11:38:39   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2213-VI від 24.07.2012

№2213-VI від 24.07.2012

Про продаж МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КВІТКОВИЙ БАЗАР» земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0621 га, що знаходяться в оренді МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КВІТКОВИЙ БАЗАР», за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 36-а, для експлуатації та обслуговування будівлі квіткового базару та павільйону-бару

Рішення
Одеської міської ради
№2213-VI від 24.07.2012
   
Про продаж МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КВІТКОВИЙ БАЗАР» земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0621 га, що знаходяться в оренді МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КВІТКОВИЙ БАЗАР», за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 36-а, для експлуатації та обслуговування будівлі квіткового базару та павільйону-бару

Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КВІТКОВИЙ БАЗАР» (далі – МПП «КВІТКОВИЙ БАЗАР», ідентифікаційний код 22502417) щодо продажу земельних ділянок загальною площею 0,0621 га, що знаходяться в оренді, за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 36-а, для експлуатації та обслуговування будівлі квіткового базару та павільйону-бару, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений Українською універсальною біржею, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.
Затвердити вартість земельних ділянок, без урахування ПДВ, у розмірі 621 714 (шістсот двадцять одна тисяча сімсот чотирнадцять) гривень 15 копійок на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 26.03.2012 року).

2. Продати МПП «КВІТКОВИЙ БАЗАР» земельні ділянки несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надані МПП «КВІТКОВИЙ БАЗАР» в оренду, загальною площею 0,0621 га, за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 36-а, для експлуатації та обслуговування будівлі квіткового базару та павільйону-бару.
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та МПП «КВІТКОВИЙ БАЗАР» (додається).
4. Доручити Одеському міському голові Костусєву О.О. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Дія договорів оренди землі, які зареєстровані у Одеському міському управлінні ОРФ ДП ЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 04 травня 2006 року за № 040650500087, № 040650500086, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельні ділянки, зазначену у пункті 2 цього рішення.
6. Зобов’язати МПП «КВІТКОВИЙ БАЗАР»:
6.1. Сплатити вартість земельних ділянок несільськогосподарського призначення у місячний термін з моменту прийняття даного рішення.
6.2. Оформити державний акт на право власності на земельні ділянки згідно з п. 2. цього рішення.
7. У разі не виконання МПП «КВІТКОВИЙ БАЗАР» пункту 6.1 дане рішення втрачає силу.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
  
   
   
Міський голова                                                 О. КостусєвPage is created: 10.08.2012 10:55
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More