23:27:26   |   13 august 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2563-VI від 21.12.2012р.

№2563-VI від 21.12.2012р.

Про внесення змін до положення про комунальну установу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.10.2004р. №3183-ІV

Рішення
Одеської міської ради
№2563-VI від 21.12.2012р.

Про внесення змін до положення про комунальну установу

«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», затвердженого

рішенням Одеської міської ради від 11.10.2004р. №3183-ІV

Відповідно до підпункту 30 ст. пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. №87, у межах реалізації заходів з оптимізації діяльності дитячих спеціалізованих закладів соціальної спрямованості в м. Одесі, з метою збільшення кількості наданих дітям реабілітаційних послуг Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до положення комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.10.2004 р. №3183-ІV (додаються).

2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації змін до положення комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію у справах молоді та спорту Одеської міської ради.

Міський голова                         О.Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
№ 2563-VI від 21.12.2012р.

 

ЗМІНИ
ДО ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ»,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ЗА № 15561050005004587 ВІД 10.07.2012р.

 

1. Викласти п. 1.4. розділу І «Загальні положення» у наступній редакції:
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (далі - центр) - заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги».

2. Викласти п. 2.8. розділу ІІ «Структура Центру» у наступній редакції:
«Групи тривалого (стаціонарного) перебування формуються з дітей, які потребують тривалої соціально-психологічної реабілітації».
«Групи денного перебування формуються з дітей, які проживають у сім’ях, інтернатних закладах тощо та потребують соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги».

3. Викласти п. 3.8. розділу ІІІ «Умови перебування дітей у Центрі» в наступній редакції: «Дитина може перебувати у Центрі протягом часу, необхідного для її реабілітації, але не більше ніж 9 місяців у разі стаціонарного перебування та 12 місяців – денного перебування. Термін перебування дитини у Центрі визначається психолого-медико-педагогічною комісією з погодженням зі службою у справах дітей Одеської міської ради».

4. Викласти п. 3.13 розділу ІІІ «Умови перебування дітей у Центрі» у наступній редакції:
«Рішення про вибуття дитини з центру приймається відповідною службою у справах дітей».

Ці зміни є невід’ємною частиною положення.

Секретар ради                         О.Б. БриндакPage is created: 17.01.2013 12:32
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More