03:46:00   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №968-V от 26.01.07г.

№968-V от 26.01.07г.

О Положении о сборе за выдачу разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг (С изменениями)

Втратило чинність згідно з рішенням Одеської міської ради №280-VI від 31.01.2011р.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №4406-V від 07.07.2009р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№968-V від 26.01.07р.

Про Положення про збір за видачу дозволу на
розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг


Відповідно до підпункту 24, пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України “При систему оподаткування”, Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, статті 901 Цивільного Кодексу України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення Одеської міської ради від 17.04.2001року № 2172-ІІІ “Про нову редакцію додатку 11 до рішення міської ради № 29-XXIII від 18.09.98р. Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їхніх ставок у межах, визначених законом“, та внесення змін до рішення № 117-III від 10.03.1999 року.

3. Здійснення заходів з відстеження результативності Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг покласти на управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.

4. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити тиражування Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

5. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг в установленому законом порядку.

6. Це рішення набуває чинності через місяць з дня його затвердження Одеською міською радою, але не раніше його офіційного оприлюднення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з підприємництва та торгівлі.

Міський голова                      Е.Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 26.01.07р. № 968-V

 

Положення
про збір за видачу дозволу на розміщення
об’єкту торгівлі та сфери послуг

 

1. Загальні положення.
1.1. Основні терміни і визначення.
- дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг (далі - Дозвіл) – документ дозвільного характеру, встановленого виконавчим комітетом Одеської міської ради зразку, який дає суб’єкту господарювання право на здійснення господарської діяльності в сфері торгівлі та надання послуг;
- збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг (далі - Збір) – це обов’язковий внесок до бюджету міста Одеси, який здійснюється платниками збору за оформлення та видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг у порядку, визначеному цим положенням;
- платники збору – суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), що здійснюють господарську діяльність в сфері торгівлі та надання послуг у спеціально відведених для цього місцях;
- постійне місце торгівлі та сфери послуг – спеціально відведене місце для торгівлі та сфери послуг в об’єктах нерухомого майна, які розташовані на землі і не можуть біти переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), право власності на які зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- тимчасове місце торгівлі та надання послуг – спеціально відведене місце для торгівлі та сфери послуг в тимчасових будівлях, спорудах, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів; в пересувній дрібно-роздрібній торговельній мережі, на літніх майданчиках, в об’єктах нерухомого майна, розташованих на землі, що не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), право власності на які не зареєстроване у встановленому законодавством порядку;
- місцевий дозвільний орган – виконавчі органи Одеської міської ради, які уповноважені видавати дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг, проводити експертизу та обстеження, що необхідні для видачі Дозволу;
- адміністратор – посадова особа органу місцевого самоврядування, яка організує видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів з видачі документів дозвільного характеру.
1.2. Ставки збору та порядок його сплати збору.
1.2.1. Збір справляється, залежно від площі спеціально відведеного місця для торгівлі та сфери послуг, його територіального розміщення, виду продукції та не перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян для одноразової торгівлі.
1.2.2. Для суб’єктів господарювання, які постійно чи тимчасово здійснюють господарську діяльність в сфері торгівлі та надання послуг в спеціально відведених місцях, збір справляється у розмірах:
- в об’єктах нерухомого майна, які розташовані на землі, що не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), право власності на які зареєстровано у встановленому законом порядку – 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- в об’єктах нерухомого майна, які розташовані на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей) , право власності на які не зареєстровано у встановленому законом порядку – 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- в тимчасових будівлях, спорудах, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, площею до 10 кв.м. - 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- в тимчасових будівлях, спорудах, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, площею більш 10 кв.м. – 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- в пересувній дрібно-роздрібній торговельній мережі – 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- на літніх майданчиках, площею до 20 кв.м. – 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- на літніх майданчиках, площею більш ніж 20 кв.м. – 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
1.2.3. Для суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність в сфері торгівлі та надання послуг одноразово в спеціально відведених місцях, збір справляється у розмірі – один неоподаткований мінімум доходів громадян за один календарний день. 1.2.4. Збір сплачується платниками збору через банківські установи на рахунки бюджету міста за місцезнаходженням об’єкту торгівлі та сфери послуг. У випадку змін неоподаткованого мінімуму доходу громадян, сума збору не змінюється протягом строку дії отриманого Дозволу.
1.2.5.Облік виданих Дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, видача яких віднесена до компетенції управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, здійснюється управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
Облік виданих дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, видача яких віднесена до компетенції районних адміністрацій Одеської міської ради, здійснюється районними адміністраціями Одеської міської ради.
1.2.6.Кошти за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг зараховуються по коду 16011500 класифікації доходів бюджету на рахунки управління державного казначейства в Одеській області, відкриті для виконання районних бюджетів міста за місцем розташування об’єктів торгівлі та сфери послуг.
1.2.7.Місцеві дозвільні органи надають звіт про кількість виданих Дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг до державних податкових інспекцій районів щомісячно не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним.

2. Порядок видачі Дозволу та строк його дії.
2.1. Дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг (пересувна дрібно-роздрібна торговельна мережа, сільськогосподарські ярмарки, виставки-ярмарки, які проводяться на відкритих майданчиках) підписується головою районної адміністрації, оформлюється та видається заявникові районними адміністраціями Одеської міської ради.
2.2. Дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг (в об’єктах нерухомого майна, розташованих на землі, що не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), право власності на які зареєстровано у встановленому законодавством порядку; в тимчасових будівлях, спорудах, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, на літніх майданчиках, в об’єктах нерухомого майна, розташованих на землі, що не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), право власності на які не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, при проведенні ярмарок, виставок-ярмарок у закритих приміщеннях), підписується першим заступником міського голови, оформлюється та видається заявникові управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
2.3.Дозволи видаються на об’єкти торгівлі та сфери послуг, що розміщуються в межах міста Одеси.
2.4.Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг (в об’єктах нерухомого майна, розташованих на землі, що не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), право власності на які зареєстровано у встановленому законодавством порядку, видається одноразово при сплаті збору за бюджетний період.
2.5.У випадку виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту, зміни функціонального призначення об’єктів торгівлі та сфери послуг, Дозвіл видається повторно за сплатою Збору.

2.6.Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг (в тимчасових будівлях, спорудах, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів; на літніх майданчиках, в об’єктах нерухомого майна, розташованих на землі, що не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), право власності на які не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, видається на один рік при сплаті збору.
2.7.Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг при проведенні ярмарок, виставок ярмарок у закритих приміщеннях видається одноразово. Дозволи видаються на кожного учасника ярмарки, ярмарки-виставки. Сума збору розраховується, виходячи з кількості учасників ярмарок, виставок-ярмарок та кількості днів їх проведення.
2.8. Дозвіл на розміщення пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі видається на один рік при сплаті збору.
2.9. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає в місцевий дозвільний орган заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- копія документу, які підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору;
- копія Дозволу на експлуатацію об’єкта торгівлі, закладу (підприємства) ресторанного господарства, сфери послуг.
2.10.Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або рекомендованим листом у місцевий дозвільний орган або адміністратору.
2.11.У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
2.12.Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в пункті 2.9.
2.13.Місцевий дозвільний орган після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи.
2.14.Місцевий дозвільний орган протягом 5-ти робочих днів з дати отримання заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову в видачі Дозволу на підставі обстеження (експертизи) та передає протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору чи заявнику відповідні документи; у рішенні про відмову зазначаються підстави такої відмови.

3. Підстави для відмови у видачі Дозволу та анулювання Дозволу.

3.1.У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, місцевий дозвільний орган приймає рішення про відмову у видачі Дозволу в 5-ти денний термін.
3.2.У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї недостовірної інформації, що була підставою для видачі Дозволу, місцевий дозвільний орган складає акт про анулювання Дозволу та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання та органи внутрішніх справ.
3.3.На підставі акту про анулювання, Дозвіл скасовується рішенням виконавчого комітетом Одеської міської ради.

4. Пільги.
4.1.Від сплати збору за видачу Дозволу на розміщення об’єктів звільнюються:
- особи, яким надання пільг передбачено чинним законодавством;
- суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю та надають послуги за рахунок міського бюджету.

5. Відповідальність.
5.1.Відповідальність за надання недостовірної інформації при отриманні Дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, за сплату Збору покладається на платників Збору відповідно до чинного законодавства.
5.2.Відповідальність за порушення строків прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі) дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг та безпідставну відмову в видачі дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг покладається на посадових осіб місцевих дозвільних органів відповідно до чинного законодавства.

6. Контроль.
6.1.Контроль за правильністю та своєчасністю справляння збору за видачу Дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг здійснюється державними податковими органами в межах їх повноважень.
6.2.Контроль за реєстрацією дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг здійснюється місцевими дозвільними органами.

7. Джерела сплати збору.
7.1.Збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг сплачується юридичними особами за рахунок доходу (прибутку), що залишається в їх розпорядженні, але не більше 10 відсотків оподаткованого доходу (прибутку) .
7.2.Збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг сплачується фізичними особами – підприємцями за рахунок власних коштів.

Секретар ради                        О.А. ПрокопенкоPage is created: 12.02.2007 15:24
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More