00:05:03   |   14 august 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2530-VI від 21.12.2012р.

№2530-VI від 21.12.2012р.

Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Міська клінічна лікарня №9 імені професора О.І. Мінакова», затвердженого рішенням Одеської міської ради  від 26.01.2007 року №865-V

Рішення
Одеської міської ради 
№2530-VI від 21.12.2012р.

 

Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Міська клінічна лікарня №9 імені професора О.І. Мінакова», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 26.01.2007 року №865-V

 
 
Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України, у зв’язку з необхідністю приведення структури та Статуту установи у відповідність з вимогами чинного законодавства, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Міська клінічна лікарня №9 імені професора О.І. Мінакова», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 26.01.2007 року №865-V (додаються).
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати зміни до Статуту комунальної установи «Міська клінічна лікарня №9 імені професора О.І. Мінакова».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров’я.
 
 
 
Міський голова                                                        О. Костусєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№2530-VI от 21.12.2012г.  
 
 
 
ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №9 ІМЕНІ ПРОФЕСОРА О.І. МІНАКОВА»,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ЗА №15561050002015413 ВІД 05.03.2008 РОКУ
 
ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ
 
1.     Пункт 1.4. статті 1 викласти у новій редакції:
«1.4. До складу Установи без права юридичної особи входять:
- стаціонарні відділення, розташовані за адресою: Україна, 65023,  м. Одеса, пров. Валіховський, 3;
- стаціонарні відділення, розташовані за адресою: Україна, 65023,   м. Одеса, пров. Валіховський, 5».
 
2.     Статтю 3 доповнити пунктом 3.3. такого змісту:
«3.3. Установа здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров'я, трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом».
 
3.     Пункт 6.2. статті 6 викласти у новій редакції:
«6.2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Установи здійснюється Одеським міським головою за поданням начальника Управління. Керівник Установи призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту. Строк найму, права, обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом».
 
4.     Пункт 9.5. статті 9 викласти у новій редакції:
«9.5. У разі ліквідації Установи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації».
 
 
 
Секретар ради                                                                                    О. Бриндак


Page is created: 09.01.2013 10:23
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More