06:02:06   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №4847-VI від 25.06.2014р

№4847-VI від 25.06.2014р

Про затвердження акта комісії з ліквідації комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу» та ліквідаційного балансу

Рішення 
Одеської міської ради 
4847-VI від 25.06.2014р
    
 
Про затвердження акта комісії з ліквідації
комунального підприємства «Парк культури
та відпочинку ім. Ленінського комсомолу»
та ліквідаційного балансу
  
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 60 Господарського кодексу України, статті 111 Цивільного кодексу України, рішення Одеської міської ради від 20.09.2011р. №1292-VI «Про створення комунального підприємства «Парки Одеси» та ліквідації комунальних підприємств «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу», «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка», «Парк культури та відпочинку ім. Горького», «Парк культури та відпочинку «Преображенський»», у зв’язку із завершенням процедури ліквідації комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу», Одеська міська рада «Про створення комунального підприємства «Парки Одеси» та ліквідації комунальних підприємств «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу», «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка», «Парк культури та відпочинку ім. Горького», «Парк культури та відпочинку «Преображенський»», у зв’язку із завершенням процедури ліквідації комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу», Одеська міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити акт комісії з ліквідації комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу» (додаток 1).
 
2. Затвердити ліквідаційний баланс комунального підприємства  «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу» (додаток 2).
 
3. Голові комісії з ліквідації комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу» надати документи на державну реєстрацію припинення юридичної особи – комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу», в результаті ліквідації.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
 
Міський голова                                                                     Г. Труханов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
№4847-VI від 25.06.2014
 
                                                            
 
АКТ 
комісії з ліквідації комунального підприємства «Парк культури
та відпочинку ім. Ленінського комсомолу»
 
На виконання рішення Одеської міської ради від  20.09.2011 р. № 1292-VI «Про створення комунального підприємства «Парки Одеси» та ліквідації комунальних підприємств «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу», «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка», «Парк культури та відпочинку ім. Горького», «Парк культури та відпочинку «Преображенський» «Про створення комунального підприємства «Парки Одеси» та ліквідації комунальних підприємств «Парк культури та відпочинку », рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.12.2011 р. № 727 «Про створення комісії з ліквідації комунального підприємства «Парк культури та відпочинку  ім. Ленінського комсомолу», відповідно до положень ст. 105 Цивільного кодексу України створено комісію з ліквідації комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу» (далі – ліквідаційна комісія) у складі:
- голови комісії – Чебоненка В.П.;
- заступника голови комісії – Попової Ж.І.;
- секретаря комісії – Базилевич О.А.;
- члена комісії – Смірнова В.В.
 
У результаті проведеної роботи ліквідаційна комісія встановила наступне.
Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку  ім. Ленінського комсомолу» створене на підставі рішення Одеської міської ради від 09.11.2005 р. № 4584-IV. Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу» провадило свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 09.11.2005 р. № 4584-IV.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи –   від  06.03.2008р.  № 1 556 120 0000 031439.
Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ 02219961.
Організаційно-правова форма за КОПФГ 150 «Комунальне підприємство».
Запис для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи» внесено державним реєстратором 16.01.2012 р.
Місцезнаходження (юридична адреса) – 65033, м. Одеса, вул. Мельницька, 32 Б.
Для здійснення фінансово-економічної діяльності в  ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Південний» було відкрито поточні рахунки:
 
 
№ з/п
МФО банку
Номер рахунка
Дата
закриття
1
2
3
6
1
300023
26001000056511
12.03.2012р.
2
328209
26002311824501
09.07.2013р.
 
За результатами проведеної ліквідаційною комісією роботи встановлено, що комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку  ім. Ленінського комсомолу» станом на 01.01.2014 р. не має заборгованості перед:
-  бюджетом;
-  управлінням Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси;
-  Одеським міським центром зайнятості;
-  Державною податковою інспекцією в Малиновському районі    м. Одеси;
-  Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
27.04.2012р. співробітників комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу» звільнено з обійманих посад в установлених КЗпП України порядку і правилах, кожному з них своєчасно видано трудові книжки та відповідні довідки для пред’явлення до Одеського міського центру зайнятості.
Заборгованість за належними виплатами звільненим співробітникам підприємства відсутня, про що свідчать акти аудиторської перевірки та видані за їх результатами довідки.
Основні засоби, матеріальні цінності та інші необоротні матеріальні активи залишковою вартістю 84486,18 грн (первинна вартість 196 668,18 грн), які станом на 01.04.2012р. перебували на балансі (в оперативному управлінні) комунального підприємства, ліквідаційною комісією відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 04.04.2012 р. № 123 передано за актами приймання-передачі комунальному підприємству «Парки Одеси».
Архівні документи також передано комунальному підприємству «Парки Одеси».
На 1 січня 2014 року комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу» кредиторської та дебіторської заборгованості не має, юридичні зобов’язання відсутні, розрахункові рахунки обнулено та закрито, про що свідчать повідомлення банку  ПАТ «Укрсоцбанк» про закриття рахунків від 03.04.2012 р. № 501.5-07/67-6606 та повідомлення АБ «Південний» про закриття поточного рахунку від 09.07.2013р.
Річний баланс на 31.12.2013 р. ліквідаційною комісією надано до Державної податкової інспекції в Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області 16 січня 2014 року.
 
Акт складено у трьох примірниках:
- 1-й примірник – державному реєстратору;
-  2-й примірник – голові ліквідаційної комісії;
-  3-й примірник – архівній установі.
 
 
Голова комісії                                                                  В.П. Чебоненко
 
 
Заступник голови комісії                                                   Ж.І.  Попова
 
 
Секретар комісії                                                               О.А. Базилевич
 
 
Член комісії                                                                       В.В. Смірнова
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                             О. БриндакPage is created: 02.07.2014 17:47
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More