19:37:23   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2433-VI від 21.12.2012р.

№2433-VI від 21.12.2012р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік”

Рішення
Одеської міської ради
№2433-VI від 21.12.2012р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради
від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік”


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення Одеської обласної ради від 28.08.2012р. №589-VI «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 28 грудня 2011 року №368-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2012 рік», рішення Одеської обласної ради від 09.11.2012р. №628-VI «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 28 грудня 2011 року №368-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2012 рік», Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік”:
1.1. Пункт 1 розділу І викласти в редакції:
«Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2012 рік у сумі 3 491 393,110 тис.грн (додатки 1,2 ), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 2 987 163,778 тис.грн, у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 1 329 718,9 тис.грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 430 327,61 тис.грн;
• міжбюджетні трансферти – 1 227 117,268 тис.грн;
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 504 229,332 тис.грн, з них бюджет розвитку – 287 518,850 тис.грн».
1.2. Пункт 2 розділу І викласти в редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2012 рік у сумі 3 451 145,704 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального
фонду бюджету – 2 929 549,377 тис.грн та видатків спеціального фонду – 521 596,327 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів (додаток 4)».

1.3. Пункт 3 розділу І викласти в редакції:
«Установити обсяг повернення кредитів до бюджету у сумі 152,9 тис.грн та надання кредитів з бюджету у сумі 417,9 тис.грн (додаток 5)».

1.4. Пункт 4 розділу І викласти в редакції:
«Установити:
- профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 67 077,7 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- профіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 87 200,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 6)».

1.5. Пункт 5 розділу І викласти в редакції:
«Установити:
5.1. Дефіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 9 463,3 тис.грн, (додаток 6), джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів;
5.2. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 104 831,994 тис.грн (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 67 077,7 тис.грн;
- залишки коштів спеціального фонду - 37 754,294 тис.грн (в т.ч. залишки коштів дорожнього фонду Одеської міської ради – 1 493,7 тис.грн; залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" – 41,394 тис.грн; залишки коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси – 10 168,6 тис.грн; залишки коштів бюджету розвитку – 25 745,1 тис.грн; залишки коштів цільового фонду Одеської міської ради – 305,5 тис.грн)».

1.6. Пункт 11 розділу ІІІ викласти в редакції:
«Установити на 31 грудня 2012 року граничний обсяг місцевого боргу – 259 200,0 тис.грн та гарантованого боргу – 102 329,7 тис.грн».

1.7. Пункт 12 розділу ІІІ викласти в редакції:
«Встановити, що у бюджеті міста Одеси передбачені:
- за рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) витрати на погашення місцевого боргу в сумі 87 200,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- за рахунок загального фонду бюджету видатки на обслуговування місцевого боргу в сумі 31 163,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань у сумі 265,0 тис.грн (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»)».

1.8. Пункт 15 розділу ІV виключити

1.9. У абзаці 2 пункту 31 розділу VI цифри «8 000,0» змінити на цифри «10 211,2».

2. Додатки №1, №2, №5, №6, №8, №9, №10, №13 до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік” викласти у новій редакції відповідно до додатку №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 цього рішення.

3. Внести зміни до додатків №3, №4, №7 до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік” відповідно до додатків №9, №10, №11 до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

 

Додатки 1,2,6,7 до рішення Одеської міської ради від 21.12.2012р. №2433-VI

Додатки 3,4,5,8,9,10,11 до рішення Одеської міської ради від 21.12.2012р. №2433-VI

Міський голова                        О.КостусєвPage is created: 03.01.2013 16:17
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More