08:02:29   |   24 october 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №640-V от 30.11.06р.

№640-V от 30.11.06р.

О внесении изменений и дополнений в решение Одесского горсовета от 06.03.06г. №5321-IV "О создании КП "Агентство программ развития Одессы" и утверждения его устава
Отменено

СКАСОВАНО рішенням міської ради №2118-V от 21.12.2007

 

 

Рішення
Одеської міської ради
№640-V від 30.11.06р.

Про внесення змін та доповнень до рішення
Одеської міської ради від 06.03.2006р. №5321-IV
«Про створення комунального підприємства
«Агентство програм розвитку Одеси»
та затвердження його статуту

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до статуту комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006р. №5321-IV, у розділі «Мета і предмет діяльності Підприємства»:

1.1. Після пункту 2.2.12, пункт 2.2.13. викласти у наступній редакції:
«2.2.13. Організація та проведення наукових, науково-прикладних розробок, у тому числі, підготовка методологічних та методичних матеріалів;»;

1.2. Доповнити розділ пунктом 2.2.14. такого змісту: «2.2.14. Розробка та впровадження інноваційних проектів;».

2. Пункт 2.2.13. статуту комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» в редакції від 06.03.2006р. вважати пунктом 2.2.15. нової редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з зовнішніх зв’язків та європейської інтеграції.

Міський голова              Е.Й. ГурвіцPage is created: 05.12.2006 09:58
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More