ земельну ділянку несільськогосподарського призначення (кадастровий номер 5110136900:41:017:0012) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0088 га, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 24, для експлуатації та обслуговування магазину.
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та КВФ «БРІЗ» У ВИГЛЯДІ ТОВ (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та КВФ «БРІЗ» У ВИГЛЯДІ ТОВ протягом 6 місяців, з дня прийняття цього рішення.
6.  Право оренди земельної ділянки зареєстрованого Державним реєстратором 21.01.2014 року № 4345347 та договір оренди землі, посвідчений 21.01.2014 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., зареєстровано у реєстрі за № 188, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2 цього рішення.
7. У разі не укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку вказаного у п. 5 цього рішення з вини КВФ «БРІЗ» У ВИГЛЯДІ ТОВ дане рішення може бути скасоване.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
 
 
 
Міський голова                                                                                     Г. Труханов


Page is created: 04.07.2014 16:57
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More