09:59:05   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2442-VI від 21.12.2012р.

№2442-VI від 21.12.2012р.

Про затвердження звіту про виконання міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки,
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 року №4706-V

Рішення
Одеської міської ради
№2442-VI від 21.12.2012р.

 

 

Про затвердження звіту про виконання міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки,
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 року №4706-V
 
Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 07.10.2009 року №4706-V «Про затвердження міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки», розпорядження міського голови від 07.11.2008р. №1329-01р «Про Порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити звіт про виконання міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 року №4706-V (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я.
 
 
Міський голова                                                                               О. Костусєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№2442-VI від 21.12.2012р. 
 
 
 
ЗВІТ
про виконання міської Програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням
Одеської міської ради від 07.10.2009 року №4706-V
 
«Міська Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки» (далі - Програма) була  розроблена відповідно до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2007-2011 роки» та обласної цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008-2011 роки  з метою посилення в  м. Одесі роботи щодо боротьби із захворюванням на туберкульоз, його комплексної профілактики, виявлення та лікування, оптимізації діяльності спеціалізованої протитуберкульозної мережі, впровадження сучасних медичних технологій, а також об`єднання зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо протидії захворюванню на туберкульоз. Програма затверджена рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. №4706–V. Реалізація завдань і заходів Програми, спрямованих на розв`язання епідемічної ситуації в місті Одесі, здійснювалась за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та бюджету міста, була складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на відповідні роки.
У м. Одесі, як і в Україні взагалі, спостерігається несприятлива епідемічна ситуація із захворюванням на туберкульоз, яка безпосередньо пов`язана з глибокою соціально-економічною кризою, що охопила широкі верстви населення. На обліку в протитуберкульозному диспансері м. Одеси перебуває більше 10 тисяч осіб, в тому числі: 1309 хворих на активні форми туберкульозу, 2518 осіб із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу, 4760 дітей та підлітків з ризиком захворювання на туберкульоз, 1473 особи, що знаходилися в контакті з хворими та мешкають у вогнищах туберкульозу Із вказаної кількості хворих 362 особи  виділяють туберкульозні мікобактерії і є небезпечними для тих, хто їх оточує. Показник захворюваності всіма формами туберкульозу по місті Одесі збільшився з 61,9 на 100 тисяч населення в 2009 році до 75,7 у 2011 році. Суттєвий зріст показника захворюваності зумовлений особливостями регіону, де перебуває багато мігрантів, та змінами у веденні статистичного обліку (ведення електронного реєстру осіб, які вперше захворіли на туберкульоз).
Наряду з цим,  показник розповсюдженості цієї патології зменшився з 180,0 на 100 тисяч населення у 2009 році до 132,4 у 2011 році.
Ця хвороба займає перше місце в структурі смертності від інфекційних та паразитарних захворювань. Показник смертності за роки виконання Програми зменшився з 14,7 на 100 тисяч населення до 11,0 на 100 тисяч населення. Негативним явищем є той факт, що 27,7% випадків смерті від туберкульозу відбувається поза тубстаціонаром. Слід зазначити, що суттєво зменшилась кількість випадків діагностики туберкульозу після смерті (при розтині) - з 22 випадків у 2009 році до 8 у 2011 році.
Залишається високою враженість туберкульозом соціально дезадаптованих осіб (безпритульних; осіб, що зловживають алкоголем; наркозалежних та ін.),  що не сприяє епідемічній ситуації в місті.
Гострою є проблема щодо збільшення випадків поєднання туберкульозу і ВІЛ/СНІДу. Відсоток таких випадків збільшився з 15,5% у 2009 році до 22,4% (231 хворий) у 2011 році. Цей чинник обтяжує перебіг хвороби, ускладнює лікування та погіршує прогноз.
Багато хворих перериває курс лікування, що приводить до формування хіміорезистентних форм туберкульозу та хронізації процесу. Кількість осіб, що страждають на хронічні та резистентні форми туберкульозу, становить 241 од.
У місті триває робота щодо збільшення діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння. Відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз, яких діагностовано методом мікроскопії мазка мокротиння  в лікувально-профілактичних закладах загальної мережі та протитуберкульозному диспансері, збільшився з 27% у 2009 році до 42,3% у 2011 році (підпункт 3.1. Програми).
Практично на одному рівні залишається відсоток хворих, у яких туберкульоз діагностовано на амбулаторному етапі в лікувально-профілактичних закладах загальної мережі, - 39,9% у 2009 році та 41,1% у 2011 році (підпункт 2.1. Програми).
Зменшився відсоток хворих на туберкульоз, що пройшли лікування амбулаторно, серед тих, що не виділяють збудника туберкульозу в навколишнє середовище - з 48% до 42,9%. Цей факт зумовлено важким станом хворих при наявності у них малих форм туберкульозу та множинних супутніх захворювань (СНІД, гепатити, цукровий діабет, залежність від психоактивних речовин) (підпункт 2.2. Програми).
Кількість дітей, обстежених методом туберкулінодіагностики, збільшився з 58,9% у 2009 році до 74,3% у 2011 році. Всього за допомогою туберкулінодіагностики у 2011 році обстежено 80969 дітей віком від  від 1 до 14 років (підпункт 3.4. Програми).
Заходи програми передбачали охоплення хворих на активні форми туберкульозу бактеріологічним і рентгенологічним обстеженням на рівні 95%. Відсоток охоплення хворих на активний туберкульоз бактеріоскопічним обстеженням склав у 2011 році 92,3%, а      рентгенологічним - 95,6% (підпункт 3.6, 3.7 Програми).
Відсоток забезпечення симптоматичним лікуванням хворих з хронічними формами туберкульозу збільшився з 23,3% у 2009 році до 49,3% у 2011 році при запланованих 50%. Симптоматичне лікування у 2011 році отримувало 125 хворих.
Програмою передбачено забезпечення видатків на харчування хворих на туберкульоз в Міській туберкульозній лікарні №1 з розрахунком 17,0 грн на 1 ліжко/день. У 2009 році фактичний показник склав 14,49 грн, у 2010 році – 16,37 грн, у 2011 році – 16,26 грн. Всього видатки на харчування хворих склали у 2009 році – 1171,3 тис.грн, у 2010 році – 1413,0 тис.грн, у 2011 році - 1374,3 тис.грн.
У межах Програми фактично проведені видатки в загальній сумі    1763,1 тис.грн у 2009 році, 2489,4 тис.грн у 2010 році і та 1772,5 тис.грн у 2011 році.
 
 

Секретар ради                                                                                О. БриндакPage is created: 14.01.2013 15:26
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More