06:34:34   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 2507-VI від 21.12.2012р.

№ 2507-VI від 21.12.2012р.

Про призначення директора комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» та затвердження Умов оплати праці працівників установи /внесено зміни та доповнення/

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради № 2625-VII от 08.11.2017 р. 

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради № 3353-VI від 16.04.2013 р.

 

Рішення
Одеської міської ради

№ 2507-VI від 21.12.2012р.

 

Про призначення директора комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» та затвердження Умов оплати праціпрацівників установи 

 

 

Відповідно до пункту 39-1 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Закону України «Про оплату праці», підпункту 3.4 Положення про комунальну установу «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі», з метою вирішення питань щодо надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Одесі, враховуючи загальні потреби соціально незахищених верств населення міста, Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:
1. Призначити директором комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» Петрову Тетяну Іванівну.
2. Затвердити Умови оплати праці працівників комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі», що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету (додаються).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики; з планування, бюджету та фінансів.
 
 
 
Міський голова                                                               О. Костусєв
 
 
 
 
 
 
  
 
Додаток
до
рішення Одеської
міської ради
№ 2507-VI від 21.12.2012р. 
 
 
 
УМОВИ
оплати праці працівників комунальної установи
«Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної
правової допомоги у м. Одесі»
 
 
1. Розміри посадових окладів працівників комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» установлюється згідно зі схемою коефіцієнтів співвідношень місячних посадових окладів працівників до мінімальної заробітної плати, наведеної в додатку до цих Умов.
У випадках зміни мінімальної заробітної плати нарахування оплати праці проводиться без внесення змін до цих Умов та рішення Одеської міської ради про їх затвердження.
 
2. Посадовий оклад заступнику директора установлювати на 5 відсотків нижче ніж посадовий оклад директора.
 
3. Директору установи, в межах затвердженого фонду заробітної плати, надається право:
3.1. Установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів, доплат та надбавок до них.
3.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, що не перевищують середньомісячної заробітної плати працівника.
3.3. Затверджувати порядок та розміри преміювання працівників відповідно до їх особового внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
Порядок і умови преміювання установлюються положенням про преміювання, затвердженим директором установи.
3.4. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни, застосовувати до працівників заходи дисциплінарного стягнення, передбачені чинним законодавством.
 
4. Працівникам можуть установлюватися надбавки у розмірі до 50 відсотків місячного посадового окладу:
-  за високі досягнення у праці;
-  за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
-  за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни, зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.
 
5. Працівникам установлюються доплати у розмірі до 50 відсотків місячного посадового окладу:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення посад. Зазначені види доплат не встановлюються директору установи та його заступнику.
 
6. Конкретні розміри підвищень, доплат, надбавок, встановлені працівникам, та розміри преміювання, оголошуються наказом.
 
7. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу з урахуванням
доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених чинним законодавством.
 
8. Ці умови застосовуються з 01 січня 2013року.
 
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                              О.Б.Бриндак
 
 
 


 

 
 
 
 
Додаток
до Умов оплати праці працівників комунальної установи
«Спеціалізована установа з надання
безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі»
 
 
СХЕМА
коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів працівників
комунальної установи
 «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги
у м. Одесі» до мінімальної заробітної плати
 

 

 

п/п
Найменування посади
Коефіцієнт співвідношення до мінімальної заробітної плати
1
Директор
1,40
2
Заступник директора
1,33
3
Начальник відділу
1,16
4
Головний спеціаліст - юрист
1,14
5
Провідний спеціаліст - юрист
1,12
6
Головний бухгалтер
1,11
7
Адміністратор
1
8
 
Прибиральницяі
1

 

 

 

 

 

 

 Page is created: 15.01.2013 14:32
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More