09:23:48   |   24 october 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 575-V от 30.11.2006

№ 575-V от 30.11.2006

Об утверждении Положения о постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности

Рішення
Одеської міської ради
№ 575-V від 30.11.2006

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради № 1753-V від 05.10.2007

Про затвердження Положення про постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності

Відповідно до статей 25, 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Регламенту Одеської міської ради V скликання, Положення про постійні комісії Одеської міської ради V скликання, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про постійну комісію Одеської міської ради V скликання з комунальної власності.

 

Міський голова                                     Е. Гурвіц

 


Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 575-V від 30.11.2006


Положення
про постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності


1. Загальні засади
Положення про постійну комісію Одеської міської ради (далі комісія) з комунальної власності розроблено відповідно до Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про статус депутатів місцевих рад", „Про власність", Регламенту Одеської міської ради V скликання та Положення про постійні комісії Одеської міської ради V скликання.


Комісія є органом Одеської міської ради (далі ради), який обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду, і підготовки питань, що належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету.


Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2.Функціональна спрямованість комісії:
- Попередній розгляд та внесення на розгляд ради цільових програм з питань самоврядування з висновками та рекомендаціями комісії;
- участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку; економічного зростання, розвитку фінансової інфраструктури міста, тощо;
- вивчення та підготовка питань про стан та розвиток міської інфраструктури;
- розробка пропозиції про створення умов безпеки для підприємств та їх бізнесу;
- розробка пропозицій, рекомендацій про підтримку і реалізацію програм; направлених на розвиток міської ділової інфраструктури;
- розробка пропозицій та участь у розробці проектів рішень ради про створення спільних підприємств у т.ч. за участю міста;
- внесення пропозицій підприємствам і організаціям незалежно від форм власності, розташованих на території м. Одеси, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволення потреб населення;
- участь у розробці проекту бюджету міста;
- попередній розгляд та внесення на розгляд ради проектів рішень про вилучення об'єктів права комунальної власності, що були надані комунальним підприємствам та не використовуються за призначенням;
- попередній розгляд та внесення на розгляд ради проектів рішень про передачу у власність об'єктів права комунальної власності;
- розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, з внесенням до них пропозицій;
- попередній розгляд, підготовка висновків та рекомендацій встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету м. Одеси;
- підготовка висновків та рекомендацій для розгляду ради про встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- попередній розгляд та внесення на розгляд ради проектів рішень про створення, ліквідацію та реорганізацію підприємств комунальної власності, вирішення питання подальшого використання майна ліквідованих підприємств комунальної власності;
- попередній розгляд, підготовка висновків, рекомендацій та внесення на розгляд ради проектів рішень про відчуження, відповідно до закону, або під заставу об'єктів права комунальної власності, а також придбання об'єктів права комунальної власності в установленому законодавством порядку;
- попередній розгляд та внесення на розгляд ради проектів рішень про затвердження, відповідно до законодавства методики розрахунку, порядку використання орендної плати за користування об'єктами права комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- попередній розгляд та внесення на розгляд ради висновків про прийняття рішення про передачу іншим органам окремих повноважень з управління комунальною власністю територіальної громади, встановленню меж цих повноважень та умов їх здійснення;
- підготовка висновків і рекомендацій комісії, проектів рішень ради, спрямованих на посилення ефективності роботи виконавчих органів ради в управлінні яких знаходиться майно комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- попередній розгляд і надання висновків та рекомендацій відносно чисельності, структури, штатів та кошторису на утримання виконавчих органів ради, апарату ради;
- підготовка та внесення на розгляд ради висновків про програми приватизації, переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, доцільності, порядку та умов приватизації і т.і.;
- контроль за виконанням рішень ради, покладених на комісію відповідними рішеннями;
- попередній розгляд і підготовка висновків і рекомендацій відносно комунальної власності територіальної громади, віднесених до відання ради;
- попередній розгляд та внесення на розгляд ради проектів рішень, включених до порядку денного чергової сесії ради або за дорученням сесії ради, міського голови, секретаря ради;
- розгляд, підготовка висновків та рекомендації з питань, внесених на розгляд комісії її головою, заступниками, секретарем або членами комісії. За необхідністю внесення цих питань на розгляд ради;
- попередній розгляд, підготовка висновків та рекомендацій, внесення на розгляд ради проектів рішень про накази виборців, інформацію виконавчої влади про хід їх виконання та звіт про виконання;
- розгляд заяв, листів, звернень, що надійшли в комісію від органів державної влади та державного управління, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян, прийняття по ним рішення, а у випадку необхідності винесення на розгляд ради;
- розроблення проектів рішень ради, підготовка висновків та рекомендацій з проектів, включених до порядку денного сесії, що відносяться до компетенції комісії;
- здійснення за дорученням міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою перевірок, вивчення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, а також питань, віднесених до відання ради або її виконавчого комітету, - підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, подання за результатами перевірок рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, виконкому або до правоохоронних органів.


3.Порядок роботи комісії.


3.1. Порядок вивчення матеріалів:
Комісія вивчає матеріали, внесені до плану її роботи, або позапланові, щодо яких існує відповідне рішення комісії або доручення ради, міського голови, секретаря ради.
Для вивчення питань, розробки проектів рішень ради комісія дає доручення членам комісії або створює підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів та експертів.
Керівники підзвітних чи підконтрольних раді і виконавчим органам, підприємств, установ і організацій, представники яких залучаються до роботи у складі підготовчих комісій чи робочих груп, зобов'язані у термін, визначений у рішенні про створення підготовчої комісії чи робочої групи, направити до її складу свого представника.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть вивчатися і розглядатися комісіями спільно.
Для забезпечення високої якості вивчення питань, розробки проектів рішень ради комісія направляє для участі у засіданнях, нарадах, семінарах і т.і. до виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій комунальної власності свого представника. Керівник органу, підприємства, установи і організації, до якого направлено представника комісії, зобов'язаний завчасно попередити представника комісії про засідання (нараду, семінар тощо), яке планується, і забезпечити його відповідними інформаційними, довідковими та іншими матеріалами.
На запит комісії, підписаний головою комісії, заступником голови комісії або секретарем комісії, керівники органів, підприємств, установ і організацій, підзвітних чи підконтрольних раді, зобов'язані у термін, визначений у запиті, надати інформацію чи відповідь про суть запиту. Запит комісії реєструється у апараті ради і може надсилатися поштою через апарат ради або іншим чином, визначеним комісією.
При зверненні до керівників органів, підприємств, установ і організацій члена комісії (особисто чи листом) з питання, яке готується ним за дорученням комісії, відповідні керівники зобов'язані у семиденний термін надати інформацію або відповідь по суті звернення.
Члени комісії, керівники підготовчих комісій чи робочих груп, які за дорученням комісії вивчали питання або готували проект рішення ради, зобов'язані у термін, встановлений комісією, узагальнити матеріали з питання, що вивчалося або готувалося, підготувати письмову довідку і відповідний проект рішення ради або проект висновку комісії.

3.2 План роботи комісії.
Комісія вивчає питання, внесені до плану роботи комісії, а також позапланові питання, включені до порядку денного засідання комісії за дорученням сесії ради, міського голови, секретаря ради, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.
До плану роботи комісії пропозиції включаються після обговорення їх пропозицій на засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку питання.
План роботи комісії складається: на поточний період - на три місяці, і на перспективний період - на один рік.
План роботи комісії затверджується на засіданні комісії.
Зведений План роботи комісії надається кожному депутату, надсилається до підвідомчих і підконтрольних раді органів, підприємств, установ і організацій згідно з розрахунком розсилання, який затверджує секретар ради, оприлюднюється у газеті „Одеський вісник".

3.3. Засідання комісії.
Комісія проводить свої засідання у дні, визначені планом роботи комісії, не менш ніж одного разу у місяць.
Порядок денний засідання комісії затверджується на початку засідання і оприлюднюється біля приміщення, де проходить засідання комісії.
Кворум членів комісії, порядок головування на засіданнях комісії, порядок ухвали рішень комісії і порядок підписання документа комісії визначається чинним законодавством України.
Засідання комісії проводяться відкрито. Про необхідність закритого обговорення питання приймається окреме рішення комісії.
У випадку проведення спільного засідання кількох комісій головуючий на засіданні і секретар засідання визначаються на такому спільному засіданні, а рішення на ньому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини від загального складу кожної із комісії, що беруть участь у такому спільному засіданні.
Про участь у спільному засіданні кількох комісій приймається рішенням комісії.
Засідання комісії протоколюються секретарем комісії.
До протоколу вносяться дата засідання, прізвища присутніх членів комісії, прізвища і посади інших присутніх, порядок денний, стислий розгляд питань порядку денного (прізвища тих, хто виступав, стисло сформульовані ними пропозиції, результати голосування, окрему думку членів комісії, які не погоджуються з результатами голосування, прийняті рішення).
Два примірника протоколу засідання комісії разом із прийнятими рішеннями не пізніше, як через два робочих дні, у друкованому вигляді подаються секретарем комісії на підпис голові комісії. Один примірник протоколу зберігається у справах апарату ради, а другий - у справах комісії. Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з порядку денного долучаються до примірника протоколу, який зберігається у справах комісії.
Питання, які належать до віддання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно.
У випадку проведення спільного засідання кількох комісій протокол засідання у кількості на один більше ніж кількість комісій, що брали участь у спільному засіданні, не пізніше як через п'ять робочих днів у друкованому вигляді подається секретарем спільного засідання на підпис головуючого на засіданні, і після підписання не пізніше наступного робочого дня розсилається до комісій, які брали участь у спільному засіданні. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій. Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з порядку денного спільного засідання долучаються до примірника протоколу, який зберігається у справах апарату ради.
Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
Порядок передачі протоколів засідання комісії до архіву визначається Регламентом ради.
Керівники підзвітних чи підконтрольних раді і виконавчому комітету Одеської міської ради органів, підприємств, установ і організацій, які запрошені на засідання комісії, зобов'язані прибути на засідання особисто із матеріалами та відомостями, які стосуються питань, з якого їх запрошено.

4. Висновки і рекомендації комісії.
За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Рекомендації постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений строк.


5. Матеріальне і організаційне забезпечення.
Матеріальне і організаційне забезпечення роботи комісії, за її поданням, покладається на раду.

 


Секретар ради                                                             О.А. ПрокопенкоPage is created: 13.12.2006 14:09
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More