10:01:41   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2208-VI від 24.07.2012

№2208-VI від 24.07.2012

Про продаж фізичній особі-підприємцю Шелесту Володимиру Леонідовичу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0480 га, що знаходиться в оренді фізичної особи-підприємця Шелеста Володимира Леонідовича, за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 225-а, для експлуатації та обслуговування торговельного центру

Рішення
Одеської міської ради
№2208-VI від 24.07.2012

Про продаж фізичній особі-підприємцю Шелесту Володимиру Леонідовичу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0480 га, що знаходиться в оренді фізичної особи-підприємця Шелеста Володимира Леонідовича, за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 225-а, для експлуатації та обслуговування торговельного центру

Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання фізичної особи-підприємця Шелеста Володимира Леонідовича (далі – ФОП Шелест В.Л.) щодо продажу земельної ділянки площею 0,0480 га, що знаходиться в оренді, за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 225-а, для експлуатації та обслуговування торговельного центру, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений Українською універсальною біржею, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.
Затвердити вартість земельної ділянки, без урахування ПДВ, у розмірі 336 532 (триста тридцять шість тисяч п’ятсот тридцять дві) гривні 80 копійок на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 14.12.2011 року). 
 
2. Продати ФОП Шелесту В.Л. земельну ділянку несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надану ФОП Шелесту В.Л. в оренду, площею 0,0480 га, за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 225-а, для експлуатації та обслуговування торговельного центру. 
 
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ФОП Шелестом В.Л. (додається). 
 
4. Доручити Одеському міському голові Костусєву О.О. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки. 
 
5. Дія договору оренди землі, зареєстрованого Одеській регіональній філії ДП ЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 03 вересня 2007 року за № 040750500121, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2. цього рішення.
6. Зобов’язати ФОП Шелеста В.Л.:
6.1. Сплатити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення у місячний термін з моменту прийняття даного рішення.
6.2. Оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з п. 2. цього рішення.
7. У разі не виконання ФОП Шелестом В.Л. пункту 6.1 дане рішення втрачає силу.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
 
  
   
Міський голова                                                        О. КостусєвPage is created: 09.08.2012 12:47
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More