05:38:33   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2209-VI від 24.07.2012

№2209-VI від 24.07.2012

Про продаж ТОВ «ФОРТУНА ЮГ» земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0208 га, що знаходиться в оренді ТОВ «ФОРТУНА ЮГ», за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 2-а, для експлуатації автомийки

Рішення
Одеської міської ради
№2209-VI від 24.07.2012

Про продаж ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТУНА ЮГ» земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0208 га, що знаходиться в оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТУНА ЮГ», за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 2-а, для експлуатації автомийки

Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТУНА ЮГ» (далі – ТОВ «ФОРТУНА ЮГ», ідентифікаційний код 35768107) щодо продажу земельної ділянки площею 0,0208 га, що знаходиться в оренді, за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 2-а, для експлуатації автомийки, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.
Затвердити вартість земельної ділянки, без урахування ПДВ, у розмірі 141 666 (сто сорок одна тисяча шістсот шістдесят шість) гривень 72 копійки на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 14.02.2012 року)
2. Продати ТОВ «ФОРТУНА ЮГ» земельну ділянку несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надану ТОВ «ФОРТУНА ЮГ» в оренду, площею 0,0208 га, за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 2-а, для експлуатації автомийки.
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «ФОРТУНА ЮГ» (додається).
4. Доручити Одеському міському голові Костусєву О.О. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Дія договору оренди землі, який зареєстрований у Управлінні Держкомзему у місті Одеса про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 12 квітня 2011 року за № 511010004000025, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2 цього рішення.
6. Зобов’язати ТОВ «ФОРТУНА ЮГ»:
6.1. Сплатити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення у місячний термін з моменту прийняття даного рішення.
6.2. Оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з п. 2. цього рішення.
7. У разі не виконання ТОВ «ФОРТУНА ЮГ» пункту 6.1 дане рішення втрачає силу.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
 
 
 
Міський голова                                                     О. КостусєвPage is created: 10.08.2012 11:20
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More