/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2231-VI від 24.07.2012

№2231-VI від 24.07.2012

Про внесення змін до статуту комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання», затвердженого рішенням Одеської міської ради № 4159-V від 09.04.2009 року

Рішення
Одеської міської ради
№2231-VI від 24.07.2012

Про внесення змін до статуту комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання», затвердженого рішенням Одеської міської ради № 4159-V від 09.04.2009 року

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», з метою належної організації утримання бездомних громадян та ефективного використання бюджетних коштів, Одеська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
  
1.
Внести зміни до статуту комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання», затвердженого рішенням Одеської міської ради № 4159-V від 09.04.2009р. (додаються).
  
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації змін до статуту комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» відповідно до чинного законодавства.
   
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.
   
   
   
Міський голова                                              О. Костусєв

 

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№2231-VI від 24.07.2012

  

  
ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ»,

ЗАРЕЄСТРОВАНОГО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ЗА №15561050003032370 ВІД 03.02.2011 р. 

      
1. Підпункт 2.1 статуту викласти у наступній редакції:
   
«2.1. Установа створена з метою забезпечення нічного та добового перебування осіб без визначеного місця проживання; надання їм соціально-побутової, медико-санітарної та іншої допомоги; сприяння у праце-влаштуванні та побутовому влаштуванні; відновлення документів (паспорт, військовий квиток тощо), необхідних для працевлаштування; відновлення соціальних зв'язків із суспільством.».
  
2. Підпункт 4.1.8 статуту викласти у наступній редакції:
  
«4.1.8. Надавати соціальні послуги на безоплатній та платній основі згідно з чинним законодавством, у тому числі: соціально-побутові, психологічні, соціально-медичні, юридичні, інформаційні та інші.».

Ці зміни є невід’ємною частиною статуту комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання».
   
  
   
Секретар ради                                              О. БриндакPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
09.08.2012 10:09

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/43184/