13:05:47   |   22 october 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2178-VI від 24.07.2012

№2178-VI від 24.07.2012

Про затвердження «Містобудівного обґрунтування розміщення готельного комплексу з апартаментами за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 153-а»

Рішення
Одеської міської ради
№2178-VI від 24.07.2012

Про затвердження «Містобудівного обґрунтування розміщення готельного комплексу з апартаментами за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 153-а»

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (розділ V. «Прикінцеві положення»), ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», «Порядку вирішення питань розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування» (розділ «Правил забудови м. Одеси»), затвердженого рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4709-V, Одеська міська рада

ВИРIШИЛА:

1.
Затвердити «Містобудівне обґрунтування розміщення готельного комплексу з апартаментами за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 153-а» та містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, зазначені в даній містобудівній документації (додається).

2. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради протягом двох тижнів після прийняття цього рішення забезпечити його оприлюднення у відповідних засобах масової інформації.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування забудови територій та архітектури.

 
  
  
Міський голова                                         О. Костусєв

  

   

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№2178-VI від 24.07.2012

 

 
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки
(проект)

 
м. Одеса, Київський район, Фонтанська дорога, 153-а
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

 

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель: 12 м.

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: 90 %.

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови): не визначається.

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж «червоних ліній»:
- з фронтальної – з відступом від «червоної лінії» на 2,50 м;
- з тильної – немає;
- з бічних – 1,5 м.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони): ділянка розташована:
- у зсувнонебезпечній зоні;
- у межах водоохоронної зони Чорного моря;
- у проектних межах пріоритетного розвитку курортно-рекреаційних об'єктів.

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд: згідно з ДБН 360-92** (п. 3.13).

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: передбачити перенесення діючих інженерних підземних та наземних комунікацій на нормативну відстань від проектованого об’єкта.

8. Вимоги щодо необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": дозвіл на проведення інженерно-геологічних вишукувань отримати у встановленому порядку в управлінні інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): згідно з рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1631-VІ «Про затвердження правил благоустрою території м. Одеси» (текстової частини) у новій редакції».

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: під'їзд з боку Фонтанської дороги; передбачити влаштування пішохідного переходу через Фонтанську дорогу та заходи для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту: передбачити зберігання автотранспорту в підземному паркінгу (17 машино-місць) та влаштування гостьової парковки з боку Фонтанської дороги в межах відведеної території.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: немає.

Секретар ради                                                                 О. БриндакPage is created: 03.08.2012 12:12
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More