11:37:06   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №4818-VI від 25.06.2014

№4818-VI від 25.06.2014

Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Одеси нерухомих об’єктів, що знаходяться на території міста Одеси /Скасовано/

Скасовано рішенням Одеської міськради № 2605-VII від 08.11.2017р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№4818-VI від 25.06.2014
  
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Одеси нерухомих об’єктів, що знаходяться на території міста Одеси
  
Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року № 311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)», з метою впорядкування ситуації щодо визначення власника та, відповідно, врегулювання питань користування та розпорядження нерухомими об’єктами у м.Одесі, Одеська міська рада
  
В И Р І Ш И Л А:
  
1. Надати згоду на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управлінням яким здійснює Одеська обласна рада, до комунальної власності територіальної громади м.Одеси нерухомих об’єктів, що знаходяться на території міста Одеси, згідно з додатком (
додається).
2. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради сформувати комісію з приймання – передачі нерухомих об’єктів, зазначених у п. 1 цього рішення.
3. Комісії з приймання-передачі нерухомих об’єктів після отримання відповідного рішення Одеської обласної ради щодо передачі нерухомих об’єктів, що знаходяться на території м.Одеси, до комунальної власності територіальної громади м. Одеси здійснити заходи щодо прийняття вказаних об’єктів від Одеської обласної ради за актом приймання – передачі.
4. Після підписання акту приймання-передачі нерухомих об’єктів, зазначених у п. 1 цього рішення, та затвердження його відповідним рішенням Одеської міської ради про прийняття вказаних нерухомих об’єктів до комунальної власності територіальної громади м.Одеси департаменту комунальної власності Одеської міської ради спільно з юридичним департаментом Одеської міської ради здійснити заходи щодо реєстрації права комунальної власності на ці об’єкти за територіальною громадою м.Одеси.
5. Вважати такими, що втратили чинність рішення Одеської міської ради
від 08.07.2011 року №834-VI «Про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Одеси об’єктів нерухомості – об’єктів культурної спадщини, що знаходяться на території міста Одеси», рішення Одеської міської ради від 22.11.2011 року №1512-VI «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 08.07.2011 року №834-VI «Про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Одеси об’єктів нерухомості – об’єктів культурної спадщини, що знаходяться на території міста Одеси».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.
 
 
  
Міський голова                                        Г. ТрухановPage is created: 26.06.2014 10:54
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More