12:00:49   |   22 october 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2161-VI від 24.07.2012р.

№2161-VI від 24.07.2012р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік”

Рішення
Одеської міської ради
№2161-VI від 24.07.2012р.
Про внесення змін та доповнень
до рішення Одеської міської ради
від 23.12.2011 року №1621-VІ
“Про бюджет міста Одеси на 2012 рік”

 
 
 


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України від 12.04.2012 року №4647-VI «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", рішення Одеської обласної ради від 06.07.2012 р. №535-VI «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 28 грудня 2011 р. №368-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2012 рік», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік” :
1.1. Пункт 1 розділу І викласти в редакції:
« Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2012 рік у сумі 3 292 946,926 тис. грн (додатки 1, 2), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 2 797 744,236 тис.грн, у тому числі:
· доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 1 329 718,9 тис. грн;
· доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 448 000,0 тис.грн;
· міжбюджетні трансферти – 1 020 025,336 тис.грн.
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 495 202,690 тис.грн, з них бюджет розвитку – 330 298,0 тис.грн».

1.2. Пункт 2 розділу І викласти в редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2012 рік у сумі 3 247 903,920 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 2 735 407,536 тис.грн та видатків спеціального фонду – 512 496,384 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів (додаток 4)».

1.3. Пункт 4 розділу І викласти в редакції:
«Установити:
- профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 71 800,0 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- профіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 90 000,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 6)».

1.4. Пункт 5 розділу І викласти в редакції:
«Установити:
5.1. Дефіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 9 463,3 тис.грн, (додаток 6), джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів;
5.2. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 109 248,794 тис.грн (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 71 800,0 тис.грн;
- залишки коштів спеціального фонду - 37 448,794 тис.грн (в т.ч. залишки коштів дорожнього фонду Одеської міської ради – 1 493,7 тис.грн; залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" – 41,394 тис.грн; залишки коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси – 10 168,6 тис.грн; залишки коштів бюджету розвитку – 25 745,1 тис.грн).».

1.5. Внести зміни до пункту 7 розділу ІІ:
- абзац 12 викласти в редакції: «- 75 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, крім розташованих в скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;»;
- доповнити абзацом: «- 100 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих в скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, відповідно до розпоряджень міського голови;».

1.6. Абзац 9 пункту 23 розділу ІV виключити.

1.7. В абзаці 2 пункту 32 розділу VI словосполучення «але не більше 4 660,0 тис.грн» виключити.

1.8. Абзац 1 пункту 33 розділу VІ викласти в новій редакції:
«Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовуються для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, крім розташованих в скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у м. Одеса ГУДКСУ в Одеській області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради без ПДВ та коштів на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень перераховує їх на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.».

1.9. Пункт 34 розділу VІ викласти в новій редакції:
«Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих в скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, відповідно до розпоряджень міського голови, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у м. Одеса ГУДКСУ в Одеській області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради без ПДВ та коштів на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень перераховує їх на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.»

2. Додатки №1, №2, №6, №7, №8, №9, №10 до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік” викласти у новій редакції відповідно до додатку №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 цього рішення.

3. Внести зміни до додатків №3, №4 до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік” відповідно до додатків №8, №9 до цього рішення.

4. Доповнити рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1621-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік” додатком 3.1. «Розподіл видатків бюджету міста Одеси на 2012 рік за головними розпорядниками бюджетних коштів у розрізі бюджетних програм» (додаток 10).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.Міський голова О. Костусєв 

 
 
 
 
 


Page is created: 11.08.2012 17:08
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More